Emigranten Driesum 1880-1940
Naam:			vertrokken naar/komen uit:	datum:		folio:

Sjoeks, Jan P		naar: Noord-Amerika		mei 1884	33
Hoogland, Wijtske R	naar: Noord-Amerika		mei 1884	33
Sjoeks, Pieter		naar: Noord-Amerika		mei 1884	33
Sjoeks, Roelof		naar: Noord-Amerika		mei 1884	33
Sjoeks, Doetje		naar: Noord-Amerika		mei 1884	33
Sjoeks, Antonie		naar: Noord-Amerika		mei 1884	33
Sjoeks, Fetje		naar: Noord-Amerika		mei 1884	33
Sjoeks, Jan		naar: Noord-Amerika		mei 1884	33
Sjoeks, Watse		naar: Noord-Amerika		mei 1884	33

Dronrijp, Margaretha	naar: Noord-Amerika		juni 1881	46
Schuringa, Jan		uit: Oost-Indië			mei 1887	62

Kuperus, Jouke S	naar: Noord-Amerika		juni 1883	63
Sinnema, Grietje P	naar: Noord-Amerika		juni 1883	63
Kuperus, Reinskje	naar: Noord-Amerika		juni 1883	63
Kuperus, Taekje		naar: Noord-Amerika		juni 1883	63
Kuperus, Aukje		naar: Noord-Amerika		juni 1883	63
Kuperus, Sijtze		naar: Noord-Amerika		juni 1883	63
Kuperus, Pieter		naar: Noord-Amerika		juni 1883	63

Visser, Johanna E	naar: Noord-Amerika		mei 1884	75

Buwalda, Watze		naar: Noord-Amerika		april 1888	147
Wiersma, Jitse		naar: Curaçao			oktober 1898	66
Hasfelmeijer, Johanna M	naar: Curaçao			oktober 1898	66
Wiersma, Johannes C	naar: Curaçao			oktober 1898	66
Wiersma, Johanna E	naar: Curaçao			oktober 1898	66
Dijkstra, Jan T		naar: Noord-Amerika		april 1892	96
Struiksma, IJbeltje IJ	naar: Noord-Amerika		april 1892	96
Dijkstra, Tjalling 	naar: Noord-Amerika		april 1892	96
Dijkstra, Jacob		naar: Noord-Amerika		april 1892	96
Dijkstra, Sieds		naar: Noord-Amerika		april 1892	96

Vries de, Jan J		naar: Noord-Amerika		maart 1894	110
Zwaag van der, Jantje H	naar: Noord-Amerika		maart 1894	110
Vries de, Hemke		naar: Noord-Amerika		maart 1894	110
Vries de, Sake		naar: Noord-Amerika		maart 1894	110
Vries de, Pieter	naar: Noord-Amerika		maart 1894	110
Vries de, Lutske	naar: Noord-Amerika		maart 1894	110
Vries de, Jan J		naar: Noord-Amerika		maart 1894	110

Dijkstra, Uilkje J	naar: Noord-Amerika		na oktober 1896	114

Ven van der, Willem H	naar: Noord-Amerika		april 1892	121
Slooten van, Maaike	naar: Noord-Amerika		april 1892	121
Ven van der, Hendrik W	naar: Noord-Amerika		april 1892	121
Ven van der, Anna W	naar: Noord-Amerika		april 1892	121
Westra, Seije L		uit: Argentinië			maart 1891	194
Westra, Henderikus W L	uit: Argentinië			maart 1891	194

Woudstra, Dirk		naar: Noord-Amerika		maart 1899	209

Baarsma, Klaas		naar: Noord-Amerika		augustus 1898	210
Weeber, Janke		naar: Noord-Amerika		augustus 1898	210
Baarsma, Henricus	naar: Noord-Amerika		augustus 1898	210
Baarsma, Antje		naar: Noord-Amerika		augustus 1898	210
Hansma, Taeke		naar: Duitsland			november 1908	35
Steringa, Harmen	naar: Noord-Amerika			1909	52
Loonstra, Elizabeth	naar: Noord-Amerika			1909	52
Steringa, Melle		naar: Noord-Amerika			1909	52
Vries de, Klaas J.	naar: Noord-Amerika		maart 1910	54
Vries de, Martje J.	naar: Noord-Amerika		maart 1910	54
Vries de, Jarig		naar: Noord-Amerika		maart 1910	54
Vries de, Jan		naar: Noord-Amerika		maart 1910	54
Wiersma, Johanna E.	naar: Ned-Antillen		mei 1907	65
Meer van der, Wijbe	naar: Duitsland		       	na juni 1906	79
Leegstra, Martje	naar: Duitsland		 	na juni 1906	79
Meer van der, Wibbe	naar: Duitsland			na juni 1906	79
Wiersma, Jitze		uit: Ned-Antillen		mei 1900	82
Hasfelmeijer, Johanna M.uit: Ned-Antillen		mei 1900	82
Wiersma, Johannes C.	uit: Ned-Antillen		mei 1900	82
Wiersma, Johanna E.	uit: Ned-Antillen		mei 1900	82
Kuipers, Auke		uit: Noord-Amerika		oktober 1905	102
Kuipers, Folkert	naar: Noord-Amerika		juni 1909	102
Vries de, Jan		naar: Noord-Amerika		juni 1907	105
Merkus, Jacob		naar: Noord-Amerika			1909	117
Zijlstra, Jacobus	naar: Noord-Amerika			1909	185
Jong de, Tjalkje	naar: Noord-Amerika			1909	185
Zijlstra, Egbert	naar: Noord-Amerika			1909	185
Boskma, Nanne J.	naar: Duitsland			na juni 1904	225
Vries de, Johanna M.	naar: Duitsland			na juni 1904	225
Boskma, Jacob		naar: Duitsland			na juni 1904	225
Boskma, Jeltje J.	naar: Duitsland			na juni 1904	225
Bouma, Douwe L.		naar: Noord-Amerika		oktober 1909	226
Halbesma, Maaike H.	naar: Noord-Amerika		oktober 1909	226
Bouma, Halbe		naar: Noord-Amerika		oktober 1909	226
Bouma, Tietje		naar: Noord-Amerika		oktober 1909	226
Bouma, Louw		naar: Noord-Amerika		oktober 1909	226
Raap, Wiebe		naar: Noord-Amerika			1909	242
Jong de, Okke S.	uit: Duitsland			mei 1909	245
Wal van der, Anna	uit: Duitsland			mei 1909	245
Jong de, Houkje F.	uit: Duitsland			mei 1909	245
Jong de, Antje R.	uit: Duitsland			mei 1909	245
Damstra, Theunis	naar Noord-Amerika		november 1920	82
Damstra, Harmen		naar Noord-Amerika		oktober 1923	82
Dekker, Luitje		uit Duitsland			juli 1915	118
Huizinga, Ytje		uit Duitsland			juli 1915	118
Dekker, Dieuwke		uit Duitsland			juli 1915	118
Dekker, Antje		uit Duitsland			juli 1915	118
Dekker, Friedrich	uit Duitsland			juli 1915	118
Diepenveen, Gerrit	naar Ned-Indie			augustus 1934	120
Scherjon, Maria M. M.	naar Ned-Indie			augustus 1934	120
Diepenveen, Albertus J.	naar Ned-Indie			augustus 1934	120
Diepenveen, Marieke W.	naar Ned-Indie			augustus 1934	120
Hansma, Teake		naar Noord-Amerika		maart 1912	221
Hoop de, Wiebe		naar Noord-Amerika	januari 1911/feb 1919	251
Hoop de, Mient		uit Noord-Amerika		augustus 1910	251
Hoop de, Sippe J.	naar Noord-Amerika		oktober 1913	253
Westra, Pietje Gerrits	naar Noord-Amerika		oktober 1913	253
Hoop de, Jemke		naar Noord-Amerika		oktober 1913	253
Jellema, Auke		naar Noord-Amerika		december 1926	279
Sijtsma, Aaltje		naar Noord-Amerika		december 1926	279
Jellema, Trijntje	naar Noord-Amerika		december 1926	279
Jellema, Tetje		naar Noord-Amerika		december 1926	279
Jellema, Thijs		naar Noord-Amerika		december 1926	279
Jellema, Anna Sophie	naar Noord-Amerika		december 1926	279
Jellema, Bernardus	naar Noord-Amerika		december 1926	279
Jong de, Kornelis	uit Duitsland			mei 1915	289
Tolsma, Adriaantje	uit Duitsland			mei 1915	289
Tolsma, Djoerd 		uit Duitsland  	  		mei 1915	289	
Jong de, Tjitske	uit Duitsland			mei 1915	289
Jong de, Meino		uit Duitsland 			mei 1915	289
Jong de, Eentje		uit Duitsland			mei 1915	289
Jong de, Wietske	uit Duitsland			mei 1915	289
Jong de, Jan		uit Duitsland 			juni 1916	289
Jong de, Johannes	naar Noord-Amerika		mei 1920	300
Jong de, Evert		naar Noord-Amerika		augustus 1930	300
Kobes, Andries		naar Canada			augustus 1930	323
Kroes, Renske		naar Noord-Amerika		juni 1913	364
Krol, Atze Berends	naar Noord-Amerika		maart 1913	367
Talma, Wijtske M.	naar Noord-Amerika		maart 1913	367
Krol, Sijtske		naar Noord-Amerika		maart 1913	367
Krol, Berend		naar Noord-Amerika		maart 1913	367
Krol, Meindert		naar Noord-Amerika		maart 1913	367
Medenblik, Sieds	naar Noord-Amerika		februari 1919	398
Meindertsma, Lieuwe	naar Noord-Amerika		1923		403
Merkus, Sijtse		naar Noord-Amerika		maart 1912	410
Merkus, Jacob		uit Noord-Amerika		januari 1920	410
Meulen van der, Hans	uit Noord-Amerika 		maart 1914	416
Raap, Wiebe		uit Noord-Amerika		april 1910	490
Raap, Wiebe		naar Noord-Amerika		1915		505
Veenstra, Tetje		naar Noord-Amerika		1915		505
Raap, Geertje Hiltje	naar Noord-Amerika		1915		505
Scherjon, Dirk		naar Noord-Amerika		augustus 1930	526
Steringa, Harmen	uit Noord-Amerika		oktober 1914	540
Loonstra, Elizabeth	uit Noord-Amerika		oktober 1914	540
Steringa, Melle		uit Noord-Amerika		oktober 1914	540
Steringa, Ytje		uit Noord-Amerika		oktober 1914	540
Veen van der, Etje	naar Ned-Indie			september 1929	583
Vries de, Jan		naar Noord-Amerika		april 1914	639

Terug naar Index Emigrantie Dantumadeel