Emigranten uit Dienst- en Werkbodenregister Dantumadeel 1910-1937
Naam:			vertrokken naar/komen uit:	datum:		folionr:

Boer de, Wieger		naar: Noord-Amerika		oktober 1920	5
Douma, Jacob		naar: Duitsland			juni 1914	16
Hoekstra, Sijbren	uit: Duitsland			mei 1911	33
Harzheim, Gertrud	uit: Duitsland			januari 1920	37
Jagersma, Taetske	naar: Noord-Amerika			1921	38
Meekeren van, Antje	naar: Duitsland			juni 1914	52
Meijer, Sijbren		naar: Duitsland			januari 1912	56
Talsma, Rinske		naar: Noord-Amerika		maart 1913	79
Tolman, Lieuwe		naar: Noord-Amerika		maart 1913	81
Terpstra, Jense		naar: Noord-Amerika		na oktober 1919	82
Tolman, Lieuwe		uit: Noord-Amerika		juli 1919	82
Veen van der, Teije	naar: België			juni 1914	86
Ven van der, Anna	naar: Noord-Amerika		mei 1910	88
Ven van der, Henderika	naar: Noord-Amerika		mei 1910	88
Versteeg, Margaretha J.	naar: Duitsland			mei 1919	89
Wellings, Josef		naar: België				1919	98
Wiersma, Yde		naar: Noord-Amerika		maart 1913	102
Wiersma, Yde		uit: Canada			november 1915	102
Boskma, Geele		naar: Noord-Amerika		oktober 1929	8
Bouma, Pieter		naar: Canada				1926	8
Diekmann, Anna		uit: Duitsland			november 1923	16
Erdman, Hilka		naar: Duitsland			mei 1924	21
Feenstra, Jan		naar: Noord-Amerika		november 1929	23
Groen, Grietje		uit: Duitsland			mei 1925	27
Greijdanus, Sjoerdtje	naar: Frankrijk			april 1929	28
Jagersma, Taetske	naar: Noord-Amerika		januari 1922	38
Jederman-Siebenhuzer A.	uit: Duitsland			november 1923	39
Jong de, Tjitske	naar: Noord-Amerika			1924	41
Kokot, Angelika		uit: Duitsland			juni 1923	45
Oegema, Jan 		naar: Noord-Amerika		maart 1930	62
Oegema, Theunis		naar: Canada				1925	62
Rempe, Elizabeth	naar: Duitsland			juni 1936	70
Rintjema, Kornelis	naar: Frankrijk			december 1930	71
Rif, Dora		uit: Duitsland			november 1923	73
Schlüter, Maria		uit: Duitsland			juni 1932	74
Schülz, Martha		uit: Duitsland			november 1926	75
Uhlen, Theda		uit: Duitsland			oktober 1923	83
Westbroek, Mathilde	naar: Duitsland			juni 1936	97
Wulff, Gepke		naar: Duitsland				1925	102

Terug naar Index Emigrantie Dantumadeel