Emigranten Dantumawoude 1880-1940
Naam:			vertrokken naar/komen uit:	datum:		folio:

Ploeg van der, Piebe J	naar: Noord-Amerika		juli 1881	101
Schuring, Lijsbert J	naar: Noord-Amerika		juli 1881	101
Ploeg van der, Durkje	naar: Noord-Amerika		juli 1881	101
Ploeg van der, Dirk	naar: Noord-Amerika		juli 1881	101
Ploeg van der, Rein	naar: Noord-Amerika		juli 1881	101
Ploeg van der, Sepkje	naar: Noord-Amerika		juli 1881	101
Postma, Johannes	naar: Duitsland			1898		4
Hooghiemstra, Catharina	naar: Duitsland			1898		4
Postma, Sibbeltje	naar: Duitsland			1898		4
Postma, Baukje		naar: Duitsland			1898		4
Postma, Geeske		naar: Duitsland			1898		4

Valk van der, Marchinus	naar: Noord-Amerika		maart 1900	104a
Wieringa, Geertje	naar: Noord-Amerika		maart 1900	104a
Valk van der, Leendert	naar: Noord-Amerika		maart 1900	104a
Valk van der, Dirk P E	naar: Noord-Amerika		maart 1900	104a
Meijer, Trijntje	naar: Noord-Amerika		maart 1900	104a

Wiegersma, Ringer F	naar: Noord-Amerika		mei 1897	118

GaliŽn van der, Sijtse Wnaar: Noord-Amerika		december 1899	180
Hoek van der, Willemke	naar: Noord-Amerika		december 1899	180
GaliŽn van der, Willem	naar: Noord-Amerika		december 1899	180
Terpstra, Marten L.	naar: Noord-Amerika		april 1903	9
Jorna, Annestatius F.	naar: Engeland			juni 1909	11
Dijkstra, Geertje R.	naar: Noord-Amerika		december 1902	52
Valk van der, Marchinus naar: Noord-Amerika		maart 1900	124
Wieringa, Geertje	naar: Noord-Amerika		maart 1900	124
Valk van der,Leendert J	naar: Noord-Amerika		maart 1900	124
Valk van der, Dirk P.E.	naar: Noord-Amerika		maart 1900	124
Meyer, Trientje		naar: Noord-Amerika		maart 1900	124
Bouma, Geert B.		naar: Noord-Amerika		februari 1904	130
Bouma, Binne		naar: Noord-Amerika		februari 1904	130
Bouma, Tjitske		naar: Noord-Amerika		februari 1904	130
Wiegersma, Sake		naar: Noord-Amerika		mei 1900	158
Kamstra, Pieter		naar: Duitsland			mei 1909	203
Meulen van der, Atje	naar: Duitsland			mei 1909	203
Postma, Bartel W.	naar: Noord-Amerika		mei 1907	226
Hoop de, Maaike		uit: Duitsland			oktober 1907	257
Baarsma, Anna		naar: Ned-Indie			februari 1940	52
Beumer, Johannes	uit: Duitsland			februari 1917	91
Vries de, Maria E.	uit: Duitsland			februari 1917	91
Beumer, Alida		uit: Duitsland			februari 1917	91
Beumer, Jacobus J.	uit: Duitsland			februari 1917	91
Beumer, Anna		uit: Duitsland			februari 1917	91
Boskma, Nanne		uit: Duitsland			oktober 1922	108
Vries de, Johanna M.	uit: Duitsland			oktober 1922	108
Boskma, Jacob		uit: Duitsland			oktober 1922	108
Boskma, Jeltje J.	uit: Duitsland			oktober 1922	108
Hannema, Tjalling	naar: Noord-Amerika/Canada	mei 1913	230
Hoekstra, Wijtze H.	naar: Noord-Amerika		oktober 1916	285
Feddema, Trijntje	naar: Noord-Amerika		oktober 1916	285
Hoekstra, Engeline	naar: Noord-Amerika		oktober 1916	285
Hoekstra, Anne		naar: Noord-Amerika		oktober 1916	285
Herrema, Meino		uit: Duitsland			juli 1919	313
Jong de, Kornelis S.	uit: Duitsland			oktober 1913	314
Jong de, Eelko		naar: Noord-Amerika		juli 1923	315
Jong de, Evert		uit: Noord-Amerika			----	320
Krol, Atze		naar: Noord-Amerika		september 1922	371
Talma, Wijtske		naar: Noord-Amerika		september 1922	371
Krol, Sijtske		naar: Noord-Amerika		september 1922	371
Krol, Berend		naar: Noord-Amerika		september 1922	371
Krol, Meindert		naar: Noord-Amerika		september 1922	371
Kuipers, Auke		naar: Noord-Amerika		november 1912	380
Kuipers, Saakje		naar: Noord-Amerika		november 1912	380
Lep van der, Tiete	uit: Canada			december 1924	383
Boersma, Tiete		naar: Noord-Amerika			1924	385
Meekeren van, Rijk	uit: Noord-Amerika		oktober 1914	399
Meekeren van, Jippe	naar: Noord-Amerika		februari 1919	399
Meekeren van, Harmen	naar: Noord-Amerika		februari 1919	399
Meekeren van, Sipke	naar: Duitsland			augustus 1930	399
Alberda, Jan		uit: Canada			december 1931	443
Pheifer, Jan		naar: Noord-Amerika			1923	477
Vlag van der, Klaas	uit: Duitsland			mei 1932	637
Veen van der, Trijntje	uit: Duitsland			mei 1932	637
Vlag van der, Hiske	uit: Duitsland			mei 1932	637
Vries de, Jan		naar: Noord-Amerika		april 1931	656
Wiegersma, Jan F.	naar: Noord-Amerika		februari 1913	701
Vries de, Akke		naar: Noord-Amerika		februari 1913	701
Wiegersma, Foppe	naar: Noord-Amerika		februari 1913	701
Wiegersma, Klaaske	naar: Noord-Amerika		februari 1913	701
Wiegersma, Sake		naar: Noord-Amerika		maart 1912	701
Wiersma, Lieuwe		naar: Noord-Amerika		september 1922	715
Wijga, Tjitske		naar: Noord-Amerika		september 1922	715
Wiersma, Jacob		naar: Noord-Amerika		september 1922	715
Wiersma, Kornelis	naar: Noord-Amerika		september 1922	715
Wiersma, Ytje		naar: Noord-Amerika		september 1922	715
Wiersma, Jetze		naar: Noord-Amerika		september 1922	715
Wiersma, Aukje		naar: Noord-Amerika		september 1922	715
Wiersma, Antje		naar: Noord-Amerika		september 1922	715
Wiersma, Atze E.	naar: Noord-Amerika		september 1922	715
Wiersma, Wijbe		naar: Ned-Indie			januari 1936	721
Dijk van, Jorina	naar: Ned-Indie			januari 1936	721
Wiersma, Gertje J.	naar: Ned-Indie			januari 1936	721
Wiersma, Margaretha	naar: Ned-Indie			januari 1936	721
Witte de, Cesar J	uit: Belgie			oktober 1927	723
Waterschoot, Norma G. M.uit: Belgie			oktober 1927	723
Witte de, Maria J.	uit: Belgie			oktober 1927	723
Witte de, Amedeus J.	uit: Belgie			oktober 1927	723
Lens, Alphonse		naar: Belgie			maart 1919	779

Terug naar Index Emigrantie Dantumadeel