Emigranten Akkerwoude 1880-1940
Naam:			vertrokken naar/komen uit:	datum:		folio:

Jonker, Doeke J		naar: Noord-Amerika		oktober 1881	42
Bij van der, Grietje L	naar: Noord-Amerika		oktober 1881	42
Jonker, Jan		naar: Noord-Amerika		oktober 1881	42
Jonker, Pietje		naar: Noord-Amerika		oktober 1881	42
Jonker, Jelske		naar: Noord-Amerika		oktober 1881	42
Jonker, Lieuwe		naar: Noord-Amerika		oktober 1881	42

Prins, Ruurd J		naar: Noord-Amerika		maart 1881	55
Hollander, Hiske A	naar: Noord-Amerika		maart 1881	55
Prins, Jan		naar: Noord-Amerika		maart 1881	55
Prins, Doetje		naar: Noord-Amerika		maart 1881	55

Smits, Eile		naar: Noord-Amerika		mei 1889	116

Beetsma, Halbe F.	naar: Noord-Amerika		1894		366
Smits, Sjoukje R.	naar: Noord-Amerika		1894		366
Smits, Dieuwke		naar: Noord-Amerika		1894		366
Beetsma, Trijntje	naar: Noord-Amerika		1894		366
Beetsma, Rinze		naar: Noord-Amerika		1894		366
Beetsma, Tjetje		naar: Noord-Amerika		1894		366
Beetsma, Fokke		naar: Noord-Amerika		1894		366

Meekma, Jan		naar: Noord-Amerika		mei 1893	454
Heidanus, Trijntje	naar: Noord-Amerika		mei 1893	454
Meekma, Sjoerd		naar: Noord-Amerika		mei 1893	454
Meekma, Sierd		naar: Noord-Amerika		mei 1893	454
Meekma, Klaas		naar: Noord-Amerika		mei 1893	454

Akkerman, Meles		uit: Noord-Amerika		november 1894	490

Dijkstra, Trijntje	naar: Noord-Amerika		juni 1901	3
Woudstra, Lieuwe M.	uit: Noord-Amerika		november 1907	42
Minnema, Tjitske	uit: Noord-Amerika		november 1907	42
Woudstra, Luitsen	naar: Noord-Amerika		maart 1905	42
Woudstra, Romkje	uit: Noord-Amerika		november 1907	42
Woudstra, Marten	uit: Noord-Amerika		november 1907	42
Woudstra, Jitske	uit: Noord-Amerika		november 1907	42
Woudstra, Lieuwkje	uit: Noord-Amerika		november 1907	42
Woudstra, Baukje	uit: Noord-Amerika		november 1907	42
Werff van der,  Aaltje	naar: Noord-Amerika			1904	116
Kingma, Pietje		naar: Noord-Amerika			1904	116
Smits, Regnerus		naar: Noord-Amerika			------	122
Kok de, Frans		naar: Noord-Amerika		na mei 1909	153
Schaafsma, Lijsberth	naar: Noord-Amerika		na mei 1909	153
Kok de, Froukje		naar: Noord-Amerika		na mei 1909	153
Kok de, Sijtske		naar: Noord-Amerika		na mei 1909	153
Kok de, Trijntje	naar: Noord-Amerika		na mei 1909	153
Kok de, Daniel		naar: Noord-Amerika		na mei 1909	153
Wiersma, Eelkje		naar: Noord-Amerika		juni 1901	191
Dijk, Anne		naar: Duitsland			februari 1907	237
Galien vanderJohanna H.	naar: Noord-Amerika		april 1902	246
Galien van der, Jantje	uit: Duitsland			juni 1908	261
Talma, Jan		uit: Ned-Indie			juli 1900	358
Groot de, Neeltje	naar: Duitsland			juli 1907	432
Hoop de, Rienk L.	naar: Duitsland			na juni 1905	496
Ham de, Lieuwkje J.	naar: Duitsland			na juni 1905	496
Hoop de, Maaike		naar: Duitsland			na juni 1905	496
Hoop de, Lijkele	naar: Duitsland			na juni 1905	496
Hoop de, Joukje		naar: Duitsland			na juni 1905	496
Hoop de, Jacob		naar: Duitsland			na juni 1905	496
Hoop de, Jan		naar: Duitsland			na juni 1905	496
Hoop de, Antje		naar: Duitsland			na juni 1905	496
Meulen van der, Wieger	naar: Duitsland			februari 1907	511
Pepersma, Antje		naar: Duitsland			februari 1907	511
Rijpma, Tjitte		naar: Noord-Amerika		april 1906	522
Bits, Johannes		uit: Duitsland			mei 1914	52
Feenstra, Sjoukje	uit: Duitsland			mei 1914	52
Bits, Jacob		uit: Duitsland			mei 1914	52
Bits, Romkje		uit: Duitsland			mei 1914	52
Bits, Jenke		uit: Duitsland			mei 1914	52
Bits, Sijtske		uit: Duitsland			mei 1914	52
Bloem, Marten		naar: Noord-Amerika		maart 1913	59
Feenstra, Martje	naar: Noord-Amerika		december 1930	264
Feenstra, Jitse		naar: Noord-Amerika		oktober 1923	264
Feenstra, Jacob		naar: Noord-Amerika		december 1920	264
Feenstra, Hendrik	naar: Noord-Amerika			1921	269
Gelder, Jacob J.	uit: Duitsland			mei 1915	333
Braaksma, Geeske	uit: Duitsland			mei 1915	333
Gelder, Hieke		uit: Duitsland			mei 1915	333
Gelder, Aaltje		uit: Duitsland			mei 1915	333
Gelder, Johannes	uit: Duitsland			mei 1915	333
Gelder, Tjitske		uit: Duitsland			mei 1915	333
Gelder, Johann		uit: Duitsland			mei 1915	333
Haakma, Gerrit		naar: Noord-Amerika		april 1913	358
Haakma, Foekje		naar: Noord-Amerika		april 1913	358
Haakma, Jochum		naar: Noord-Amerika		april 1913	358
Haakma, Adrianus	naar: Noord-Amerika		april 1913	358
Haakma, Jeltje		naar: Noord-Amerika		april 1913	358
Ham, Albert		naar: Canada			1923		410
Hoekstra, Gerben	naar: Noord-Amerika		april 1923	455
Hoekstra, Sijbren	naar: Noord-Amerika		na 1920		455
Hogendijk, Jitze	naar: Noord-Amerika		mei 1913	478
Jager de, Wijtze	naar: Noord-Amerika		juli 1920	540
Galien van der, Aaltje	naar: Noord-Amerika		juli 1920	540
Jager de, Teake		naar: Noord-Amerika		juli 1920	540
Wijnsma, Geert		naar: Noord-Amerika		juli 1920	540
Wijnsma, Sieuwke	naar: Noord-Amerika		juli 1920	540
Wijnsma, Willemke	naar: Noord-Amerika		juli 1920	540
Wijnsma, Pieter		naar: Noord-Amerika		juli 1920 	540
Haan de, Geale		naar: Duitsland			september 1930	553
Jilderda, Hein		naar: Duitsland				1921	557
Moerters, Catharina	naar: Duitsland				1921	557
Jilderda, Diederik	naar: Duitsland				1921	557
Jilderda, Heinrich	naar: Duitsland				1921	557
Jilderda, Gerard	naar: Duitsland				1921	557
Jilderda, Klaas		naar: Duitsland				1921	557
Jong de, Maaike		naar: Ned-Indie				1936	590
Norel, Okke		naar: Ned-Indie				1936	590
Meekeren van, Ritske	naar: Duitsland			augustus 1939	717
Meekeren van, Wijtske	naar: Noord-Amerika		november 1920	718
Douma, Jacob		uit: Duitsland			augustus 1914	718
Meekeren van, Johannes	naar: Duitsland				1939	720
Douma, Johannes		uit: Duitsland			maart 1918	720
Mey van der, Alida M. 	uit: Noorwegen			maart 1936	763
Jongsma, Tjeerd		naar: Noord-Amerika		mei 1911	774
Schaafsma, Marten	naar: Canada				1925	991
Veen van der, Pieter	naar: Duitsland			juli 1910	1097
Visser, Sjoerd		naar: Noord-Amerika			----	1159
Zwaagstra, Romke	naar: Duitsland			augustus1937	1438
Zijlstra, Jan		naar: Noord-Amerika		oktober 1923	1443
Feenstra, Jinke		naar: Noord-Amerika		oktober 1923	1443
Zijlstra, Imkje		naar: Noord-Amerika		oktober 1923	1443
Zijlstra, Antje		naar: Noord-Amerika		oktober 1923	1443

Terug naar Index Emigrantie Dantumadeel