Lijst van Friezen in Alba amicorum (vriendenalbums) van diverse personen in Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, verzameld door Hilda Bouta  (hildabouta@hetnet.nl).

                                                                                                      

 

 

Ik heb gezocht met zoekwoord "albuminscriptie", dan krijg je de resultaten, gesorteerd naar jaartal, van heden naar verleden.

Begonnen met de oudste, in 1566, terugwerkend tot 1600 heb ik gezocht naar mij bekende Friezen.

Deze Friezen heb ik gevonden, sommgen als schrijvers, anderen als albumbezitters.

Ik heb mijn best gedaan, maar er zal wel eens een Fries vergeten zijn, of een niet-Fries die toch  in de lijst geslopen is.

Niet zelden is er een prachtig geschilderd wapen bij. Of een portret of andere afbeelding. Soms een spreuk, gedicht of verhandeling.

 

Zoeken op deze lijst en naar de scan van het originele albumblad:

Zoekt u een naam op deze lijst? Linksboven 'Bewerken' -Zoeken op deze bladzijde -naam intypen -zoeken -volgende zoeken.

Nu de namen bekend zijn is het gemakkelijk zoeken om de scan te zien van de bladzijde uit het vriendenalbum. (niet door de link achter de naam; die geeft slechts informatie over het desbetreffende album)  

Neem de homepage van de Koninklijke Bibliotheek  http:// www.kb.nl . En typ als zoekwoord de naam in, eventueel aangevuld met 'albuminscriptie'. Dan kun je doorklikken naar de scanafbeelding van de bladzijde; en er staan daar meer gegevens bij.

 

 

 

Botnya, Sixtus a / Lille / 1566 22 mei Album amicorum van Corn. a Blyenburch ; fol. 135r  wapen

Aytta, Hector van / Leuven / 1566 Album amicorum van J. Bollius ; fol. 20r wapen

Berchem, Antonius van / Parijs / 1567 11 jan Album amicorum van Corn. a Blyenburch ; fol. 156v wapen

Aytta van Swichum, Folkert van / Parijs / 1567 5 apr Album amicorum van Corn. a Blyenburch ; fol. 273v wapen

Aytta, Bucho van / Parijs / 1568 30 mrt Album amicorum van Corn. a Blyenburch ; fol. 236v wapen

Aytta, Hector van / Parijs / 1568 29 mrtAlbum amicorum van Corn. a Blyenburch ; fol. 237r

Joannes / Douai / 1569 jan Album amicorum L. Hartmann ; fol. 45v wapen

Berchem, Hieronymus / Douai / 1569 25 jan Album amicorum L. Hartmann ; fol. 78r

Feytsma, Poppe van / Douai / 1570 Album amicorum van J. van Ockinga ; fol. 5r wapen

Leeuw, Joannes de / Douai / 1571 6 juni Album amicorum A. van Loo ; fol. 27r wapen

Cammingha, Sibrandus / Parijs / 1571-1572 Album amicorum J. van Bronckhorst van Batenburg ; fol. 21v+22r wapen en portret

Feytsma, Jelger van / Parijs / 1571 1 apr Album amicorum J. van Bronckhorst van Batenburg ; fol. 37r

Feytsma, Leo / Parijs / 1571 1 apr Album amicorum J. van Bronckhorst van Batenburg ; fol. 37v-38r wapen

Cammingha, Sibrandus / Douai / 1571 8 mei Album amicorum G. van Hacfort ; fol. 14r wapen

Berchem, A. van / S.l. / 1571-1583 Album amicorum van L. en J. Roelofs ; fol. 3r

Cammingha, Vitus / Parijs / 1572 4 mei Album amicorum J. van Bronckhorst van Batenburg ; fol. 22v

Walta, Douwe van / Douai / 1573 24 juli Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 3v wapen

Walta, Ruurt van / Douai / 1573 20 mrt Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 4v-5r wapen en portret.

Hoytema, Tiberius Veit van / Douai / 1573-1574 23 juli Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 6v-7r wapen en portret

Hemmema, Douwe van / Douai / 1573 23 juli Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 8r wapen

Bolta, Gerlach van / Douai / 1573 Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 9r  wapen

Jeppema, Jacobus / Douai / 1573 Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 11r wapen

Hoytema, Hoyte van / Douai / 1573-1574 4 apr Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 12v-13r wapen en portret

Richaeris, Lambertus / Douai / 1573 30 dec Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 19r

Metzenhausen, Bernhard von / Douai / 1573 Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 23r wapen

Scheiffart van Merode, Adriaan / Douai / 1573 22 juli Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 24r wapen

Hermana, Albertus van / Douai / 1574  6 apr Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 2v-3r wapen en portret

Boom, Balthazar / Douai / 1574 15 apr Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 10r wapen

Vervou, Fredrich van / Douai / 1574 28 juli Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 11v-12r wapen en portret

Douma van Oenema, Schelte / Leuven / 1575 13 jan Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 15r wapen

Aylva, Taco van / Leuven / 1575 13 jan Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 16r wapen

Sickinga, Tjalling van / Douai / 1575 4 juni Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 17r wapen

Hopperus, Joachim / Parijs / 1575 {juli} Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 18r wapen

Rutenborg, Arnoldus / Parijs / 1575 15 juli Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 20r wapen

Boecop, Hendrik van / Parijs / 1575 16 sept Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 22r wapen

Brabeck, Adrianus von / Parijs / 1575 28 sep Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 25v-26r wapen en portret

Aebinga, Schelte van / Dôle / 1575 27 dec Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 27r wapen

Walta, Ruurt van / Douai / 1576 Album amicorum van J. van Ockinga ; fol. 4r wapen

Besthemius, Hesselus/ Douai/ 1576 Album amicorum van J. van Ockinga ; fol. 12r

Galinga, Hero/ Douai/ 1576 Album amicorum van J. van Ockinga ; fol. 14r

Goslinga, Ernst van / Douai / 1576 Album amicorum van J. van Ockinga ; fol. 17r wapen

Sijtzama, Sijds van / Douai / 1576 Album amicorum van J. van Ockinga ; fol. 18r wapen

Sijtzama, Haring van / Douai / 1576 Album amicorum van J. van Ockinga ; fol. 19r wapen

Bozemius, Ennius / S.l. / 1576 Album amicorum van J. van Ockinga ; fol. 20r

Dieve, Petrus /S.I/ 1576 20 aug Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 24v-25r wapen

Botnia, Tjalling van / Leuven / 1576 2 apr Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 32r wapen

Ockinga, Joost van / Leuven / 1576 Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 32v wapen

Dekema, Sicke van / Leuven / 1576 18 aug Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 33r wapen

Sijtzama, Sijds van / Leuven / 1576 19 aug Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 34r wapen

Goslinga, Ernst van / Leuven / 1576 Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 35r wapen

Sijtzama, Haring van / Leuven / 1576 20aug Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 36r wapen

Liauckama, Jarich van / Leuven / 1576 23aug Album amicorum van P. van Feytsma ; fol. 37r wapen

Ebbinge, Schelto van / Dôle / 1577 15 apr Album amicorum S. Dusing ; fol. 46 wapen

Hottinga, Jarich van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 1r

Growestins, Tziets / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 8r

Does, Willem van der / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 9r

Goslinga, Tziepko van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 13r

Growensteins, Douwe / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 15r

Burmania, Saeck van / S.l. / 1578-1584Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 18r

Eemingha, Syuck van  / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 19v

Galama, Fouck van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 19v

Does, Peter van der / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 19v

Burmania, Saepck van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 20v

Groustyns,Tzyets van  / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 20v

Cammingha / S.l. / 1578-1587 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 21r

Roorda, Rixt van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 21r

Hottinga, Johan van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 23r

Tserclaes, J. de / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 23r

Martna, S. van / S.l. / 1578Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 24r

Hermana, Hobbo van / S.l. / 1578Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 24r

Holdingha, Graciana van  / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 24r

Kamminga, Wytze van / S.l. / 1578Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 24r

V.S.M. / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 24r

Juckema, Lieuwe van / S.l. / 1578Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 25r

Botnya, Lucya van  / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 26r

N.N. / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 26v

Hemmingha / S.l. / 1578Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 27r

Hottinga, Regner van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 27r

Hottinga, Hero van / S.l. / 1578Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 28r

Walta, Ruurt van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 29r

Walta, Douwe van / S.l. / 1578Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 30r

Meekema, Hessel van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 46r

Eysinga, Solinus van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 46r

Tzessens, Auck van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 47r

Poelgheest, Otto van  / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 47r

Burmania, Sybrant van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 48r

Uuytenbrouck, J.D. / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 49r

Zoutelande, Geertruit de / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 52r

Grovesteins, Johan van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 65r

Duvenvoorde, A. van / S.l. / 1578Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 89r

Burmania, Saepck van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 89r

Galaema, Galenus van / S.l. / 1578-1587Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 89v

Schenck von Tautenburg, Johann / S.l. / 1579 Album amicorum van Bernardus Paludanus ; fol. 171v - b

Meckema, Philips von / S.l. / 1580 21 apr Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 21r

Frisius, Daniel / Padua / 1580 21juli Album amicorum van Bernardus Paludanus ; fol. 346r

Berchem, Adriane van / S.l. / 1581 Album amicorum van L. en J. Roelofs ; fol. 4v

Tiara, Petrejus / S.l. / 1582 mei Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 53v

Block, Daniel de / Leiden / 1582 3 juli Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 79v

Tomcamp, Timannus / Leiden / 1582 3 juli Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 89v wapen

Gruterus, Janus / Leiden / 1582 3 juli Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 89v wapen

Leuwen, Petrus / Leiden / 1582 11 juli Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 83v

Juckema, Lieuwe van / Boxum / 1582 4 aug Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 146v

Hermana, Johan van / Keulen / 1582 Album amicorum van Walraven van Haeften ; fol. 40r wapen

Does, Peter van der / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 8r

Poelgheest, J. / S.l. / 1582Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 11r

Beyem, Riurd van / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 17r

Sitzma, Jey van / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 19v

Grovestins, Tziets van / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 19v

Eysinga, Tzyedt van / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 20r

Eysingha / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 20r

Tzessens, Auck van / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 20r

Emingha / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 20r

Kamminga, Haio van / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 20v

Eysinga, Tjalling van / S.l. / 1582 6 okt Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 22r

Berchem, A. van / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 25r

Dekema, Carel van / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 26r

Gaykingha, Allart / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 48v

Hoven, Isbrant van der / S.l. / 1582 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 49r

Kammen, Franciscus van der / Leiden / 1583 29 apr Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 94v wapen

Zuylen van Nyevelt, Arnoldus van / Leiden / 1583 19 juni Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 187r wapen

Verneijk, Johannes ab / Leiden / 1583 8 mrt Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 196v wapen

Castere, Janus van / Leiden / 1583 29 apr Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 255v wapen

Eysinga, Adam van / Leiden / 1583 20 dec Album amicorum van AE. van Rosendael ; fol. 84r

Harinxma thoe Sloten, Ernst van / Leiden / 1583 23 dec Album amicorum van AE. van Rosendael ; fol. 151r

Harinxma thoe Slooten, Homme van / Leiden / 1583 23 dec Album amicorum van AE. van Rosendael ; fol. 152r

Oistfrise, Dorothea / S.l. / 1583 Album amicorum van Walraven van Haeften ; fol. 32v

Beyma, Julius / Leiden / 1583 Album amicorum van Gilles de Glarges ; fol. 11r

Heerma, Johannes Georgius / Leiden / 1584 Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 100v wapen

Baudius, Dominicus / Leiden / 1584 15 mrt Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 154v

Rocasius, Carolus / S.l. / 1584 Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 182v

Holdinger van Eysinga, Feio van / Leiden / 1584 8 juli  Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 202v wapen

Colenaer, Augustinus de / Leiden / 1584 11 nov Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 211r tekening

Montevaldono, Bernardinus a / Leiden / 1584 24 mrt Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 253v

Aylva, Ernestus ab / S.l. / 1584 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 8v

Tzessens, Werp van / S.l. / 1584 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 9v

Heringa, Epe van / S.l. / 1584 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 17v-18r

Eysinga, Julius van / S.l. / 1584 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 53r 

Gebleven bij 22860, zoekwoord albuminscriptie.

Baro, Petrus / Cambridge / 1585 14 juni Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 19v

Sellin, Philippus / Cambridge / 1585 13 juni Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 158r

Donellus, Hugo / Leiden / 1585 6 apr Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 10r

Lipsius, Justus / Leiden / 1585 4 apr Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 12r

Vulcanius, Bonaventura / Leiden / 1585 20 mrt Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 26r

Roon, Balduinus van / S.l. / 1585 Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 34r-v

Bontius, Gerardus / Leiden / 1585 mrt Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 40v

Beyma, Julius / Leiden / 1585 Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 43v

Cammingha, Sixtus van / S.l. / 1585 Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 46v

Heurnius, Johannes / Leiden / 1585 mrt Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 48r

Hogerbeets, Rombout / Leiden / 1585 9 juli Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 54v

Schwartzenberg, Jurch thoe / S.l. / 1585 Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 111r wapen

Mallery, Bernardus a / 'In Batavis' / 1585 juli Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 137r

Busius, Gerardus / Leiden / 1585 16 juli Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 151v

Plantin, Christophe / Leiden / 1585 3 apr Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 163r

Bottinga, Douwe / S.l. / 1585 Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 178r wapen

Pabruwe, David van / Leiden / 1585 26 mrt Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 211v

Gruterus, Janus / Leiden / 1585 28 feb Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 221r-222r

Esychius, Johannes / Leiden / 1585 1 aug Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 222v

Holmannus, Johannes / Leiden / 1585 mrt Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 224r

Leydanus, Petrus Joannis / Den Haag / 1585 2 mei Album amicorum A. van Loo ; fol. 41r

Eysingha, Adamus / Bourges / 1585 1 juni  Album amicorum van Gilles de Glarges ; fol. 171v

Aylva, Douwe van / S.l. / 1585 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 13r

Myle, Abraham van der / Cambridge / 1586 13 juni Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 4v-5v

Fotherbye, Martinus / Cambridge / 1586 Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 7r

Overalius, Johannes / Cambridge / 1586 11 juni Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 32r (grapjas, kijk maar naar de naam)

Gray, Hugo / Cambridge? / 1586 Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 35r

Ripperda, Joachim / Heidelberg / 1586 1 okt Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 37r wapen

Golde, Henricus / Cambridge / 1586 13 jun Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 84r

Watsonus, Antonius / Cambridge / 1586 21 apr Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 92v

Fillau, Nicolaus / Cambridge / 1586 13 jun Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 94r

Eure, Franciscus / Heidelberg / 1586 11 okt Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 94v-95r wapen

Dotorius, Samuel Reinerus / Cambridge / 1586 12 jun Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 128r

Eure, Franciscus / Heidelberg / 1586 11 okt Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 94v-95r wapen

Dotorius, Samuel Reinerus / Cambridge / 1586 12 jun Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 128r

Almondus, Jacobus / Londen / 1586 20 jun Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 159r

Buys, Cornelis / Londen / 1586 1 jul Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 160r

Duyck, Franco / Leiden / 1586 7 mrt Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 216v

Hesychius, Theodorus / Leiden / 1586 1 jan Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 220v

Buys, Cornelis / S.l. / 1587 23 apr Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 14r

Buys, Albrecht / S.l. / 1587 28 apr Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 16r

Harinxma thoe Slooten, Homme van / S.l. / 1587 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 61r

Douma, Bartholdus a / Heidelberg / 1587 1 sep Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 12v wapen

Santen, Buijstius a / Heidelberg / 1587 8 sep Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 60r

Benedicti, Georgius / Heidelberg / 1587 10 sep Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 62r

Mozetus, Stephanus / Heidelberg / 1587 Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 63r

Eysinga, Adam van / Heidelberg / 1587 Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 79v

Durantius, Johannes / Heidelberg / 1587 31 aug Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 98r

Scarro, Matthaeus / Heidelberg / 1587 10 sept Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 109v

Toussain, Daniel / Heidelberg / 1587 11 sep Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 110r

Pesmes, Andreas de / Heidelberg / 1587 Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 110v

Cappel, Aaron / Heidelberg / 1587 9 sep Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 111r

Cevalerius, Samuel / Heidelberg / 1587 8 sep Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 111v

Aylva, Taco van / S.l. / 1587 Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 134r

Bombergus, Carolus / Heidelberg / 1587 5 sep Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 172r

Buys, Cornelis / Leiden / 1587 23 apr Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 37r

Buys, Paulus / S.l. / 1587 apr Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 62v

Benedicti, Georgius / S.l. / 1587 24 apr Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 229r

Grovesteins / S.l. / 1587 Album amicorum van Habel Wiglesdr. van Herema ; fol. 25v

Hiddema, Andreas / Heidelberg / 1588 Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 13r wapen

Junius, Franciscus / Frankfurt / 1588 1 apr Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 109r

Billetius, Fridericus / Heidelberg / 1588 22 mrt Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 112r

Polyander, Johannes / Heidelberg / 1588 22 mrt Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 132r

Panhuys, Bartholomeus / Heidelberg / 1588 mrt Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 146r

Halbes, Egbertus / Heidelberg / 1588 29 mrt Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 157r

Bolardes, Bolo / Frankfurt / 1588 4 apr Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 169v

Havel, Eberhardus / Frankfurt am Main / 1588 4 apr Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 170r

Brunsema, Mello Theodorus / S.l. / 1588 4 okt Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 10v

Berchem, Florens van / S.l. / 1588-1609 Album amicorum van Clara van Beers ; fol. 10v wapen

Berchem, Johanna van Album amicorum van Clara van Beers ; fol. 143v

Berchem, Floris van / S.l. / 1588-1609 Album amicorum van Clara van Beers ; fol. 165v

Beyma, Julius / Leiden / 1588 28 jul Album amicorum van Nicolaas van Zeyst ; fol. 50

Ostheim, Hessel van / S.l. / 1589 31 aug Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 41v-43r tekening

Brambach, Manfrid van / S.l. / 1589 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 85v-86r wapen

Eminga, Idsard van / S.l. / 1589 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 181v

Hornekens, Bernhart / S.l. / 1589 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 182r

Nassau, Ernst Casimir / S.l. / 1589 Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 25r

Nassau-Siegen, Lodewijk Gunther van / Genève / 1589 16 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 25v

Solms, Ernst von / Genève / 1589 16 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 26r

Solms, Wilhelm zu / Genève / 1589 16 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 26v

Solms, Otto zu / Genève / 1589Solms, 16 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 27r

Solms, Philipp zu / Genève / 1589 16 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 28r

Sayn-Wittgenstein, Wilhelm von / Genève / 1589 20 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 30r

Sayn-Wittgenstein, Ludwig von / Genève / 1589 20 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 30v

Ortenburg, Karl van / Genève / 1589 20 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 31r

Metelen a Weerhausen, Johannes / Frankfurt am Main / 1589 26 mrt Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 41r wapen

Esychius, Johannes / Genève / 1589 18 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 61r

Berkel, Theodorus Clemens a / Genève / 1589 20 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 61v

Solms, Philipp zu / Genève / 1589 17 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 64r

Camerlijn, Johannes / Genève / 1589 19 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 65r

Beza, Theodorus / Genève / 1589 20 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 133r

Scheltema, Vopiscus / Genève / 1589 22 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 135r

Regius, Johannes / Frankfurt / 1589 30 mrt Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 165r-165v

Goulart, Simon / Genève / 1589 18 jan Album amicorum van M. van Idzarda ; fol. 171r

Velsius, Johannes Wilhelmus / Leeuwarden / 1589 1 dec Album amicorum van H. Harinxma ; fol. 64r tekening planeten

Hettinga, Wyck van / S.l. / 1590 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 69r

Eminga, Teth van / S.l. / 1590 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 69r

Heringa, Womck van / S.l. / 1590 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 73v wapen

Heringa, Fokel van / S.l. / 1590 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 75r wapen

Clant thoe Schermer, Jan / S.l. / 1590 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 78r wapen

Buys, Arnout / S.l. / 1590 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 141v

Eysinga, Adam van / S.l. / 1590 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 149r

Bouricius, Jacobus / Leeuwarden / 1590 Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 15r

Lydius, Martinus / Leeuwarden / 159028 mei Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 217v

Winshemius, Vitus / Wittenberg / 1590 12 aug Album amicorum J. Maior ; fol. 21v

Douma, Bartholdus a / S.l. / 1591 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 12r

Douma, Kunera van / S.l. / 1591 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 40v

Galama, Aelcke van / S.l. / 1591 Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 40v

Tjarda van Starkenborgh, Aelke / S.l. / 1591 31 mei Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 81r wapen

Aylva, Ulbe van / S.l. / 1591 26 jul Album amicorum van Hiskia van Harinxma thoe Slooten ; fol. 82r wapen

Nassau , Willem Lodewijk van / Leeuwarden? / 1591 11 mei Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 104v-105r wapen

 Nassau, Ernst Casimir / Leeuwarden / 1591 11 mei Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 105v

Nassau-Siegen, Lodewijk Gunther van / Leeuwarden / 1591 11 mei Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 106r

Reidanus, Everhardus / Leeuwarden / 1591 11 mei Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 106v

Aysma, Hessel / S.l. / 1591 6 feb of 2 jun Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 124r

Casteluetri, Giacopo / Londen / 1591 Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 143r

Florio, Giovanni / Londen / 1591 1 sep Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 148r

Cammingha, Vitus / Leeuwarden / 1591 29 apr Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 149v

Myle, Abraham van der / Vlissingen / 1591 25 jun Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 155r

Hemminga, Sixtus / S.l. / 1591 1 jun Album amicorum van Homme Harinxma ; fol. 180v

Beyma, Julius / Leiden / 1593 Album amicorum van D. van Vlierden ; p. 15

Berchem, Walburg van / S.l. / 1594 Album amicorum van Clara van Beers ; fol. 143v

Drusius, Johannes / S.l. / 1594-1598 Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 8

Fungeri, Joannes / S.l. / 1594-1598 Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 24v

Petri, Hugo / Franeker / 1594 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 36

Kettwich, Henricus / Franeker / 1594 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 61

Caesarius, Gerardus / Franeker / 1594 28 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 63

Wiarda, Viglius / Franeker / 1594 13 jun Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 68v

Bokelmannus, Patroclus / Franeker / 1594 1mei Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 71 tekening

Nn/ S.l. / 1594-1598 Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 80v

Schotanus, Henricus / Franeker / 1595 5 jul Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 26

Lubbertus, Sibrandus / Franeker / 1595 4 jul Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 34

Alting, Menso / Emden / 1595 4 aug Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 34

Petrejus, Johannes / Emden / 1595 4 aug Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 34

Arcerius, Johannes / Franeker / 1595 [jul] Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 39v

Sopingius, Godefredus / Franeker / 1595 30 jun Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 43

Heblaeus, Rudolphus / Steenwijk / 1595 [jun] Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 45

Marck, Joannes a / Franeker / 1595 Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 46

Emmius, Ubbo / Groningen / 1595 10 jul Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 48v

Linden, Henricus Antonides van der / Franeker / 1595 4 jul Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 54

Ens, Gaspar / Steenwijk / 1595 30 jun Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 66v

Conders, Albertus / Franeker / 1595 3 jul Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 69

Kochius, Johannes Conradus / Franeker / 1595 12 feb Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 74v

Breitinger, Johannes Jacobus / Franeker / 1595 3 jul Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 74v

Steinbruchelius, Johannes Rodolphus / Franeker / 1595 3 jul Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 74v

Harmanni, Gerrardus / Heidelberg / 1595 4 jul Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 77

Tebbingh, Arnoldus / Franeker / 1595 3 jul Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 80v

Hottinga, Dominicus / Leiden / 1596 14 feb Album amicorum van Jacob van Brouckhoven ; p. 291

Hottinga, Hero van / Leiden / 1596 14 feb Album amicorum van Jacob van Brouckhoven ; p. 297

Popma, Ausonius a / Leiden / 1596-1603 18 apr Album amicorum van Jacob van Brouckhoven ; p. 303

Wartenberg, Johannes von / Heidelberg / 1596 22 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 6v

Morkoswky a Zastrisel, Wenceslaus / Heidelberg / 1596 22 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 6v

Praksitski von Zastrizl, Georg Sigismund / Heidelberg / 1596 22 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 6v

Rennecherus, Hermannus / Heidelberg / 1596 10 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 15v

Kimedoncius, Jacobus / Heidelberg / 1596 26 aug Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 22v

Toussain, Daniel / Heidelberg / 1596 23 aug Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 23v

Dousa, Janus / Heidelberg / 1596 26 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 30v

Dousa, Georgius / Heidelberg / 1596 26 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 30v

Dousa, Stephanus / Heidelberg / 1596  26 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 30v

Marck, Joannes a / Heidelberg / 1596 [sep} Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 46v wapen

Obrechtus, Regidius / Heidelberg / 1596 3 jul Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 48v

Boeningius, Johannes / Heidelberg / 1596 9 apr Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 50v

Christophori, Joannes / Frankfurt am Main / 1596[sep] Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 51v wapen

Regius, Johannes / Heidelberg / 1596 13 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 52

Polansdorf, Amandus Polanus von / Heidelberg / 1596 22 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 52

Jongestall, Gellius / Frankfurt am Main / 1596 18 sept Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 53

Carstens, Henricus / Genève / 1596 10 dec Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 53v

Lycklama à Nyeholt, Marcus / Frankfurt am Main / 1596 [sep] Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 58

Knecht, Martinus / Mosbach / 1596 1 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 59v

Fabricius, Thobias / Mosbach / 1596 2 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 59v

Caesarius, Gerardus / Heidelberg / 1596 [mrt] Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 63

Bilger, Nicolaus / S.l. / 1596 28 feb Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 69

Gruterus, Janus / Heidelberg / 1596 27 aug Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 72

Tebbingh, Arnoldus / Heidelberg / 1596 2 sep Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 80v

Berlo, Charles de / S.l. / 1596 Album amicorum van Walraven van Haeften ; fol. 29v wapen schets

Aylva, Hester van / S.l. / 1597 Album amicorum A. van Loo ; fol. 5r

Aurelius, Theod. Gauterus / Genève / 1597 8 jan Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 28

Seussenius, Martinus / Genève / 1597 7 jan Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 49

Jongestall, Gellius / Genève / 1597 11 sep Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 53

Lycklama à Nyeholt, Marcus / Genève / 1597 [feb] Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 58

Boots, Isaacus / Genève / 1597 17 aug Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 62v

Caesarius, Gerardus / Genève / 1597 Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 63

Wiarda, Georgius / Genève / 1597 [aug] Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 67v

Janaeus, Christianus / Genève / 1597 7 sep Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 79v

Beninga, Focco / Enkhuizen / 1597 6 sep Album amicorum van Bernardus Paludanus ; fol. 503v

Bogerman, Johannes / Cambridge / 1598 [nov] voor het album van Johannes le Maire

Heerma, Tarquinius ab / Leiden / 1598 16 sep voor Godeschalk Altius

Heerma, Geroldus ab / S.l. Leiden / 1598 8 jan  Album amicorum van Jacob van Brouckhoven ; p. 48

Heerma, Tarquinius ab / Leiden / 1598 Album amicorum van Jacob van Brouckhoven ; p. 49

Beza, Theodorus / Genève / 1598 21 jan Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 39 portret

Wilich, Diederich von / Genève / 1598 [jan] Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 55v wapen

Collado, Esaias / Genève / 1598 23 jan Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 73

Roverianus, Petrus / Genève / 1598 1 mrt Album amicorum I van Johannes Bogerman ; fol. 75v wapen

Simlerus, Rodolphus / S.l. / 1598 25 feb Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 1

Rüger, Johannes Jacobus / Schaffhausen / 1598 28 feb Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 2

Jezlerus, Johannes / Schaffhausen / 1598 28 feb Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 2

Regius, Jacobus / S.l. / 1598 29 mei Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 3

Auell[...], Jacob / Parijs / 1598 18 aug Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 4

Paris, Joël / Parijs / 1598 18 aug Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 5

Kegell, Christianus / Parijs / 1598 [aug] Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 6

Warmbuchius, Johannes / Parijs / 1598 18 sep Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 7

Wedaeus, Anthonius / Cambridge / 1598 7 nov Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 8

Coddaeus, Paulus / Cambridge / 1598 [nov] Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 9

Schwendius, Andreas / Cambridge / 1598 [nov] Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 9v

Meierus, Wolfgangus / Cambridge / 1598 [nov] Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 10

Drusius, Johannes / Franeker / 1598Album amicorum van D. Mostart ; fol. 19r

Arcerius, Johannes / Franeker / 1598 28 okt Album amicorum van D. Mostart ; fol. 30r

Lydius, Martinus / Franeker / 1598 1 nov Album amicorum van D. Mostart ; fol. 31r

Auletius, Alardus / Franeker / 1598 31 okt Album amicorum van D. Mostart ; fol. 33r

Adama, Lolle Epes / Franeker / 1598 31 okt Album amicorum van D. Mostart ; fol. 34r

Lubbertus, Sibrandus / Franeker / 1598 31 okt Album amicorum van D. Mostart ; fol. 45r

Frisius, Alardus / S.l. / 1598-1605 Album amicorum J. Narsius ; p. 715

Meursius, Johannes / Leiden / 1598 14 mrt Afschrift album amicorum van E.R. Tiarda ; fol. 202r - 1

Groot, Hugo de / S.l. / 1598 11 dec Afschrift album amicorum van E.R. Tiarda ; fol. 202v

Emmius, Ubbo / Groningen / 1598 1 mrt Afschrift album amicorum van E.R. Tiarda ; fol. 203r - 1

Gomarus, Franciscus / Leiden / 1598 11 mei Afschrift album amicorum van E.R. Tiarda ; fol. 203r - 2

Vulcanius, Bonaventura / Leiden / 1598 1 jun Afschrift album amicorum van E.R. Tiarda ; fol. 203r - 3

Foërt, Nicolaus / Oxford / 1599 13 feb Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 11

Nidros, Georgius Henrichson / Oxford / 1599 12 feb Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 12

Mule, Johannes Ivari / Oxford / 1599 13 feb Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 12v

Cardes, Abrahamus des / Oxford / 1599 [feb] Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 13v

Paschasius, Johannes / Oxford / 1599 28 feb Album amicorum II van Johannes Bogerman ; fol. 14