Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Volkstelling Ferwerderadeel 1830

Hetty Combs

Inleiding

Ons actieve lid, Hetty Combs, heeft nu voor de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum ook een transcriptie gemaakt van de Volkstelling Ferwerderadeel uit 1830.
Speciale dank gaat uit naar de medewerkers van het gemeentearchief Ferwerderadeel, voor de genereuze wijze waarop de informatie beschikbaar is gesteld.
Het volgende dient opgemerkt te worden.
De spellingswijze van de plaatsnamen wijkt wisselend af van de tegenwoordig gangbare spelling. De klerk heeft wisselende voorkeuren gehad en dat kan verwarring opleveren. Hetzelfde geldt voor persoonsnamen en patroniemen; met name Hendrik (Hindrik) en Durk (Dirk) worden doorelkaar gebruikt. Een ander puntje is dat ik sterk vermoed dat in Ferwerderadeel doopsgezinde families, in tegenstelling tot Dantumadeel dus, wel als protestant worden aangemerkt.
Ook zijn er een aantal RK-vermoedingen die hier als Protestant zijn aangegeven. Ofwel de klerk heeft geen onderscheid willen maken, of hij was gemakzuchtig. In Achtkarspelen is ook iedereen als Protestant ingeschreven, terwijl we bewijzen hebben van een RK doop in een aantal gevallen. Het staat dus niet op zich.

Een hele mooie aanvulling op deze lijsten staat op de website van de Stichting Erfskip Terpdoarpen over Ferwerderadeel. Hier staan per plaats de kadastrale kaarten van 1832 afgebeeld met de bewoners; in vele gevallen dezelfde als op onderstaande lijsten van 1830 !
Klik hier voor de kaarten.

Clickt u op de plaatsnaam voor de lijst met details.

Index op Volkstelling Ferwerderadeel 1830 per plaats:

Blija
Ferwerd
Genum
Hallum
Hogebeintum
Jislum
Lichtaard
Marrum
Nijkerk
Reitzum / Reitsum
Wanswerd
Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.