Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Nijkerk. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom        Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 			
Aan de Zedijk.


1		1	10		de Boer, Pieter Tjeerd			66			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					de Groot, Lieutske Anskes		24			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Boer, Tjalle Pieters			34			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Pieter Pieters			32			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Jacob Pieters			30			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Kooi, Botje Jacobs		4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Hilbrand Meinderts		22			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Wiersma, Johannes Syes			15			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Heide, Wytse Baukes		14			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Postema, Sjoukje Jans			17			Nijkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.


Aan de hoge Heere Weg.

2		2	4		Trijntje Pieters			58			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					de Vries, Pieter Bartels		23			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Beitske Bartels		19			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Trijntje Jobs			46			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.

3		1	14		Miedema, Dirk Hindriks			30			Nijkerk			gehuwd			Landbouwer		P.
					Miedema, Pietje Hindriks		25			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Tjalling Hindriks		31			Nijkerk			jongmans		Landbouwer		P.
					Miedema, Antje Dirks			5 maand			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Gerritsma, Gerrit Daniels		34			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Dijkstra, Eeltje Douwes			21			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Stienstra, Berens Jacobs		18			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Looyenga, Rense Jetses			15			Weidum			jongmans		Timmerknegt		P.
					Kobus, Heere 				14			Groningen		jongmans		Timmerknegt		P.
					Galema, Willem Fransen			12			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Papma, Hindrik Harmens			5			Kollum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Maaike Bartels		28			Nijkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Groen, Betje Jans			16			Leeuwarden		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Grytje Berends				16			Leeuwarden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

4		1	7		Wierstra, Jacob Gerbens			46			Nijkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					Lieukje Mennes				41			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierstra, Menne Jacobs			14			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierstra, Gerben Jacobs			12			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierstra, Dirk Jacobs			10			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierstra, Jacob Jacobs			3			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierstra, Sjoukje Jacobs		7			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

5		1	3		Koopmans, Saeske Cornelis		46			Marrum			weduwe			Guardeniersche		P.
					de Boer, Kornelis Sipkes		24			Marrum			jongmans		Guardenier		P.
					de Boer, Jan Sipkes			22			Marrum			jongmans		Guardenier		P.
					
In de Buren.

6		1	5		Wagenaar, Jan Hendriks			30			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Wybinga, Geertje Cornelis		39			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierstra, Gerben Douwes			6			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierstra, Sjoukje Douwes		12			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierstra, Janke Douwes			10			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

7		1	4		Westra, Durkje Sjoerds			39			Raard			weduwe			zonder beroep		P.
					Hyma, Sjoerd Tjipkes			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hyma, Klaas Tjipkes			9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hyma, Renske Tjipkes			6			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

7 1/2		1	8		Postma, Jan Jansen			45			Nijkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					Geeske Gosses				41			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Gosse Jans			17			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Jan Jans			15			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Willem Jans			10			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Andries Jans			7			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Taetske Jans			12			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Ytske Jans			5			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

8		1	4		Regnerus, Lieuwe Teunis			64			Nijkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					van de Haag, Beitske Hindriks		50			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Regnerus, Teunis Lieuwes		23			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Regnerus, Bauke Lieuwes			16			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.

8 1/2		1	6		Hyma, Dirk Abes				36			Nijkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					Wiersma, Greetje Andries		45			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hyma, Abe Dirks				8			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Hyma, Andries Dirks			6			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Hyma, Hylkje Dirks			11			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Marten Andries			42			Makkum			jongmans		Arbeider		P.

9		1	4		de Vries, Antje Bartels			31			Nijkerk			weduwe			Winkerliersche		P.
					Halma, Bartel Renses			8			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Kornelis Rinses			7			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Aukje Rinses			4			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

10		1	8		Wiersma, Dirk Beerts			47			Nijkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					Swart, Tytje Jans			39			Hijum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiersma, Beert Dirks			20			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Rinske Dirks			18			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Trijntje Dirks			14			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Jeike Dirks			11			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Klaaske Dirks			8			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Antje Dirks			6 maand			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

11		2	5		Jelgerhuis Gatsonides, Jouke		27			Leeuwarden		gehuwd			Ontvangerad interim	P.
					de vries, Bernardina Eelks		23			Joure			gehuwd			zonder beroep		P.
					Jelgerhuis Gatsonides, Jacomina		6 maand			Ameland			jongmans		zonder beroep		P.
 					de Vries, Gerrit Oedses			65			Jislum			gehuwd			Guardenier		P.
					Pheiffer, Lysbet Johannes		68			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.

12		2	6		Oegema, Minke Wiegers			56			Akkerwoude		weduwe			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jan Frieses			21			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jantje Frieses		24			Nijkerk			jongmans*		zonder beroep		P.
					van Loon, Dirk Eeltjes			61			Nijkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					Tjitske Pieters				61			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Loon, Hyke Dirks			21			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.

13		1	8		van der Mey, Jan Jans			49			Nijkerk			gehuwd			Landbouwer		P.
					Hartmans, Gertje Dirks			46			Wierum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Mey, Jan Jans			17			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Mey, Dirk Jans			10			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Visbeek, Tjeerd Douwes			22			Genum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Groot, Sjoerd Jurjens		18			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Roorda, Johannes Pieters		13			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Wortelaar, Sjieuke Baukes		25			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

14		1	6		Bosch, Douwe Lieuwes			62			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Holwerda, Maaike Eeltjes		42			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Fennema, Tiete Jans			25			Hogebeintum		jongmans		Boereknegt		P.
					Holwerda, Aede Lieuwes			18			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Koopmans, Trijntje Jans			25			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Fennema, Foekje Jans			18			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

15		2	10		Miedema, Johannes Lolkes		50			Niijkerk		gehuwd			Arbeider		P.
					Steegstra, Geertje Andries		44			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Andries Johannes		14			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Trijntje Johannes		11			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Minke Johannes			8			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Hindrikje Johannes		5			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Froukje Douwes		41			Holwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Feddema, Douwe Alles			12			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Feddema, Ytske Alles			14			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Feddema, Antje Alles			5			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

16		1	6		Boonstra, Feike Sakes			36			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					de Groot, Maaike Pieters		39			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boonstra, Sake Feikes			9			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Boonstra, Duke Feikes			2			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Boonstra, Yke Feikes			11			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bousma, Renske Wybrens			18			Nijkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.

In het Kleiland.

17		1	8		van der Weg, Rochus Jans		37			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Jensma, Antje Goffes			30			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Weg, Jan Rochus			7			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Weg, Sytske Rochus		4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Weg, Lysbet Rochus		2			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Sye Meinderts			24			Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Zoodsma, Johannes Pieters		15			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Vries, Grietje Jaspers		21			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

18		1	8		Swart, Ruurd Klases			48			Nijkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					Ytske Johannes				44			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Swart, Klaas Ruurds			23			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Johannes Ruurds			22			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Pieter Ruurds			12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Ruurd Ruurds			3			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					swart, Jeltje Ruurds			9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Swart, Lysbeth Ruurds			6			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

19		5	19		Visbeek, Douwe Tjeerds			58			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Kramer, Tjaltje Luitzes			49			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visbeek, Grietje Douwes			16			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visbeek, Aaltje Douwes			10			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jousma, Jan Nutterts			77			Joure			gehuwd			Arbeider		P.
					Baukje Jans				67			Oostermeer		gehuwd			zonder beroep		P.
					Zoodsma, Jan Valentijns			64			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Feikje Tomas				57			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zoodsma, Klaas Jans			24			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Bauke Wytses			38			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Terpstra, Wytske Gerrits		39			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Antje Baukes			14			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Bauke Meinderts		36			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Wagenaar, Dieuke Jans			36			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Meindert Baukes		7			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Jan Baukes			4			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Geertje Baukes		1			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

Aan de Zeedijk.

20		3	10		Regenerus, Douwe Teunis			61			Nijkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					Tytje Ybeles				61			Suameer			gehuwd			zonder beroep		P.
					Regnerus, Teunis Douwes			30			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Regnerus, Johannes Douwes		23			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Lukjen Symens			21			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van Loon, Pieter Eeltjes		56			Nijkerk			weduwnaar		Arbeider		P.
					van Loon, Ytje Pieters			24			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Meindert Baukes		55			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Ybletje Jilderts		62			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Wytze Meinderts		19			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.

Jeepma.

21		1	4		Wiersma, Sieds Beerts			58			Nijkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					de Roo, Renske Aelses			38			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiersma, Aelse Siedses			12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Lysbeth Siedses		9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

22		1	5		Postma, Jacob Jacobs			33			Menaldum		gehuwd			Guardenier		P.
					de Groot, Tjitske Sjoerds		25			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Sjoerd Jacobs			2			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Akke Jacobs			1 maand			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

23		1	6		Stelpstra, Sybren Baukes		45			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Boonstra, Antje Sakes			43			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Stelpstra, Sake Sybrens			6			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
	`				Stelpstra, Grietje Sybrens		12			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stelpstra, Baukje Sybrens		10			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stelpstra, Dirkje Sybrens		7			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

Aan de Weg na Ferwerd.

24		4	20		Terpstra, Jelle Wytzes			38			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					de Jong, Sjoukje Pieters		40			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Pieter Jelles			8			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Willem Jelles			4			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Wytze Jelles			3 maand			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Sybe Sybes			6			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Antje Pieters				14			Brantgum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Anne Lieuwes			25			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Jetske Jans			29			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Lieuwe Annes			1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Jan Annes			2 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Koolhaas, Willem Jans 			70			Sint Annaparochie	gehuwd			Arbeider		P.
					van der Velde, Dieuke Joekes		47			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Koolhaas, Jan Willems			7 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Koolhaas, Antje Willems			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koolhaas, Hindrikje Willems		9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Groot, Pieter Wybrens		56			Nijkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					Bykje Willems				56			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Groot, Wiebren Pieters		14			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Jan Pieters			23			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.

25		1	8		Kloosterman, Dirk Reinders		34			Ferwerd			gehuwd			Fabrikeur		P.
					Miedema, Klaaske Hindriks		31			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kloosterman, Reinder Dirks		12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kloosterman, Hindrik Dirks		11			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Kloosterman, Aagje Dirks		9			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kloosterman, Janke Dirks		6			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kloosterman, Aaltjen Dirks		4			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoot, Jantje Arjens			22			Nijkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.

Aan de Marrumer Vaart.

26		2	6		Hoekstra, Jan Jacobs			60			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Gepke Wybes				60			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Klaas Jans			18			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Fokje Jans			31			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kuperus, Gepke Jans			55			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Maaike Fokkes				56			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.

27		1	9		Deinema, Doeke Gerrits			36			Stiens			gehuwd			Landbouwer		P.
					Brouwer, Geertje Willems		29			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Deinema, Gerrit Doekes			3			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Deinema, Willem Doekes			9 maand			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Deinema, Saapke Doekes			7			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Wopke Jans			23			Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Plantinga, Gerrit Gerrits		15			Rinsumageest		jongmans		Boereknegt		P.
					Hayer, Jelle Jacobs			15			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Kuperus, Antje Gepkes			23			Nijkerk			jonge dochter		Dienstmeid		P.

28		1	2		Hyma, Roelof Freerks			24			Marrum			jongmans		Guardenier		P.
					Hyma, Pietje Willems			50			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.


Op Kopkewier.

29		2	4		Lelia, Wybe Rinderts			35			Ternaard		gehuwd			Guardenier		P.
					de Vries, Antje Pieters			25			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Lelia, Rindert Wybes			1			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Janke Pieters				55			Nijkerk			weduwe			Turfmetersche		P.

30		1	2		Hyma, Klaas Heins			68			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Lybsbet Pieters				59			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.

31		1	8		Bouma, Broer Gaeles			29			Stiens			gehuwd			Herbergier		P.
					Tanja, Sytske Gerlofs			28			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bouma, Gaele Broers			8			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Bouma, Gerlof Broers			7			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Bouma, Lolke Broers			3			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Bouma, Sjoerd Broers			1			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Bouma, Grietje Broers			5			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Brolsma, Neeltje Pieters		15			Stiens			jonge dochter		Dienstmeid		P.

32		1	2		Galema, Ysbrand Fransen			67			Finkum			gehuwd			Slagter			P.
					Sytske Willems				70			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.

Op het Water.

geen		1	3		de Vries, Douwe Bontes			47			Eernewoude		gehuwd			Turfschipper		P.
					Sminia, Ruurtje Harmens			39			Wirdum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Aaltje Douwes			19			Dragten			jonge dochter		zonder beroep		P.

RECAPITUALTIE:

Totaal aantal inwoners Nijkerk 1830						242
Totaal aantal gezinnen								50

Aantal gehuwde mannen								40
Aantal gehuwde vrouwen								41
Aantal weduwnaars								1
Aantal weduwen									9
Aantal jongmansen								89
Aantal jonge dochters								62

Rooms Katholiek									0
Protestant									242
Israeliet									0
Overig										0


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.