Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Marrum. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom        Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 				 
de Buren.

1		1	6		Miedema, Dirk Hindriks			34			Marrum			gehuwd			Fabrikeur		P.
					Koopal, Trijntje Siedses		35			Beetgum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Sieds Dirks			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Janke Dirks			9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Saeske Dirks			7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Maaike Jochums		19			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

2		1	3		Dijkstra, Pieter Dirks			44			Marsum			gehuwd			Koopman			P.
					Masten, Yfke Koenraads			42			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Link, Antje Pieters			14			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

3		2	9		Smit, Wopke Cornelis			26			Marrum			gehuwd			Timmerman		P.
					Bouma, Durkje Gaeles			26			Oudebildzijl		gehuwd			zonder beroep		P.
					Smith, Cornelis Wopkes*			3 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Smith, Baukje Wopkes			1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Lokje Gaeles			11			Stiens			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dolstra, Gerrit Hindriks		47			Hoornsterzwaag		gehuwd			Arbeider		P.
					Engbrinkhof, Willemke Gerrits		43			Marrum			gehuwd			Arbeidster		P.
					Dolstra, Grietje Gerrits		10			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dolstra, Trijntje Gerrits		4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

4		1	5		Boersma, Sybe Wigles			40			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					van der Veen, Trijntje Tides		35			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Tiete Sybes			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Dirk Sybes			1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sikkema, Dieuke Eetses			18			Suawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

5		1	11		Miedema, Jan Hindriks			29			Marrum			gehuwd			Herbergier		P.
					Wiersma, Jantje Goffes			37			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Boer, Goffe Pieters			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Hindrik Jans			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.	
					Miedema, Dirk Jans			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Beert Jans			5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Trijntje Pieters		18			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Janke Pieters			14			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Jantje Pieters			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Stegeman, Johan Gerrard	Andreas		29			Mettingen		jongmans		Koopman			RK.
					Stegeman, Gerhard Ferdinand		27			Mettingen		jongmans		koopman			RK.

6		1	7		Smith, Sybren Cornelis			37			Marrum			gehuwd			Fabrikant		P.
					Steensma, Saeske Jans			36			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Smith, Cornelis Sybrens			6 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Smith, Tjitske Sybrens			12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smith, Jantje Sybrens			9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smit, Nieske Sybrens			4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jubstra, Pietertje Meins		17			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
	
7		1	2		Bosch, Dieuke Lieuwes			75			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Klaver, Pietje Sybes			15			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.
				
8		1	7		Wielinga, Lieuwe Reinders		42			Marrum			gehuwd			Wagenmaker		P.
					Wierstra, Haiske Ruurds			32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wielinga, Reinder Lieuwes		11			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wielinga, Ruurd Lieuwes			9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wielinga, Albert Lieuwes		6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wielinga, Dieuke Lieuwes		1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Feike Keimpes		20			Hallum			jongmans		Wagenmakersknegt	P.

9		1	6		Kas, Jan Johannes			55			Sint Annaparochie	gehuwd			Grofsmid		P.
					Segstra, Sytske Pieters			53			Sint Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					Kas, Klaaske Jans			22			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kas, Grietje Jans			18			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kas, Fokeltje Jans			16			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Segstra, Pieter Joostes			85			Marrum			weduwnaar		zonder beroep		P.

10		1	6		Roorda, Jan Alberts			36			Birdaard		gehuwd			Verwer			P.
					Miedema, Saeske Hindriks		27			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Roorda, Hindrik Jans			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Albert Jans			3			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Roorda, Jan Jans			1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Cahais, Albertina Ysaks			21			Rinsumageest		jonge dochter		Dienstmeid		P.

11		1	2		Wynstra, Pieter Oeges			52			Wijns			weduwnaar		Guardenier		P.
					Wynstra, Japke Pieters			15			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

12		1	7		Albarda, Jan				37			Sint Annaparochie	gehuwd			Secretaris van 
																			Ferwerderadeel en
																			openbaar notaris	P.
					de Schipper, Trijntje			38			Hogebeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Albarda, Willem Christiaan		8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Albarda, Adriana Janke			7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bijlsma, Antje Jarigs			28			Dragten			jonge dochter		Dientmeid		P.
					Douma Boersma, Baukje 			24			Groningen		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Cavallier, Johanna			19			Zwolle			jonge dochter		Dienstmeid		P.

13		1	4		van der Zaag, Willem Piers		35			Hallum			gehuwd			Timmerman		P.
					de Roo, Froukje Aedes			31			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Zaag, Pier Willems		5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Zaag, Lysbeth Willems		3			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
14		geen adres

15		1	6		Dijkstra, Liebe Jans			32			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					van de Wielen, Lutske Lieuwes		32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jan Liebes			9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Lieuwe Lybes			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Hindrik Liebes		4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Pieter Liebes			4 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
			
16		1	4		Wytske Baukes				50			Wanswerd		weduwe			Schoenmakersche		P.
					Houtsma, Jan Willems			20			Marrum			jongmans		schoenmakersknegt	P.
					Houtsma, Fetje Willems			25			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bloemsma, Rochus Wybrens		25			Hallum			jongmans		Schoenmakersknegt	P.

17		1	7		de Vries, Oene Jans			35			Tzum			gehuwd			Kuiper			P.
					Koopmans, Menke Sytses			31			Oosterlittens		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Jan Oenes			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Sytze Oenes			2 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Marijke Oenes			10			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Hiske Oenes			8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Jeiske Oenes			6			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

18		1	10		de Boer, Gosse Gerrits			32			Sint Jacobiparochie	gehuwd			Broodbakker		P.
					van der Wal, Aaltje Dirks		35			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Boer, Gerrit Gosses			9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Dirk Gosses			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Reinder Gosses			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Jan Gosses			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Saapke Gosses			3			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Antje Gosses			3 maand			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Dirk Sikkes			16			Leeuwarden		jongmans		Bakkersknegt		P.
					van Dijk, Hindrikje Wytses		27			Wester Nijkerk		jonge dochter		Dienstmeid		P.

19		1	2		van der Wagen, Lyke Dirks		55			Marrum			weduwe			Guardeniersche		P.
					van der Arke, Sybe Pieters		26			Marrum			jongmans		Guardenier		P.

19 1/2		1	5		Halma, Sierk Cornelis			32			Marrum			gehuwd			Koopman			P.
					stienstra, Aaltje Alberts		32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Halma, Kornelis Sierks			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Albert Sierks			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Tjeerd Sierks			2			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

20		2	10		Hoekstra, Jurjen Jans			60			Nijkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					Palma, Syke Sybes			52			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Sybe Jurjens			16			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Pieter Jurjens		13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jantje Jurjens		22			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Palma, Syke Ynses			12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.																	
					Folkertsma, Johannes Eeltjes		36			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Hoekstra, Sjoukje Harmens		28			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Folkertsma, Baukje Johannes		2			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Steensma, Dirk Martens			38			Marrum			jongmans		Arbeider		P.

21		1	2		Miersma, Joost Hettes			45			Vrouwenparochie		gehuwd			Kleermaker		P.
					Wierstra, Trijntje Ruurds		32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.

22		1	7		Kuiphof, Bindert Harmens		64			Marrum			weduwnaar		Winkelier		P.
					Kuiphof, Klaas Binderts			21			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kuiphof, Tys Binderts			17			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kuiphof, Pieter Binderts		8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kuiphof, Antje Binderts			10			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kuiphof, Loukje Binderts		6			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Holwerda, Maaike Eeltjes		28			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

23		1	6		Koopmans, Jan Dirks			32			Marrum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Friesema, Lieutske Fokkes		24			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Koopmans, Maaike Jans			4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koopmans, Trijntje Jans			5 maand			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Keuning, Pieter Klases			14			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Meer, Geertje Jans		22			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

24		2	8		Ferwerda, Wopke Doekes			42			Ferwerd			gehuwd			Slagter			P.
					de Vries, Yfke Johannes			39			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ferwerda, Johannes Wopkes		14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Doeke Wopkes			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Andries Wopkes		5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Tetje Wopkes			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Tjitske Wopkes		9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fennema, Sytske Geerts			54			Genum			weduwe			Naaitser		P.

25		1	6		Fennema, Eeltje Aukes			50			Vrouwenparochie		gehuwd			Arbeider		P.
					Hylkema, Antje Hylkes			49			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Fennema, Auke Eeltjes			12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Fennema, Gertje Eeltjes			24			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fennema, Baukje Eeltjes			16			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fennema, Nieske Eeltjes			8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

26		1	7		Boonstra, Lieuwe Jochums		35			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Staal, Sara Jacobs			32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boonstra, Jacob Lieuwes			6 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boonstra, Grietje Lieuwes		10			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Antje Lieuwes			7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Aafke Lieuwes			3			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Staal, Ane Jacobs			24			Marrum			jongmans		Arbeider		P.

27		2	6		Dijkstra, Jacob Abes			39			Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Engbrinkhof, Martje Martens		34			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Pieter Jacobs			13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Maaike Jacobs			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Swart, Hindrik Pieters			26			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Lijstra, Maaike Klases			23			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.

28		1	6		de Groot, Klaas Sjoerds			29			Marrum			gehuwd			Slagter			P.
					Bokma, Antje Alberts			26			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Groot, Sjoerd Klases			1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Albert Klases			3 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Koopal, Antje Doekeles			15			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Bokma, Bokke Alberts			28			Hallum			jongmans		Guardenier		P.

29		2	8		Steen, Lammert Gerrits			46			Schutterup		gehuwd			Linnenwever		P.
					Bergsma, Joukje Hendriks		49			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Steen, Gerrit Lammerts			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Steen, Hindrik Lammerts			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Steen, Hindrikje Lammerts		12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoot, Foeke Lieuwes			66			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Lepstra, Sjoukje Jurjens		50			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoot, Wytske Foekes			24			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

30		1	5		Holwerda, Eeltje Klases			58			Holwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Kuiphof, Feikje Eeltjes			54			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Holwerda, Klaas Eeltjes			22			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Holwerda, Sytske Eeltjes		17			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Holwerda, Harmenke Eeltjes		11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

31		1	1		Kuiphof, Harmen Binderts		85			Marrum			weduwnaar		zonder beroep		P.

32		1	2		Duiff, Eildert				54			Groningen		gehuwd			Deurwaarder
																			Ezecutant der 
																			Directe Belastingen	P.
					Stemmers, Willemina			50			Groningen		gehuwd			zonder beroep		P.

33		2	8		Koopmans, Tjitske Dirks			62			Westernijkerk		weduwe			zonder beroep		P.
					Steensma, Syke Jans			39			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Galema, Jan Fransen			19			Westernijkerk		jongmans		Klerk			P.
					Galema, Ysbrand Fransen			17			Westernijkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Galema, Dirk Fransen			10			Westernijkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Galema, Tjitske Fransen			15			Westernijkerk		jonge dochter		Naaister		P.
					Smit, Jelle Jans			25			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Ley, Lieutske Hendriks		24			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.			

34		1	3		Smit, Johannes Jans			28			Marrum			jongmans		Arbeider		P.
					Jetske Jelles				68			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Smit, Jetske Popkes			8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

35		2	6		Ewal, Maaike Durks			62			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					van Dijk, Aaltje Jochums		24			Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					de Groot, Antje Wybrens			44			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Keuning, Klaas Klases			19			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Keuning, Wybren Klases			17			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Keuning, Johannes Klases		7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

36		1	2		Steensma, Dirkje Jans			34			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Smith, Trijntje cornelis		19			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

37		1	5		Adema, Trijntje Gerbens			42			Holwerd			weduwe			Winkeliersche		P.
					Batsolts, Johanna Johannes		13			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Batsolts, Renske Johannes		12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Pieters, Sybrichje 			27			Dockum			jonge dochter		Dienstmeid		P.			
					Adema, Grietje Gerbens			37			Holwerd			jonge dochter		Naaister		P.

38		2	5		Ewal, Trijntje Durks			59			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Friesema, Eke Fokkes			18			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Antje Durks			25			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Schuitjer, Bindert Jelles		51			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Grietje Roelofs				50			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

39		1	3		de Roo, Hindrik Aelses			33			Marrum			gehuwd			Fabrikeur		P.
					van de Wielen, Akke Lieuwes		27			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Pieters, Wiltje				17			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

40		1	4		van de Wielen, Lieuwe Rienks		63			Marrum			gehuwd			Timmerknegt		P.
					Hens, Ytje Pieters			53			Burum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van de Wielen, Rienk Lieuwes		22			Marrum			jongmans		Timmerknegt		P.
					van de Wielen, Pietje Lieuwes		18			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

41		2	8		Bijlsma, Jan Cornelis			82			Hallum			gehuwd			Slagter			P.
					Miedema, Aaltje Jelles			77			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bijlsma, Maaike Jans			44			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bijlsma, Kornelis Jans			52			Janum			gehuwd			Slagter			P.
					van der Meer, Akke Jacobs		51			Wijns			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bijlsma, Wybe Kornelis			19			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bijlsma, Jelle Kornelis			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bijlsma, Jetske Kornelis		19			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

42		3	15		Homsma, Homme Tjeerds			45			Ureterp			gehuwd			Guardenier		P.
					Dijkstra, Ykje Douwes			36			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Homsma, Douwe Hommes			12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Homsma, Tjeerd Hommes			5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Homsma, Dirk Hommes			3			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Homsma, Hessel Hommes			6 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Homsma, Trijntje Hommes			14			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Homsma, Jetske Hommes			10			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Homsma, Haukje Hommes			8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Haan, Tytte Heeres			52			Midlum			gehuwd			Smidsknegt		P.
					Postma, Antje Abrams			52			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Haan, Klaaske Tietes			18			Beetgum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zoodsma, Falentijn Ruurds		29			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Trijntje Barteles		26			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zoodsma, Ruurd Falentijns*		1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					(* doorgehaald w.s. wegens overlijden, red.)

43		1	6		Bos, Jelle Hindriks			56			Oudkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					Hoornstra, Akke Douwes			54			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bos, Hindrik Jelles			24			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bos, Douwe Jelles			20			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bos, Jelle Jelles			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bos, Froukje Jelles			16			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

43 1/2		1	2		Dijkstra, Pieter Feikes			60			Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Hoornstra, Baukje Douwes		61			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.

44		2	6		Halma, Sieds Cornelis			30			Hallum			gehuwd			Winkelier		P.
					de Groot, Riemke Anskes			27			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Valk, Tjomme Jans			40			Koudum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Veen, Maaike Wiegers		32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Valk, Jan Tjommes			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Valk, Wieger Tjommes			2			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

45		4	11		van der Leij, Jan Hindriks		29			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Zoodsma, Grietje Ruurds			23			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Aaltje Fransens				60			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					Jeltje Symkes				73			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Douwe Douwes			61			Ferwerd			gehuwd			Turfmeter		P.
					van der Ploeg, Jetske Gerrits		62			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Willemke Douwes		28			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Janke Everts				61			Holwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Sjouke Ysbrands		28			Marrum			jongmans		Arbeider		P.
					Hoekstra, Geertje Ysbrands		33			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Gerritsma, Daniel Gerrits		60			Marrum			weduwnaar		zonder beroep		P.

46		2	7		Hoekstra, Harmen Ysbrands		32			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.			
					Tjitske Dirks				34			Hijum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Ysbrand Harmens		7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Dirk Harmens			2			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Saapke Harmens		4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Modderman, Jan Sjoerds			35			Dragten			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Leij, Maaike Hendriks		32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.

47		2	7		Zoodsma, Sytze Jans			34			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					de Haan, Geertje Klases			26			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zoodsma, Jan Sytses			3			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kappelman, Miena Hermans		18			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Haan, Meindert Klases		26			Marrum			jongmans		Schoenmakersknegt	P.
					van der Woude, Gabe Pieters		29			Oudwoude		gehuwd			Koopman			P.
					Braaksma, Trijntje Jelles		35			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.		

48		3	16		Wiersma, Meindert Andries		40			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Hoot, Grietje Arjens			32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiersma, Andries Meinderts		1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Dirk Heins			25			Kollum			weduwnaar		Timmerknegt		P.
					Gros, Hans Jans				44			Leeuwarden		gehuwd			Turfdrager		P.
					Cuperus, Syke Jans			38			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Gros, Hindrik Hans			15			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Gros, Marten Hans			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Gros, Jan Hans				4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Gros, Johannes Hans			2			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Gros, Ymkje Hans			14			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Jantje Hindriks		4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Swart, Jeltje Klases			59			Marrum			weduwe			Arbeidersche		P.
					Hoornstra, Douwe Symens			26			Marrum			jongmans		Arbeider		P.
					Hoornstra, Klaas Symens			19			Marrum			jongmans		Arbeider		P.
					Hoornstra, Johannes Symens		16			Marrum			jongmans		Arbeider		P.

49		1	6		Link, Pieter				37			Dokkum			gehuwd			Broodbakker		P.
					Meitten, Sjoukje Koenraads		38			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Link, Koenraad Pieters			12			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Link, Gerrit Pieters			2			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Link, Aafke Pieters			7			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Link, Saapke Pieters			4			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

50		1	3		Hofna, Jitze Klases			29			Beetsterzwaag		gehuwd			Tuinman			P.
					Antje Hedzers				26			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hofna, Klaas Jitses			2			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

51		1	3		Osinga, Hiske Jacobs			39			Aalsum			weduwe			zonder beroep		P.
					Slager, Jacob Jacobs			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Slager, Janke Jacobs			12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

52		2	9		Ferwerda, Pieter Jacobs			65			Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Wendelaar, Atje Teunis			63			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ferwerda, Jacob Pieters			24			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Maaike Pieters		27			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Yke Pieters			24			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Engbrinkhof, Marten Gerrits		35			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Sjoukje Pieters				34			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Engbrinkhof, Pieter Martens		4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Engbrinkhof, Gerrit Martens		9 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

53		1	4		Miedema, Hindrik Jelles			65			Marrum			gehuwd			Fabrikeur		P.
					Koopmans, Janke Dirks			60			Westernijkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Jantje Hindriks		21			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Jelle Hindriks			18			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

54		1	2		Bosch, Jan Lieuwes			78			Vrouwenparochie		jongmans		Rentienier		P.
					Ytje Andries				55			Dragten			weduwe			Dienstmeid		P.

55		1	5		de Vries, Trijntje Ruurds		46			Hallum			weduwe			Broodbakkersche		P.
					de Groot, Gerk Dirks			18			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Klaas Dirks			16			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Dirk Dirks			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Holwerda, Tytje Lieuwes			20			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

56		geen adres

		
57		3	16		de Vries, Hindrik Wybes			58			Hamrik			gehuwd			Guardenier		P.
					Engbrinkhof, Ykje Gerrits		45			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Wybe Hindriks			24			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Gerrit Hendriks		19			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Johannes Hindriks		13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Hessel Hindriks		10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Trijntje Hindriks		24			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Harmenke Hindriks		17			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Antje Hindriks		8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hamstra, Jan Harmens			47			Dragten			gehuwd			Arbeider		P.
					Elske Jans				49			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hamstra, Harmen Jans			12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Andrae, Hendrik Roelofs			34			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Baukje Harmens		32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Andrae, Harmen Hindriks			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Andrae, Antje Hindriks			9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

58		2	5		Boersma, Willem Jans			64			Marrum			gehuwd			Rentenier		P.
					Doetje Pieters				58			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Johannes Jaspers		24			Marrum			gehuwd			Timmerman		P.
					de Vries, Trijntje Johannes		23			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Jasper Johannes		9 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

59		4	16		Kuiphof, Harmen Binderts		29			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Miedema, Sytske Hindriks		25			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kuiphof, Bindert Harmens		2 weken			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kuiphof, Antje Harmens			4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kuiphof, Grietje Harmens		1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Palma, Tjitske Ynses			16			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Poelstra, Sake Tjebbes			30			Hijum			gehuwd			Schipper		P.
					Gerritsma, Wytske Daniels		32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Westra, Sieds Sjoerds			35			Ternaard		gehuwd			Arbeider		P.
					Hoot, Sybrichje Arjens			34			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Westra, Sjoerd Sytses			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Westra, Ytske Sytses			5			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Westra, Aaltje Sjoerds			3			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Gerritsma, Sybren Gerrits		50			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Westerhuis, Trijntje Ates		52			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wielen, Rienk Teunis		52			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.					
					
60		1	4		Plantinga, Pieter			35			Leeuwarden		gehuwd			Griffier bij het
																			Nedergerecht van 
																			het Kanton Hallum	P.
					Brouwer, Sjoukje			31			Rottevalle		gehuwd			zonder beroep		P.
					Plantinga, Simkje			1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Reitsma, Sjoukje Annes			22			Westernijkerk		jonge dochter		Dienstmeid		P.

61		3	15		Bousma, Grietje Cornelis		27			Blija			weduwe			zonder beroep		P.
					Boersma, Wigle Pieters			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Grietje Pieters		3			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Trijntje Siedses		30			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					de Jong, Sjoerd Pieters			35			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Sjoukje Ysbrands		35			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Pieter Sjoerds			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Ysbrand Sjoerds		11			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Sjouke Sjoerds			2			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Jacob Sjoerds			9 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Janke Sjoerds			9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Wapke Sjoerds			6			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Holwerda, Lieuwe Fransen		63			Holwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Postma, Baukje Aedes			54			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Holwerda, Renske Lieuwes		12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

62		1	7		Buurstra, Sipke Gooitsens		46			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Kramer, Wypkje Luitzens			43			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Buurstra, Luitze Sipkes			12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Buurstra, Sabe Sipkes			9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Buurstra, Jeltje Sipkes			22			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Buurstra, Grietje Sipkes		18			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Buurstra, Hiltje Sipkes			5			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

63		1	5		de Vries, Jasper Johannes		54			Gykerk			gehuwd			Timmerman		P.
					Hiltje Luitzes				50			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Luitzen Jaspers		18			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Aaltje Jaspers		22			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Nieske Jaspers		10			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

63 1/2		1	6		Gros, Anne Luitzens			25			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Trijntje Sakes		36			Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Gros, Dieuke Annes			1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Lucas Sakes			35			Marrum			jongmans		Arbeider		P.
					van der Veen, Pieter Wiegers		30			Marrum			jongmans		Arbeider		P.
					Trijntje Gosses				79			Oenkerk			weduwe			zonder beroep		P.

63 1/3		1	1		Botje Pieters				47			Nijkerk			jonge dochter		Naaister		P.

63 1/4		1	1		Bijlsma, Fetje Cornelis			69			Nijkerk			weduwe			zonder beroep		P.
					

63 1/5		1	5		Pasma, Aede Aedes			56			Marrum			gehuwd			Schipper		P.
					Antje Berends				53			Ureterp			gehuwd			zonder beroep		P.
					Pasma, Aede Aedes			17			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Pasma, Rense Aedes			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Pasma, Dirk Aedes			12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

63 1/6		1	2		Pasma, Dirk Aedes			44			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Postmus, Hiltje Taekes			42			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.

64		1	1		Van der Feen, Fedde Benedictus		26			Leeuwarden		jongmans		Ondermeester		P.

65		1	8		de Boer, Jother Balthazar		51			Leeuwarden		gehuwd			Predikant		P.
					Sikkama, Taetske			39			Burum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Boer, Louwe Carel Anne		1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Wytske				19			Minnertsga		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Alberdina			17			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Maaike Louwina			15			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Anna Catharina Elisabet	5			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Katrina Elsina			4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

66		1	9		Fortuin, Frans Oenes			45			Marrum			gehuwd			Veldwagter		P.
					Engbrinkhof, Trijntje Martens		39			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Fortuin, Oene Fransen			13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Fortuin, Marten Fransen			9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Fortuin, Symen Fransen			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Fortuin, Bertus Fransen			5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Fortuin, Jan Fransen			2			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Fortuin, Maria Fransen			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fortuin, Berber Fransen			3 maand			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

67		2	6		Westerhuis, Antje Jans			30			Marrum			jonge dochter		Landbouwersche		P.
					Wiersma, Beert Siedses			29			Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Boermans, Klaaske Cornelis		20			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Westerhuis, Pier Jans			44			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Meister, Saapke Koenders		50						gehuwd			zonder beroep		P.
					Link, Willem Pieters			9			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

68		1	1		Afke Jetses				75			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.

69		1	5		Hoekstra, Taeke Jilderts		65			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Jetske Gerrits				64			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jildert Taekes		24			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstram Abraham Taekes		18			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Syke Taekes			23			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

70		1	3		van Tuin, Frans Gerrits			42			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Smit, Lysbet Dirks			40			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wielen, Dieuke Jans		8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.		

71		3	14		Vellinga, Klaas Ballings		46			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Saeske Pieters				35			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Vellinga, Balling Klases		10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Vellinga, Pieter Klases			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Vellinga, Antje Klases			5			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vellinga, Anne Klases			3			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ley, Tabe Hendiks		37			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Jeltje Harmens		35			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ley, Hindrik Tabes		13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ley, Wimke Tabes		15			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Braaksma, Baukje Jelles			38			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Brandsma, Ale Ysbrands			9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Brandsma, Sipke Ysbrands		7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Benedictus, Jabes Lieuwes		22			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

72		2	9		Hoot, Arjan Lieuwes			70			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Aaltje Sybrens				68			Garijp			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoot, Lieuwe Arjens			30			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoot, Aafke Arjens			40			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jan Wytses				84			Suameer			weduwnaar		zonder beroep		P.
					Pijpker, Geertje Teunis			43			Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Steensma, Marten Jans			15			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Teunis Jans			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Steensma, Fopke Jans			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

72 1/2		geen adres

72 1/3		1	4		Hoekstra, Harmen Lucas			64			Marrum			jongmans		Timmerknegt		P.
					Baukje Sjoerds				59			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Trijntje Harmens		18			Marrum			jongmans*		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Jochem Hindriks		10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					(*w.s. schrijffoutje van de klerk; moet zijn 'jonge dochter', red.)

72 1/4		1	3		Fokje Binderts				56			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Lysbet Klases				27			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kaatje Jilsers				56			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

72 1/5		1	4		Trijntje Johannes			45			Leeuwarden		weduwe			zonder beroep		P.
					Botma, Douwe Hessels			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Botma, Tjitske Hessels			15			Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Botma, Reintje Hessels			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
				
72 1/6		1	1		de Groot, Trijntje Sipkes		56			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.


72 1/7		1	5		Reitsma, Egbert Tjeerds			50			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Saapke Jinnes				36			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Reitsma, Jinne Egberts			9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Reitsma, Sjoerd Egberts			5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Reitsma, Pietje Egberts			3			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

72 1/8		1	5		Jubstra, Meine Dirks			49			Jubbega			weduwnaar		Arbeider		P.
					Jubstra, Jan Meines			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jubstra, Sytske Meines			15			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jubstra, Klaaske Meines			13			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jubstra, Geertje Meines			8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

73		2	4		Osinga, Teunis Jacobs			36			Dockum			gehuwd			Guardenier		P.
					Renske Lammerts				36			Hardegarijp		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Laan, Gepke Jans		37			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Johanna Jans				39			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.

74		1	4		van der Ley, Hindrik Tabes		64			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					vand er Wielen, Meike Rynks		62			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ley, Hindrik Hindriks		16			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ley, Akke Hindriks		22			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

74 1/2		1	6		Dijkstra, Gerrit Jans			36			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Hoekstra, Akke Sakes			32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Sake Gerrits			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jan Gerrits			4 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jetske Gerrits		13			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jantje Gerrits		5			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

75		1	7		Wendelaar, Teun Everts			40			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Dijkstra, Lysbet Eeltjes		41			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wendelaar, Trijntje Teunis		14			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wendelaar, Antje Teunis			13			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wendelaar, Maaike Teunis		10			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Andrae, Anne Roelofs			13			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Aafke Pieters			20			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

76		1	5		van der Veen, Jan wiegers		25			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Zoodsma, Klaaske Jacobs			20			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Veen, Wieger Jans*		1 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Nieske Pieters				61			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					van der Veen, Antje Wiegers		20			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(*doorgehaald w.s. wegens overlijden, red.)
 

77		1	4		Ypma, Gerrit Cornelis			28			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Kuiphof, Greetje Pieters		26			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ronner, Berend Sytses			31			Dockum			jongmans		Schipper		P.
					Ypma, Tjipke Cornelis			22			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

78		1	3		van Oosten, Pieter Douwes		32			Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Dijkstra, Rense Renses			16			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Oosten, Renske Douwes		25			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

79		1	4		Feenstra, Ate Jans			29			Giekerk			gehuwd			Schipper		P.
					de Jong, Trijntje Wytzes		29			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Feenstra, Jan Ates			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Feenstra, Ytje Ates			2			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

79 1/2		1	2		Feenstra, Renske Broers			40			Grouw			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Feenstra, Grytje Broers			37			Grouw			jonge dochter		zonder beroep		P.

79 1/3		1	4		Kuiphof, Pieter Harmens			52			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Antje Feikes				48			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kuiphof, Feike Pieters			18			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kuiphof, Harmen Pieters			11			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

80		1	4		Feenstra, Jan Tjebbes			63			Oudega			gehuwd			Tuinman			P.
					Klaaske Jacobs				59			Buitenpost		gehuwd			zonder beroep		P.
					Feenstra, Jacob Jans			32			Giekerk			jongmans		Slagter			P.
					Feenstra, Klaas Jans			16			Marrum			jongmans		Ondermeester		P.

80 1/2		1	1		Aukje Sytses				66			Hallum			weduwe			zonder beroep		P.

80 1/3		1	4		Halma, Jacob Abrahams			24			Hallum			gehuwd			Winkelier		P.
					Plantinga, Henke Foppes			29			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Halma, Harmen Jacobs			3			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Halma, Aukje Jacobs			2			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

81		2	9		Flootman, Hindrik Harmens		42			Burgsteinfurt		gehuwd			Linnenwever		P.
					Steegstra, Sjoukje Andries		26			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Flootman, Harmen Hindriks		1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Flootman, Antje Hindriks		8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hyma, Hein Willems			59			Nijkerk			gehuwd			Arbeider		P.
					Miersma, Jetske Hettes			44			Sint Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					Hyma, Hette Heins			15			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hyma, Marten Heins			11			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hyma, Grietje Heins			15			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
			
82		1	4		Marijke Cornelis			64			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					steegstra, Kornelis Andries		32			Marrum			jongmans		Baardscheerder		P.
					Steegstra, Lysbet Andries		20			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Steegstra, Andries Wopkes		12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

83		2	11		Kramer, Jan Luitzens			45			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Cuperus, Tetje Jans			41			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kramer, Dirk Jans			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kramer, Martje Jans			14			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kramer, Lieutske Jans			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kramer, Hiltje Jans			5			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kramer, Antje Jans			6 maand			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Aukje Andries				55			Genum			weduwe			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Gerrit Jacobs			24			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hiddema, Hidde Aebeles			21			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Antje Renses*			18			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(*doorgehaald w.s. wegens overlijden of vertrek, red.)

84		2	11		Reitsma, Anne Dirks			55			Roodkerk		gehuwd			Arbeider		P.
					Wiersma, Tytje Gerbens			51			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Reitsma, Jan Annes			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Jochem Lieuwes		61			Hallum			weduwnaar		Arbeider		P.
					van Dijk, Meindert Joukes		13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Visser, Einte Johannes			36			Tietjerk		gehuwd			Arbeider		P.
					Holwerda, Grietje Eeltjes		26			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visser, Johannes Eintes			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Visser, Eeltje Eintes			3			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Visser, Feikje Eintes			2 week			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Scheper, Ybeltje Wytses			32			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

85		1	3		van der Laan, Roelof Jelles		29			Dragten			gehuwd			Guardenier		P.
					van Oosten, Pietje Douwes		34			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Laan, Douwe Roelofs		4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

86		2	9		de Vries, Pieter Goverts		52			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Keiser, Pietje Joosten			51			Sint Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Hindirk Pieters		13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Sytske Pieters		15			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Aaljte Pieters		9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Keiser, Hindrik Joosten			60			Vrouwenparochie		jongmans		Arbeider		P.
					de Jong, Paulus Tjeerds			35			Menaldum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Feenstra, Antje Broers			43			Grouw			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Broer Paulus			7			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.

87		2	9		Hoekstra, Sytze Arjens			33			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Ram, Klaaske Melles			33			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Melle Sytses			2 week			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Sytske Sytses			2			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Sieds Klases			41			Marrum			weduwnaar		Guardenier		P.
					Miedema, Pietje Sytses			12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Antje Siedses	 		11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Joukje Siedses			8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Antje Jelles			68			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.

88		1	5		Swart, Pieter Klases			50			Marrum			weduwnaar		Guardenier		P.
					Swart, Klaas Pieters			26			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Jan Pieters			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Ruurd Pieters			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Renske Pieters			18			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

88 1/2		1	4		Bennema, Bendictus Lieuwes		29			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Akke Gerrits				40			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zoodsma, Jan Pieters			13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Zoodsma, Pietertje Pieters		10			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

88 1/3		1	5		Bosch, Anne Sybes			56			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Willemke Johannes			49			Ureterp			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bosch, Sybe Annes			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Hindrik Annes			12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Taetske Annes			19			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

89		1	7		Wudma, Hindrik Jochums			35			Wanswerd		gehuwd			Guardenier		P.
					de Groot, Antje Watses			32			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wudma, Rense Hindriks			13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wudma, Geertje Hindriks			7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wudma, Kornelis Hindriks		4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wudma, Ytje Hindriks			6 maand			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Renske Hindriks				65			Wanswerd		weduwe			zonder beroep		P.

90		2	8		Tolsma, Pieter Rinses			37			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Koopmans, Aaltje Ydes			34			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tolsma, Hiltje Pieters			9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tolsma, Jantje Pieters			7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tolsma,, Hindrikje Pieters		5			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tolsma, Aafke Pieters			1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Symkje Tjipkes				56			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Ypma, Grietje Cornelis			14			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

91		1	4		Kuiphof, Andries Harms			60			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Ruurdtje Dirks				59			Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					Kuiphof, Dirk Andries			20			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Kuiphof, Doetje Andries			15			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

92		2	6		van der Woude, Meent Geerts		30			Oenkerk			gehuwd			Schipper		P.
					Kuiphof, Grietje Andries		28			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Woude, Andries Meents		3			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Stienstra, Albert Tjeerds		65			Stiens			gehuwd			Kleermaker		P.
					Nicolai, Rinske Watzes			63			Britsum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Stienstra, Trijntje Alberts		28			Marrum			jonge dochter		Naaister		P.

93		2	6		van Dijk, Lieuwe Baukes			62			Marrum			weduwnaar		Arbeider		P.
					van Dijk, Bauke Lieuwes			32			Marrum			weduwnaar		Arbeider		P.
					Brandsma, Oebele Ysbrands		27			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Woude, Harmenke Jennes		30			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Brandsma, Ysbrand Oebeles		7 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Arjen Tjerks			63			Marrum			weduwnaar		Arbeider		P.

94		1	8		Staphorstus, Trijntje Jelles		38			Bergum			weduwe			Chicoreyfabrikeursche	P.
					Wierstra, Pieter Pieters		15			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierstra, Ruurd Pieters			13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierstra, Jelle Pieters			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierstra, Jeltje Pieters		11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierstra, Aafke Pieters			9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierstra, Trijntje Pieters		6			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierstra, Maaike Pieters		4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

Op de Mieden.


95		1	3		Hiemstra, Antje Hendriks		36			Birdaard		weduwe			zonder beroep		P.
					de Vries, Baukje Jelles			10			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Sytske Jelles			8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

95 1/2		1	3		Zoodsma, Jacob Sytses			52			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Antje Wiegers				57			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zoodsma, Wieger Jacobs			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

95 1/3		1	10		Greidanus, Jacob Sybes			48			Spannum			gehuwd			Arbeider		P.
					Fennema, Kinke Andries			43			Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Greidanus, Sybe Jacobs			18			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Greidanus, Auke Jacobs			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Greidanus, Ynte Jacobs			5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Greidanus, Baukje Jacobs		20			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Greidanus, Willemke Jacobs		16			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Greidanus, Aukje Jacobs			13			Hantum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Greidanus, Anne Jacobs			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
							
95 1/4		1	4		de Groot, Jurjen Lipkes			53			Marrum			weduwnaar		Arbeider		P.
					de Groot, Sipke Jurjens			21			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Gerrit Jurjens		14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Ytje Jurjens			25			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

95 1/5		1	4		Hoot, Foekje Lieuwes			62			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					de Vries, Bouwen Symens			26			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Dirk Symens			16			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Wytske Symens			28			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

96		3	13		Feddema, Paulus Jacobs			55			Genum			gehuwd			Arbeider		P.
					Boersma, Trijntje Tjipkes		44			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Feddema, Jacob Paulus			14			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Feddema, Tjipke Paulus			13			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Feddema, Antje Paulus			9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Hindrik Ysbrands		45			Marrum			jongmans		Arbeider		P.
					Renske Hindriks				75			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					de Vries, Wytze Ysbrands		32			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Pietje Pieters				32			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Pieter Wytzes			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Ysbrand Wytzes		5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Renske Wytzes			12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vreis, Pietje Wytzes			7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

97		1	5		Miedema, Jan Klases			25			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Helder, Ynske Baukes			33			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Bauke Syes			10 maand		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Berber Syes			12			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Ankje Syes			4			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
98		1	8		Jongbloed, Ate Gerrits			39			Langweer		gehuwd			Landbouwer		P.
					Tromp, Fokeltje Michiels		36			Ypevolsga		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jongbloed, Michiel Ates			5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jongbloed, Aye Ates			5 week			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jongbloed, Gerbrich Ates		9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boermans, Dirk Pieters			22			Stiens			jongmans		Boereknegt		P.
					Boekholt, Sybren Gerrits		18			Birdaard		jongmans		Boereknegt		P.
					Timmermans, Sytske Sakes		24			Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.

99		1	6		Terpstra, Laas Pieters			33			Hynaard			gehuwd			Landbouwer		P.
					Terpstra, Geertje Pieters		29			Franeker		gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Pieter Laas			6			Waaxens			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Ate Laas			1			Waaxens			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Sjoukje Laas			3			Waaxens			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meer, Berber Keimpes		17			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

100		1	4		de Vries, Jan Dirks			31			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Timmermans, Antje Jiderts		27			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Jildert Jans			5			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Trijntje Jans			1 week			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

101		3	15		van der Schaaf, Meindert Jilderts	45			Wanswerd		gehuwd			Arbeider		P.
					Hiemstra, Dirkje Hindriks		40			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Beitske Meinderts	6			Bridaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Baukje Meinderts	1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Sloten, Pieter Dirks		49			Holwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Lycke Jans				56			Dragten			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Sloten, Geert Pieters		10			Jislum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Sloten, Fokke Pieters		8			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jousma, Joute Eelkes			38			Janum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoot, Grietje Foekes			31			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Jousma, Eelke Joutes			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jousma, Foeke Joutes			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jousma, Pieter Joutes			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jousma, Sjieuke Joutes			7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jousma, Aaltje Joutes			1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

102		2	14		Rypstra, Folkert Pieters		33			Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Deinema, Lysbet Gerrits			38			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rypstra, Gerrit Folkerts		10			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rypstra, Pieter Folkerts		4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Rollingswier, Jantje Jans		15			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rypstra, Maaike Folkerts		11			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rypstra, Lysbet Folkerts		8			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rypstra, Grietje Folkerts		2 maand			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zoodsma, Jacob Jans			22			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Heide, Pieter Baukes		17			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Botma, Tjitske Nutterts			23			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Miedema, Klaas Annes			74			Reitsum			gehuwd			Arbeider		P.
					Pietje Sybes				68			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Ype Harmens			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

103		2	13		Hoekstra, Jan Jurjens			28			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Koopmans, Jantje Ydes			28			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Sibbeltje Jans		8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jantje Jans			6			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Syke Jans			4			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Ytske Jans			1			Nijkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Hidde Lieuwes			37			Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Postma, Aaltje Jacobs			35			Menaldum		gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Jacob Hiddes			12			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Trijntje Hiddes		10			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Akke Hiddes			8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Lieuwe Hiddes			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Bauke Hiddes			1 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

104		3	15		Smit, Sybren Jans			36			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Schaaf, Grietje Jilderts	41			wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Smit, Jan Sybrens			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Smit, Jildert Sybrens			5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Smit, Beitske Sybrens			13			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smit, Jetske Sybrens			7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Steegstra, Wopke Andries		35			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Hoekstra, Baukje Sakes			48			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Steegstra, Sake Wopkes			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Steegstra, Lucas Wopkes			5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Steegstra, Marijke Wopkes		7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					steegstra, Trijntje Wopkes		3			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de vries, Sytze Ypes			27			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Trijntje Sakes		26			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Tjitske Sytses		1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

Bij de Buren.

105		1	7		de Roo, Ruurd Aelses			25			Marrum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Koopmans, Ytske Ydes			23			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Roo, Yde Ruurds			1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Roo, Lysbet Ruurds			2			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Plantinga, Tjitze Gerrits		23			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Haanstra, Abram Tietes			14			Vrouwenparochie		jongmans		Boereknegt		P.
					van der Werf, Froukje Jans		16			Aalsum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

106		1	5		Koopmans, Dirk Martens			20			Marrum			jongmans		Landbouwer		P.
					Broersma, Grietje Melles		58			Blija			weduwe			zonder beroep		P.
					Holwerda, Frans Lieuwes			23			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Stelpstra, Bauke Sybrens		16			Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Fennema, Hylkje Eeltjes			18			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

106 1/2		1	3		van Dijk, Pieter Wytses			23			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Groot, Beitske Johannes		24			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Johannes Pieters		9 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.


Aan de Weg na Hallum.


106 1/3		1	8		Terpstra, Dirk Piers			37			Marrum			gehuwd			Fabrikeur		P.
					Koolhaas, Eke Willems			38			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Pier Dirks			10			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Willem Dirks			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Grietje Dirks			16			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Trijntje Dirks		14			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Lieutske Dirks		12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Fokje Dirks			2 maand			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

106 1/4		1	6		van Dijk, Tjerk Jans			35			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Terpstra, Ytje Wytses			36			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Wytze Tjerks			11			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Sjoukje Tjerks		7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Akke Tjerks			5			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Jeltje Tjerks			2			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

107		1	4		Terpstra, Sjoerd Wytses			34			Marrum			weduwnaar		Guardenier		P.
					Terpstra, Evert Sjoerds			7 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Akke Sjoerds			3			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Marijke Jurjens		34			Blija			weduwe			zonder beroep		P.

107 1/2		1	6		Hoot, Jurjen Foekes			29			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Stelpstra, Gertje Sytses		35			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoot, Sytze Jurjens			7			Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoot, Foeke Jurjens			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoot, Rense Jurjens			1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoot, Sjoukje Jurjens			4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

In de Voerde.

108		3	14		Bylstra, Auke Pieters			50			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Terpstra, Fokje Wytses			47			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bylstra, Wytze Aukes			15			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bylstra, Pieter Aukes			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Bylstra, Ytje Aukes			17			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bylstra, Antje Aukes			12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lysbet Douwes				20			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Antje Jans			14			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hoot, Lieuwe Foekes			39			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Keuning, Wypkje Tjeerds			35			Hijum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoot, Tjeerd Lieuwes			6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoot, Foeke Lieuwes			2			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Dirk Jobs			60			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Postma, Ybeltje Taekes			48			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

109		geen adres

110		1	4		Dobma, Douwe Heeres			27			Hallum			weduwnaar		Guardenier		P.
					Dobma, Antje Douwes			7 maand			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Antje Jans				60			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Douwe Aedes				16			Hallum			jongmans		zonder beroep		P.111		geen adres


Aan de hoge heere Weg.

112		1	7		Hovenga, Tjeerd Alberts			68			Stiens			gehuwd			Landbouwer		P.
					Hoekstra, Dieuke Sakes			58			Rindumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Dobma, Jan Heeres			29			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Bijlsma, Sytze Baukes			21			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Sjoerd Anes			16			Stiens			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Wagen, Gerrit Sjoukes		14			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Vries, Antje Tjerks			29			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

113		1	5		Postema, Jan Cornelis			39			Marrum			jongmans		Landbouwer		P.
					Stelpstra, Sybren Sytses		25			Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Pieter Taekes			23			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Postma, Pieter Sakes			13			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.
					Aafke Jacobs				30			Roodkerk		jonge dochter		Dienstmeid		P.

114		1	9		de Groot, Tomas Sjoerds			28			Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Lettinga, Antje Roelofs			22			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Groot, Sjoerd Tomas			1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Antje Tomas			1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visbeek, Luitze Douwes			23			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Wiersma, Pieter Sijes			20			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Andries Tjeerds		18			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Koopmans, Maaike Jans			20			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hijma, Lysbet Rentjes			13			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

115		2	8		Posthumus, Mina Jans			39			Leeuwarden		weduwe			zonder beroep		P.
					Stoltz, Samuel Wopkes			9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Stoltz, Aaltje Wopkes			7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Booyinga, Tjalling Booyers		60			Stiens			gehuwd			Guardenier		P.
					de Vries, Trijntje Gjalts		35			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Booyinga, Booyer Tjallings		12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Booyinga, Gjelt Tjallings		7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Booyinga, Rense Tjallings		2			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

116		1	11		de Vries, Gerben Johannes		46			Marrum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Trijntje Cornelis			54			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Johannes Gerbens		9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hylkema, Hylke Botes			25			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Kolk, Harmen Tyssens		21			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Miedema, Johannes Doekes		14			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Hylkema, Hiltje Botes			26			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hylkema, BOtje Botes			20			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Ferwerda, Tetje Wopkes			15			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Koopmans, Hiltje Dirks			83			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					Palma, Johannes Ynses			14			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.

117		3	11		Jensma, Jan Goffes			25			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Olivier, Akke Louws			23			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Eelke Piebes			30			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Braaksma, Jantje Booyens		37			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Piebe Eelkes			4			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Reitsma, Wikje Egberts			12			Finkum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Zoodsma, Sipke Jans			27			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Wytske Johannes				24			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zoodsma, Antje Sipkes			6 maand			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zoodsma, Gerrit Jans			29			Marrum			jongmans		Arbeider		P.
					Gerritsma, Trijntje Gerrits		68			Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
			
118		2	6		Terpstra, Piebe Eelkes			66			Marrum			weduwnaar		Guardenier		P.
					Palma, Riemke Ynses			16			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van Dijk, Menkes Meinderts		35			Marrum			weduwnaar		Guardenier		P.
					van Dijk, Dieuke Menkes			7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Martje Menkes			4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Trijntje Johannes			18			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.


119		1	7		Hyma, Rentje Abes			42			Nijkerk			gehuwd			Schipper		P.
					van der Kooi, Akke Jans			42			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hyma, Abe Rentjes			15			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hyma, Jan Rentjes			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hyma, Lysbet Rentjes			13			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hyma, Renske Rentjes			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hyma, Maaike Rentjes			4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

120		1	7		de Groot, Anske Gabes			63			Marrum			weduwnaar		Fabrikeur		P.
					de Groot, Aebele Anskes			22			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Gabe Anskes			15			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Wytze Anskes			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Johannes Anskes		6			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Trijntje Anskes		16			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Palma, Jesseltje Ynses			16			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

121		1	11		Olivier, Louw Alefs			50			Marrum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Rynks, Klaasle Johannes			48			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Olivier, Alef Louws			20			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Olivier, Johannes Louws			12			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Olivier, Sybren Louws			11			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Olivier, Geertje Louws			21			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meer, Jacob Jans		27			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Palma, Sybe Ynses			23			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Klompstra, Douwe Symens			20			Aalsum			jongmans		Boereknegt		P.
					Meekma, Jan Cornelis			16			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Bylsma, Wytske Ates			24			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

122		1	3		van Dijk, Falentijn Fransen		24			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Koopmans, Baukje Jans			26			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Jan Falentijns		9 maand			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

123		1	6		Postma, Jan Jansen			42			Marrum			weduwnaar		Arbeider		P.
					Postma, Jan Jansen			17			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Abe Jans			9			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, David Jans			7			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Tjitske Jans			16			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Dieuke Jans			13			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

124		1	9		Osinga, Klaas Klases			25			Berlikum		gehuwd			Landbouwer		P.
					Bosch, Renske Douwes			23			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.	
					Osinga, Klas Klases			1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jitze Douwes			38			Holwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Memerda, Ritske Binnes			19			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Miedema, Lolke Johannes			17			Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Visbeek, Wybe Douwes			15			Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Holwerda, Ytje Eeltjes			19			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Dijkstra, Dieuke Renses			19			Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

125		1	4		de Groot, Johannes Wybrens		52			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Ytje Hendriks				50			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Groot, Hindrik Johannes		21			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Sytske Johannes		16			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.


Aan de Zedijk

126		1	6		van der Meulen, Martinus Engberts	60			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Boer, Gooikje Jans			55			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Meulen, Jan Martinus		25			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Sipke Martinus		11			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.															
					van der Meulen, Sjoukje Martinus	14			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Grietje Martinus	9			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

127		2	10		Dijkstra, Klaas Eeltjes			29			Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Terpstra, Aaltje Ettes			29			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Ette Klases			1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Antje Klases			4			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Eeltje Doedes			21			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Jan Renses			32			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Laurman, Janke Lolles			31			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Pieter Jans			6			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Nieuwsma, Alef Jans			4			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Janke Aedes				20			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

128		1	8		Wybinga, Minne Cornelis			32			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Terpstra, Jeltje Wytses			25			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wybinga, Kornelis Minnes		1			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wybinga, Janke Minnes			5			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wybinga, Aukje Minnes			2			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Janke Everts				59			Stiens			weduwe			Koopvrouw		P.
					Wybinga, Sake Cornelis			16			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wybinga, Trijntje Cornelis		19			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

129		1	6		Miedema, Wybe Gerbens			44			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					Dijkstra, Antje Eeltjes			35			Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Gerben Wybes			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Antje Gerbens*			12			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Taetske Gerbens*		7			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.		
					Miedema, Dirkje Gerbens*		1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					(* patroniemen w.s. verwisseld; moet zijn 'Wybes', red.)

130		2	13		Wiersma, Sye Dirks			59			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Dirkje Pieters				57			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiersma, Sye Syes			15			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Grietje Syes			11			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Wytske Syes			8			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Kley, Jantje Johannes		9			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Van der Kley, Antje Johannes		7			Vrouwenparochie		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Jan Hilbrands			35			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					van Dijk, Berber Jans			35			Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Kornelis Jans			8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Hilbrand Jans			5			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Dieuke Jans			1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Meindert Hilbrands		33			Marrum			jongmans		Arbeider		P.

131		1	6		van der Werf, Aelse Melis		35			Grijpkerk		gehuwd			Guardenier		P.
					Hoekstra, Hiltje Cornelis		44			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Werf, Maeles Aelses		7			Hijum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Werf, Kornelis Aelses		4			Hijum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Werf, Fokeltje Aelses		1			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Akke Pieters			14			Hallum			jonge dcohter		zonder beroep		P.

132		1	4		Aukje Sjoerds				68			Ferwerd			weduwe			Guardeniersche		P.
					Terpstra, Jitse Wytses			29			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Jan Wytses			22			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Bregtje Symens		35			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

133		1	3		Regnerus, Ybele Douwes			28			Nijkerk			gehuwd			Guardenier		P.
					Antje Lolkes				25			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Regnerus, Lolkje Ybeles			9 maand			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

Op het Water


geen		1	6		Bosch, Dirk Siebes			41			Marrum			gehuwd			Potschipper		P.
					Grietje Johannes			34			Jelsum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bosch, Lysbet Dirks			17			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bosch, Johannes Dirks			8			Wijns			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Sipke Dirks			6			Wijns			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Aukje Dirks			4			Almenum			jonge dochter		zonder beroep		P.
RECAPITULATIE:

Totaal aantal inwoners Marrum 1830						987
Totaal aantal huisgezinnen							215

Aantal gehuwde mannen								158
Aantal gehuwde vrouwen								157
Aantal weduwnaars								21
Aantal weduwes									48
Aantal jongmansen								321		
Aantal jonge dochters								282			
Aantal Rooms Katholiek								0
Aantal Protestant								987
Aantal Israeliet								0
Aantal overig	

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.