Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Hogebeintum. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom        Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 			
1		1	7		van der Ploeg, Tjitze Poulus		43			Ternaard		gehuwd			Schoolonderwijzer	P.
					Hoogterp, Wytske Tyssen			36			Hogebeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Poulus Tjitzes		13			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Tys Tjitzes		5			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Lieuwe Tjitzes		4 maand			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Baukje Tjitzes		8			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Tjaltje Tjalles		8			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

2		1	5		Hooghiemstra, Ecke Renses		54			Hogebeintum		jongmans		Arbeider		P.
					Jeltje Bienses				56			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jacobje Bienses				46			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Havinga, Lysbeth Jans			42			Hogebeintum		weduwe			zonder beroep		P.
					Sterk, Etje Kornelis			12			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

3		3	16		Palma, Sybe Jans			32			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Oosterbaan, Jantje Melles		27			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Palma, Jan Sybes			10 maand		Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Palma, Ymkje Sybes			8			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Palma, Saapke Sybes			6			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tolsma, Johannes Hattums		35			Rinsumageest		gehuwd			Arbeider		P.
					Folkertsma, Trijntje Eeltjes		35			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tolsma, Eeltje Johannes			13			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Hattum Johannes			11			Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Sytze Johannes			7			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Metze Johannes			6			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Johannes Johannes		1			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Harmen Minnes			35			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Rysema, Trijntje Jans			28			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Minne Harmens			1			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Rysema, Jentje Jans			13			Ferwerd			jongmans		Dienstknegt		P.

4		1	2		Moorhof, Dirk				41			Haarlem			gehuwd			Tuinman			P.
					Jacobs, Ermintje 			44			Bloemendal		gehuwd			zonder beroep		P.		
	
5		1	8		Kuipers, Pieter Dirks			52			Hallum			gehuwd			Guardenier		P.
					de Jong, Fokje Jans			46			Hantumhuisen		gehuwd			zonder beroep		P.
					Kuipers, Eelke Pieters			26			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Kuipers, Durk Pieters			14			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Kuipers, Jan Pieters			10			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Kuipers, Lieuwe Pieters			6			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Kuipers, Jantje Pieters			17			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kuipers, Lysbet Pieters			8			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.

6		1	5		Miedema, Martinus Minnes		30			Blija			gehuwd			Schipper		P.
					Boes, Ytske Sytses			35			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Minne Martinus			4			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Jitske Martinus		2			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Akke Martinus			1			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					
7		1	4		Holwerda, Pieter Taekes			37			Holwerd			gehuwd			Schipper		P.
					Miedema, Maaike Minnes			38			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Holwerda, Taeke Pieters			6			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Holwerda, Jitske Pieters		2			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.

8		1	2		Hellinga, Ids Annes			54			Hogebeintum		jongmans		Guardenier		P.
					Hoekstra, Louw Liebes			49			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

9		1	6		van Tuin, Gosse Gerrits 		43			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Hoogterp, Jeltje Tyssen			41			Hogebeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					van Tuin, Gerrit Gosses			21			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					van Tuin, Tys Gosses			11			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					van Tuin, Tytje Gosses			15			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Tuin, Janke Gosses			9			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.

10		1	8		de Jong, Yde Jans			42			Hogebeintum		gehuwd			Landbouwer		P.
					Miedema, Wytske Minnes			50			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Jan Ydes			22			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Minne Ydes			17			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Frans Ydes			13			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Anne Ydes			6			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Jitske Ydes			19			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Froukje Ydes			15			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.

11		1	6		Hof, Sytze Cornelis			52			Cornjum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Wallendal, Trijntje Oedses		55			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hof, Kornelis Sytses			22			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hof, Gerrit Sytses			13			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Hof, Klaake Sytses			18			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Hoek, Gerrit Tyssen		19			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.

12		1	3		Visser, Jan Jarigs			60			Wierum			gehuwd			Arbeider		P.
					Wypkje Klases				55			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visser, Neeltje Jans			14			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.

13		1	5		Swart, Jan Jans				26			Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					de Vries, Janke Sytses			27			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Swart, Sytze Jans			4			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Jan Jans				1			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Beintum, Trijntje Klases		18			Janum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

14		1	11		de Jong, Willem Harmens			47			Warfhuizen		gehuwd			Landbouwer		P.
					Roeda, Atje Jochums			41			Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Harmen Willems			21			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Jochem Willems			16			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Anne Willems			11			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Foppe Willems			9			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Eelke Willems			6			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Jeltje Willems			18			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Jitske Willems			13			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Antje Willems			4			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Burmania, Jan Cornelis			30			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.

15		1	8		Dijkstra, Tjeerd Sjoerds		41			Bergum			gehuwd			Landbouwer		P.
					de Jong, Hyke Jans			36			Hogebeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Sjoerd Tjeerds		12			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jan Tjeerds			10			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Frans Tjeerds			11 maand		Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Klaas Berends			24			Hogebeintum		jongmans		Boereknegt		P.
					Halbertsma, Sjoerd Symens		19			Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Beintema, Renske Klases			27			Reitsum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

16		1	3		Wiersma, Jarig Wiegers			28			Wierum			gehuwd			Guardenier		P.
					Ypey, Grietje Willems			24			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Werkmans, Trijntje Pieters		21			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

17		1	3		de Vries, Auke Watzes			33			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Braaksma, Janke Popkes			24			Hiaure			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Jeltje Aukes			2			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.

18		1	9		Westenberg, Christiaan			56			Zwolle			wedwunaar		Grietman		P.
					de Schepper, Ameke			35			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Westenberg, Johanna Margaretha		16			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Schepper, Amelia Gerardina		16			Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Martines, Jemi			23			Rolle in Zwitzerland	jonge dochter		Gouvernante		P.
					Deutger, Wilhelmina			20			Harderwijk		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Lutske Oenses				70			Blija			jonge dochter		ex Dienstmeid		P.
					Jansen, Margaretha Elisabet		23			Oldeboorn		jonge dochter		Dienstmeid		P.

19		1	6		Hartmans, Jorrit Reinders		28			Blija			weduwnaar		Landbouwer		P.
					Hartmans, Tetje Jorrits			5			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Grofsmid, Aede Andries			57			Blija			gehuwd			Boereknegt		P.
					Hartmans, Pieter Reinders		26			Blija			weduwnaar		Boereknegt		P.
					Bontekoe, Gosse Taekes			22			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Ynia, Janke Hendriks			25			Blija			jonge dochter		Dientsmeid		P.

20		1	5		Dijkstra, Lammert Abes			33			Wanswerd		gehuwd			Arbeider		P.
					Oosterhout, Hiltje Jelles		27			Dokkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Abe Lammerts			4			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jelle Lammerts		1			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Mintje Mintjes			17			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

21		3	13		Zijlstra, Hessel Jans			28			Lieussens		gehuwd			Arbeider		P.
					Miedema, Janke Eeltjes			29			Warga			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zijlstra, Eeltje Hessels		4			Suawoude		jongmans		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Antje Hessels			6			Suawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dorhout, Joeke Annes			25			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Bakker, Pietje Jans			32			Hallum 			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dorhout, Tjitske Joekes			1			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Pieter Jilderts			36			Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Hopperus, Riemke Ennes			35			Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postma, Jildert Pieters			4			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Enne Pieters			3 maand			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Postma, Hyke Pieters			9			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Sytske Pieters			7			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.

22		1	8		van der Woude, Symen Pieters		25			Driesum			gehuwd			Landbouwer		P.
					van der Woude, Wytske Gerrits		26			Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Woude, Pieter Symens		3			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Woude, Gerrit Symens		1			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Rosema, Jitze Gerrits			22			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					Hamsma, JOhannes Gosses			22			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					de Roos, Wybren Johannes		13			Jislum			jongmans		Boereknegt		P.
					Poortinga, Rinske Dirks			22			Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.

23		1	3		Poortinga, Dirk Dirks			22			Wanswerd		gehuwd			Watermolenaar		P.
					de Man, Pietje Dirks			21			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Poortinga, Dirk Dirks			8 maand			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.

24		1	12		Tilma, Gerlof Piers			40			Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Boersma, Jitske Everts			33			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tilma, Pier Gerlofs			12			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Evert Gerlofs			10			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Teunis Gerlofs			6			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Eke Gerlofs			13			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tilma, Jitske Gerlofs			8			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tilma, Hiltje Gerlofs			5			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Graaf, Nieske Lammerts		1			Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Anne Alderts			28			Veenwouden		jongmans		Boereknegt		P.
					Hollander, Anne Jacobs			18			Birdaard		jongmans		Boereknegt		P.
					Zootsma, Janke Jacobs			26			Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

25		1	8		van der Woude, Gerrit Baukes		57			Hallum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Westra, Antje Sjoerds			43			Raard			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Woude, Baukje Gerrits		22			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Woude, Grietje Gerrits		20			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Woude, Sikje Gerrits		18			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Woude, Ytske Gerrits		9			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Eik, Kornelis Willems		25			Birdaard		jongmans		Boereknegt		P.
					van der Woude, Bauke Jans		16			Hallum			jongmans		Boereknegt		P.		
		
26		1	5		Miedema, Berend Klases			52			Janum			gehuwd			Guardenier		P.
					Spanjer, Beitske Symens			47			Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Anne Berends			9			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Miedema, Symen Berends			6			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Spanjer, Johanna Symens			17			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

27		1	3		Swart, Andries Jans			34			Blija			jongmans		Guardenier		P.
					Swart, Sjieuke Jans			36			Blija			weduwe			zonder beroep		P.
					Kuipers, Sybrichje Dirks		54			Birdaard		weduwe			Dienstmeid		P.


	
RECAPITULATIE HOGEBEINTUM 1830:

Totaal aantal inwoners			174
Totaal aantal gezinnen			31

Aantal gehuwde mannen			27
Aantal gehuwde vrouwen			26
Aantal weduwnaars			3
Aantal weduwen				3
Aantal jongmansen			63
Aantal jonge dochters			52

Rooms Katholiek				0
Protestant				174
Israeliet				0
Overig					0


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.