Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Genum. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom        Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 			
1		1	2		van Huisen, Sybe Hindriks		29			Oenkerk			gehuwd			Winkelier		P.
					de Vries, Trijntje Hendriks		29			Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
	
2		1	4		Ypey, Sytze Klases			37			Ferwerd			gehuwd			Winkelier		P.
					Swart, Antje Heins			37			Bornwirdhuisen		gehuwd			zonder beroep		P.
					Ypey, Klaas Sytses			7			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Ypey, Jeltje Sytses			1			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.

3		2	13		Oosterbaan, Gerrit Melles		31			Raard			gehuwd			Arbeider		P.
					de Ruiter, Lysbeth Sybes		29			Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Oosterbaan, Melle Gerrits		5			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Oosterbaan, Foeke Gerrits		2			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Oosterbaan, Willem Gerrits		2			Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					Oosterbaan, Riemke Gerrits		2 weken			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Geltje Geerts				70			Strobos			weduwe			zonder beroep		P.
					Swart, Taekele Jans			38			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Leo, Fytje Fransen			40			Hogbeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Swart, Frans Taekeles			13			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Andries Taekeles			4			Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Swart, Maaike Taekeles			15			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Swart, Sjieuke Taekeles			9			Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.

4		1	6		Hoekstra, Gosse sakes			45			Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Zondervan, Akke Andries			39			Sint Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Andries Gosses		8			Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Marten Gosses			2			Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Grietje Gosses		7			Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Detje Gosses			4			Wanswerd		jonge dochter		zonder beroep		P.

5		2	6		Terpstra, Aldert Annes			55			Jislum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Antje Pieters			51			Twijzel			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Pietje Alderts		21			Beetgum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bontekoe, Gerrit Taekes			28			Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					oosterhout, Jacoby Jelles		23			Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bontekoe, Janke Gerrits			3 maand			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.

6		1	12		Wierda, Auke Annes			35			Marsum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Roorda, Durkje Jacobs			34			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierda, Jacob Aukes			11			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Anne Aukes			5			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Botte Aukes			3			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Martinus Aukes			10 maand		Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Blijke Aukes			12			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Grietje Aukes			9			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Anna Aukes			7			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postma, Sierd Hindirks			19			Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Swart, Jan Taekeles			17			Hogebeintum		jongmans		Boereknegt		P.
					Bontekoe, Akke Taekes			28			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

7		2	8		Walstra, Jan Cornelis			35			Beetgum			gehuwd			Arbeider		P.
					Sinnema, Jetske Hindriks		34			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Walstra, Kornelis Jans			8			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Walstra, Froukje Jans			10			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Walstra, Antje Jans			3			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Walstra, Trijntje Jans			2 weken			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Winkel, Gerrit Pieters			57			Hallum			gehuwd			Schoenmaker		P.
					Janke Baukes				54			Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.

8		1	10		Heidanus, Abram Sierds			42			Vrouwenparochie		gehuwd			Landbouwer		P.
					de Boer, Trijntje Gosses		39			Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Heidanus, Trijntje Abrams		14			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Heidanus, Jantje Abrams			12			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Heidanus, Hyke Abrams			8			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Heidanus, Saeske Abrams			1			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boekholt, Gerrit Gerrits		21			Birdaard		jongmans		Boereknegt		P.
					Winkel, Meindert Gerrits		17			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Hornstra, Klaas Jans			16			Birdaard		jongmans		Boereknegt		P.
					Postma, Jeitje Johannes*		20			Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					(* voornaam onduidelijk: kan ook zijn Jetje of Jatje, red.)

9		2	10		Damsma, Wybren Pieters			33			Genum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Algera, Eelkje Gerks			33			Roodkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Damsma, Trijntje Wybrens		4			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Damsma, Tetje Wybrens			1			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Klok, Wybe Tjerks			21			Wanswerd		jongmans		Boereknegt		P.
					Sootmans, Sytze Jacobs			18			Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Boersma, Johannes Gerbens		12			Genum			jongmans		Boereknegt		P.
					Terpstra, Maaike Ouwes			24			Driesum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Bakker, Trijntje Symens			63			Birdaard		weduwe			zonder beroep		P.
					Damsma, Herre Pieters			23			Genum			jongmans		Arbeider		P.

10		1	11		Leystra, Freerk Walings			46			Finkum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Sjoukje Yzaks				43			Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Leystra, Yde Freerks			20			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Leystra, Jan Freerks			12			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Leystra, Freerk Freerks			5			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Leystra, Sjouke Freerks			3			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Leystra, Antje Freerks			18			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Leystra, Neeltje Freerks		14			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Leystra, Rietje Freerks			10			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Leystra, Trijntje Freerks		7			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Leystra, Waling Freerks			72			Genum			weduwnaar		zonder beroep		P.

11		1	13		Tilma, Sybren Piers			43			Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					de Vries, Antje Joukes			41			Janum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tilma, Pier Sybrens			14			Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Pieter Sybrens			11			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Jouke Sybrens			8			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Sjoerd Sybrens			7			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Jan Sybrens			5			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Lieuwe Sybrens			3			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Eke Sybrens			16			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tilma, Renske Sybrens			16			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tilma, Akke Sybrens			13			Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tilma, Hiltje Sybrens			1			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Willem Klases			27			Birnwird		jongmans		Boereknegt		P.

12		2	6		Prins, Jacob Johannes			24			Birdaard		jongmans		Timmerman		P.
					Klein, Antje Benjamins			70			Bergum			weduwe			zonder beroep		P.
					Prins, Johanna Johannes			9			Birdaard		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Akkermans, Klaas Symens			57			Rinsumageest		gehuwd			Arbeider		P.
					Viersen, Maaike Jacobs			54			Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Akkermans, Akke Klases			16			Janum			jonge dochter		zonder beroep		P.

13		1	7		Tamminga, Dirk Teves			49			Wanswerd		gehuwd			Guardenier		P.
					Hoornstra, Akke Andries			38			Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tamminga, Andries Dirks			10			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Tamminga, Jitske Dirks			17			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tamminga, Syke Dirks			13			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tamminga, Nieske Dirks			7			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tamminga, Jantje Dirks			3			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.			
					

14		1	8		Smit, Ulbe Dirks			35			Beetgum			gehuwd			Grofsmid		P.
					Walinga, Antje Jans			40			Oenkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Smit, Dirk Ulbes			21			Genum			jongmans		Smidsknegt		P.
					Smit, Johannes Ulbes			9			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Smit, Harmen Ulbes			3			Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Smit, Dieuke Ulbes			19			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smit, Trijntje Ulbes			6			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Haan, Pieter Hottums			17			Genum			jongmans		Smidsknegt		P.

15		1	4		Smit, Johannes Dirks			41			Genum			gehuwd			Arbeider		P.
					Sinnema, Pietje Hendriks		40			Jislum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Smit, Froukje Johannes			15			Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Smit, Dieuke Johannes			11			Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.

16		1	5		Lousma, Sybren Nannes			67			Ternaard		weduwnaar		Landbouwer		P.
					Lousma, Nanne Sybrens			12			Raard			jongmans		zonder beroep		P.
					Lousma, Grietje Sybrens			15			Foudgum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Walstra, Hindrik Jans			17			Hardegarijp		jongmans		Boereknegt		P.
					Krol, Haukje Joukes			36			Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.RECAPITULATIE GENUM 1830:

Totaal aantal inwoners			125
Totaal aantal gezinnen			21

Aantal gehuwde mannen			18
Aantal gehuwde vrouwen			18
Aantal weduwnaars			2
Aantal weduwen				3
Aantal jongmansen			41
Aantal jonge dochters			43

Rooms Katholiek				0
Protestant				125
Israeliet				0
Overig					0	

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.