Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1830 zoals aanwezig in het gemeentearchief Ferwerderadeel.


H. Combs

Volkstelling 1830 Ferwerd. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huisnr.  Huisgezinnen Inwoners  	Namen					Ouderdom    Geboorteplaats	    Burger.staat 	    Beroep			gezindheid
																					(P =protestant;
																					 Rk = R. katholiek
																					 Isr = Israeliet; 
			 				 
De Buren		

					Wijnstra, Jentje Baukes			43		Ferwerd			gehuwd			Landbouwer	
	P.											
1		1	8		de Boer, Maaike Pieters			39		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wijnstra, Aaltje Jentjes		7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wijnstra, Wytske Jentjes		5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wijnstra, Baukje Jentjes		3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tepper, Egbert Rinses			25		Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Bruinsma, Jacob				17		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.

2		2	15		Ploegsma, Geertje Pieters		26		Oudebildtzijl		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Bleker, Hiltje Wybrens			44		Miedum			weduwe			Guardeniersche		P.
					Braak, Wiebren Sakes			14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Braak, Anne Sakes			4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Braak, Bregtje Sakes			11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Braak, Trijntje Sakes			8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Halbesma, Klaas Symens			26		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Postmus, Dirkje Dirks			20		Menaldum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Halbesma, Hiltje Klases			5 maand		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ram, Hindrik Johannes			35		Ferwerd			gehuwd			Timmerknegt		P.
					Andersma, Hiltje Andries		33		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ram, Andries Hindriks			12		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Ram, Johannes Hindriks			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Ram, Douwe Hindriks			3 weken		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Ram, Baukje Hindriks			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

3		2	13		Boonstra, Sake Sakes			38		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Greitje Eeltjes		39		Marrum			gehuwd			Arbeidster		P.
					Boonstra, Sake Sakes			8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Boonstra, Antje Sakes			15		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Baukje Sakes			12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Dirkje Sakes			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Jeltje Sakes			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Eke Sakes			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ram, KLaas Johannes			43		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Ferwerda, Bontje Klases			44		Holwerd			gehuwd			Arbeidster		P.
					Ram, Grietje Klases			20		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ram, Klaaske Klases			14		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ram, Tetje Klases			4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

4		1	8		Wallendal, Jacob Oedskes		52		Ferwerd			gehuwd			Timmerman		P.
					Rewersma, Antje Hanses			48		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wallendal, Hans Jacobs			20		Ferwerd			jongmans		Timmerknegt		P.
					Wallendal, Atze Jacobs			15		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wallendal, Oedsen Jacobs		7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wallendal, Klaaske Jacobs		22		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wallendal, Trijntje Jacobs		9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wallendal, Atje Jacobs			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					

5		1	4		Buursma, Mense Douwes			59		Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Walker, Hiltje Gerrits			58		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Buursma, Tjalling Menses		20		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Buursma, Antje Menses			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.


	
6		3	11		Boersma, Pietje Pieters			66		Holwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					de Boer, Froukje Jans			24		Ferwerd			jonge dochter		Arbeidster		P.
					de Boer, Renske Jans			20		Ferwerd			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Miedema, Trijntje Meinderts		48		Miedum			weduwe			Arbeidster		P.
					Bosch, Janke Jans			17		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bosch, Anke Jans			10		Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Symkje Hiddes		38		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Visser, Hedde Jochems			12		Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Visser,	Johanna Jochems			9		Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visser, Grietje Jochems			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visser, Janke Jochems			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
7		1	6		van der Velde, Gerben Cornelis		56		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					van Dijk, Trijntje Jans			56		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Velde, Antje Gerbens		30		Ferwerd			jonge dochter		Naaister		P.
					van der Velde, Martje Gerbens		17		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van er Velde, Grietje Gerbens		15		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Velde, Akke Gerbens		12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

8		2	4		Smedinga, Aaltje Jacobs			34		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Smedinga, Tjitske Jacobs		28		Ferwerd			jonge dochter		Naaister		P.
					Smedinga, Renske Jacobs			25		Ferwerd			jonge dochter		Naaister		P.
					Wagenaar, Lysbeth Hindriks		63		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.

9		1	2		de Groot, Jan Roelofs			29		Vrouwenparochie		gehuwd			Schoenmaker		P.
					Stienstra, Grietje Annes		28		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

10		1	7		van der Wal, Watze Dirks		38		Ferwerd			gehuwd			Timmerman		P.
					Stoker, Jantje Lieuwes			32		Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wal, Dirk Watzes		7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Lieuwe Watzes		6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Jacob Watzes		4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Saapke Watzes		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Tuin, Antje Gosses			17		Hogebeintum		jonge dochter		Dienstmeid		P.
 
11		2	7		de Jong, Antoon Willems			41		Finkum			gehuwd			Veldwachter		P.
					Verbeek, Baukje Johannes		37		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Willem Antoni			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Maaike Antoni			9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Marijke Antoni			8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Lune,Aukje Meles		18		Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Ram, Johannes Klases			68		Ferwerd			weduwnaar		Kuiper			P.

12		1	4		van der Ley, Rienk Jans			61		Hijum			gehuwd			Heel en vroedmeester	P.
					Gelder, Hiltje Daans			61		St. Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					Posthumus, Rienk Cornelis		10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Riemke Tjalles		18		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

13		2	4		van Dijk, Saapke Jans			64		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					van der Wal, Jan Dirks			18		Ferwerd			jongmans		Timmerknegt		P.
					Doornstra, Luitzen Oepkes		64		Oosterend		gehuwd			Stoelwinder		P.
					Dijkstra, Martje Pieters		46		Ameland			gehuwd			Arbeidster		P.


14		1	6		Pama de Boer, Johannes Wytzes		48		Holwerd			gehuwd			Wagenmaker		P.
					Baukje Jochums				43		Anjum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Pama de Boer, Wytze Johannes		19		Aalsum			jongmans		Wagenmakersknegt	P.
					Pama de Boer, Janke Johannes		16		Hantum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Trijntje Jemkes				73		Nes			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Aelse Heerkes			62		Visvliet		weduwnaar		Molenaarsknegt		P.

15		3	11		van der Velde, Klaaske Pieters		60		Leeuwarden		weduwe			Naaister		P.
					Ferwerda, Antje Jarigs			30		Ferwerd			jonge dochter		Naaister		P.
					van Pommeren, Theodorus Hendriks	24		Groningen		gehuwd			Drogist			RK.
					Dijkstra, Ida Hessels			29		Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		RK.
					van der Ploeg, Andries Hilb.		26		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Broekens, Ybeltje Gerbens		26		Hallum			gehuwd			Arbeidster		P.
					van der Ploeg, Sjoerdtje Andries	6		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Jantje Andries		3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Gerben Andries		9 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Sjordema, Sara Jacobs			62		Morra			weduwe			zonder beroep		P.
					Leo, Otte Fransen			38		Hogebeintum		jongmans		Timmerknegt		P.
					

16		1	4		Hallema, Gerrit Worps			60		Marsum			gehuwd			Schipper		P.
					Hamstra, Johanna Sytses			58		Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hallema, Minke Gerrits			25		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hallema, Trijntje Gerrits		24		Ferwerd			jonge dochter		Naaister		P.
					

17		1	6		Zijlstra, Tjeerd Sytses			34		Ferwerd			gehuwd			Koopman			P.
					de Walle, Wikje Tijssens		31		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zijlstra, Wytske Tjeerds		10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Renske Tjeerds		7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Baukje Tjeerds		4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Tietje Tjeerds		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

18		3	14		Kamminga, Pieter Pieters		37		Jelsum			gehuwd			Linnenwever		P.
					de Jong, Jetske Pieters			32		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kamminga, Pieter Pieters		2		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Kamminga, Wopkje Pieters		12		Britsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kamminga, Aaltje Pieters		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koller, Johannes Gerardus Hendricus	31		Mettingen		gehuwd			Koopman			RK.
					Koller, Bernardus Hendricus		27		Mettingen		gehuwd			Koopman			RK.
					Koller, Gerrard Ignatius		22		Mettingen		jongmans		Koopman			RK.
					Koller, Jan Bernardus			21		Mettingen		jongmans		Koopman			RK.
					Hoekstra, Jan Mantes			30		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Swart, Sytske Pieters			29		Vrouwenparochie		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Pietje Jans			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Trijntje Jans			1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

19		2	7		de Vries, Dirk Gerrits			66		Ferwerd			weduwnaar		Turfmeter		P.
					Postmus, Trijntje Ates			69		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Lettinga, Renske Sytses			53		Hantum			weduwe			Arbeidster		P.
					de Jong, Trijntje Wopkes		19		Ferwerd			jonge dochter		Arbeidster		P.
					de Jong, Detje Wopkes			13		Ferwerd			jonge dochter		Arbeidster		P.
					de Jong, Remske Wopkes			11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lettinga, Antje Sytse			60		Hantum			weduwe			zonder beroep		P.

20		1	3		Hoekstra, Sytske Lykeles		71		Jislum			weduwe			Broodbakkersche		P.
					Boersma, Willem Gerrits			32		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Willem Jans			30		Ferwerd			jongmans		Bakkersknegt		P.
					

21		1	8		Hoogterp, Wytze				29		Aalsum			gehuwd			Wolkammer		P.
					Koopmans, Janke Pieters			35		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoogterp, Sjoerd Wytses			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Pieter Wytzes			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Myttje Wytzes			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Klaaske Wytzes		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Jetske Wytzes			4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Plantinga, Trijntje Kornelis		27		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.	
					

22		1	3		Hamstra, Harmen Sytses			66		Oudkerk			weduwnaar		Landbouwer		P.
					van Echten, Klaas Jilders		38		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Holwerda, Neeltje Jantjes		27		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.
		
23		1	6		de Walle, Tys Sakes			50		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Rypma, Rebekka Andries			46		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Walle, Andries Tyssens		20		Ferwerd			jongmans		Bakkersknegt		P.
					de Walle, Ytje Tyssens			15		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		p.
					de Walle, Trijntje Tyssens		7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jansma, Baukje Jans			21		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

24		1	2		de Groot, Sjoerd Tomas			55		Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Smit, Tjaltje Tomas			34		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
		

25		2	12		Jellema, Jan Willems			41		Wijns			gehuwd			Arbeider		P.
					Brouwer, Maaike Ottes			39		Ferwerd			gehuwd			Arbeidster		P.
					Jellema, Willem Jans			11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Jellema, Lykele Jans			8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Jellema, Otte Jans			4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Jellema, Afke Jans			14		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jellema, Jantje Jans			3 weken		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Haan, Frans Jans			44		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Trijntje Fransen			45		Brantgum		gehuwd			Arbeidster		P.
					de Haan, Jan Fransen			9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Haan, Jantje Fransen			19		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

26		1	5		Nijp, Jacob Christoffels		44		Dokkum			gehuwd			Arbeider		P.
					Boonstra, Sijke Sakes			54		Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Nijp, Christoffel Jans			16		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Nijp, Sake Jacobs			11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Nijp, Bregtje Jants			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

27		1	4		Hyinga, Jacob Sipkes			57		Ferwerd			gehuwd			Vleeschhouwer		P.
					Tolsma, Maaike Meinderts		58		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hyinga, Lipke Jacobs			25		Ferwerd			jongmans		Vleeschhouwer		P
					Hyinga, Romke Jacobs			30		Ferwerd			jonge dochter		Naaister		P.

28		1	7		van der Heide, Wieger Baukes		55		Bergum			gehuwd			Turfmeter		P.
					Rypma, Romkje Pieters			40		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Heide, Dirk Wiegers		12		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Heide, Tjisse Wiegers		10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Heide, Marten Wiegers		8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Heide, Wieger Wiegers		1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Heide, Maaike Wiegers		3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

29		2	10		Ferwerda, Aebele Pieters		37		Holwerd			weduwnaar		Arbeider		P.
					Ferwerda, Hendrik Aebeles		5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Sybe Aebeles			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Renske Sybes			42		Marrum			weduwe			zonder beroep		P.
					de Groot, Sybe Gaatses			5		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Sterk, Pieter Jans			44		Ameland			gehuwd			Arbeider		P.
					Terpstra, Fokeltje Jans			37		Bornwird		gehuwd			zonder beroep		P.
					Sterk, Jan Pieters			13		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Sterk, Jacob Pieters			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Sterk, Baukje Pieters			15		Ternaard		jonge dochter		zonder beroep		P.

30		2	9		Dijkstra, Hindrik Rienks		39		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Baltsema, Antje Hotses			41		Menaldum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Rienk Hendriks		12		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Hotze Hendriks		8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Fokje Hendriks		13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Nijp, Doeke Christoffels		28		Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Ruiter, Jeltje Gerrits		37		Wierum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Nijp, Christoffel Doekes		5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Nijp, Gerrit Doekes			2		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					

31		1	4		van der Velde, Gerardus			22		Sint Annaparochie	gehuwd			Ondermeester		P.
					Santhuizen, Hendrikje Johannes		25		Sint Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Velde, Johannes Gerardus	3 week		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Velde, Rensje Gerardus		2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

32		geen adres


33		3	15		van der Schaaf, Meindert Joukes		38		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Dorhout, Janke Annes			27		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Anne Meinderts		7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Jouke Meinderts		5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Johannes Meinderts	9 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Antje Meinderts		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Plantinga, Kornelis Harrits		57		Hallum			weduwnaar		Arbeider		P.
					Aafke Jacobs				55		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Plantinga, Aukje Kornelis		22		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Plantinga, Leentje Kornelis		16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Plantinga, Haike Kornelis		13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Akke Eeltjes		37		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		p.
					Teitsma, Andries Fransen		7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		p.
					Teitsma, Geertje Fransen		9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Teitsma, Baukje Fransen			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
34		1	5		Oyes, Jan Jansen			41		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Hiddema, Sjoerdtje Freerks		39		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Oyes, Freerk Jans			16		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Oyes, Jan Jans				11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Oyes, Berber Jans			18		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

35		1	5		Zylstra, Hindrik Sytses			42		Ferwerd			gehuwd			Turfdrayer		P.
					Gorter, Jetske Bernardus		28		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zylstra, Sytze Hendriks			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Zylstra, Bernardus Hendriks		6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Zylstra, Anne Hendriks			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

36		1	4		de Vries, Sipke Alderts			42		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Hiemstra, Tjitske Hanses		39		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Hans Sipkes			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Hiltje Sipkes			4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

37		1	6		Kramer, Aafke Piers			44		Stiens			weduwe			Arbeidster		P.
					Boonstra, Antje Kornelis		16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Sakje Cornelis		9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Sake Joukes		48		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					van der Schaaf, Pieter Joukes		41		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					Hoogterp, Grietje Tjalles		37		Ferwerd			jonge dochter		Bollopersche		P.

		 																			
				 							
38		geen adres


39		1	6		Grietje Jans				63		Hogebeintum		weduwe			Guardeniersche		P.
					van der Wal, Jan Jans			28		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Ypey, Tjaltje Willems			21		Hogbeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wal, Jan Jans			2		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Antje Jans			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Ynske Aebeles*		75		Rinsumageest		weduwe			zonder beroep		P.
					* doorgehaald, w.s. wegens overlijden.

40		2	12		Papma, Frans Johannes			44		Ferwerd			weduwnaar		Guardenier		P.
					Papma, Johannes Fransen			20		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Papma, Hilbrand Fransen			18		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Papma, Marten Fransen			12		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Papma, Anne Fransen*			7 dagen		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Velde, Martje Gerardus		78		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Riemersma, Ytje Hendriks		18		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Meekma, Dirk Klases			16		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Meekma, Sjoerd Klases			8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Meekma, Ytje Klases			14		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Meekma, Maltje Klases			12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Meekma, Sytske Klases			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					* doorgehaald w.s. wegens overlijden.

41		1	3		Trijntje Cornelis			76		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Ferwerda, Auke Mintjes			39		Ferwerd			jongmans		Verwer			P.
					Kamminga, Pieter Cornelis		17		Nes			jongmans		Verwersknegt

42		1	3		Smit, Tomas Tjalles			68		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Jansma, Antje Mients			65		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rypstra, Sibbeltje Symens		22		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

43		1	4		Smit, Wipke Tomas			31		Ferwerd			weduwe			Guardeniersche		P.
					Hogendijk, Klaas Oeges			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hogendijk, Tomas Oeges			2		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hogendijk, Antje Oeges			7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

44		1	4		Terpstra, Grietje Klases		65		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Jongsma, Trijntjen Symens		28		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jongsma, Sjoukje Symens			24		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rypstra, Tys				4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
		
45		2	8		Wijnstok, Klaas Liebes			35		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Oostenhout, Trijntje Jelles		35		Ferwerd			gehuwd			Bolloopster		P.
					Wijnstok, Jelle Klases			11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wijnstok, Trijntje Klases		16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wijnstok, Willemke Klases		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wykstra, Evert Johannes			4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Sjoerd Eiberts		37		Birdaard		gehuwd			Arbeider		P.
					Buis, Antjen Ludzes			36		Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					
46		2	12		Ferwerda, Dirk Hendriks			29		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Ploeg, Grietje Douwes		39		Oosternijkerk		gehuwd			zonder beroep		P.
					Ferwerda, Hendrik Derks			8		Oosternijkerk		jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Geertje Derks			6		Oosternijkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Lieuwkje Derks		4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Symen Jans			50		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Rypstra, Tjitske Sipkes			47		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bouma, Sipke Symens			15		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bouma, Grietje Symens			16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Antje Symens			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Jantje Symens			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rypstra, Antje Harmens			76		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.

47		1	4		Voersma, Lysbet Sasses			53		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Braak, Jacob Gerbens			29		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					Braak, Sas Gerbens			26		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					Braak, Gerrit Gerbens			22		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.

48		geen adres

49		2	4		Vleetstra, Sjoukje Aukes		28		Bergum			gehuwd			Bolloopster		P.
					Hofman, Pieter				4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Jonkman, Jacob Wybes			26		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Gorter, Antje Bernards			22		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

50		1	7		Braaksma, Gerben Pieters		31		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Braaksma, Jan Pieters			24		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Braaksma, Jelle Pieters			20		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Braaksma, Lolke Pieters			10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Braaksma, Janke Pieters			17		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Braaksma, Dieuwke Pieters		12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Braaksma, Tjitske Pieters		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
51		3	12		Hogendijk, Tomas Klases			44		Ferwerd			gehuwd			Koopman			P.
					Folkertsma, Klaaske Eeltjes		30		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hogendijk, Klaas Tomas			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hogendijk, Sytske Tomas			6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Trijntje Alderts		33		Ferwerd			jonge dochter		Arbeidster		P.
					van der Ploeg, Wintje Anderts		29		Ferwerd			jonge dochter		Arbeidster		P.
					van der Ploeg, Tjeerd Alderts		41		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Haga, Jantje Liebes			38		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Aldert Tjeerds		5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Antje Tjeerds		15		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Ytje Tjeerds		9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Aldertje Tjeerds		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Jantje Tjeerds*		3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					* doorgehaald w.s. wegens overlijden.

52		1	5		Boersma, Andries Tjeerds		44		Ferwerd			gehuwd			Timmerknegt		P.
					Dijkstra, Ymkje Jacobs			37		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Tjeerd Andries			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Ymkje Andries			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Wopkje Andries			11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

53		1	4		Walstra, Wopke Minkes			48		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Wagenaar, Nieske Melles			60		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wierdsma, Manske Derks			15		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Trijntje Melles		65		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

54		geen adres

55		2	15		Hooghiemstra, Kornelis Renses		44		Hogebeintum		gehuwd			Arbeider		P.
					van der Ploeg, Antje Eeltjes		41		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hooghiemstra, Rense Cornelis		9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hooghiemstra, Sjieuwke Cornelis		15		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hooghiemstra, Baukje Cornelis		13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hooghiemstra, Akke Cornelis		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hooghiemstra, Franske Cornelis		4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hooghiemstra, Eelkje Cornelis		2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wortelaar, Pietje			66		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Hoekstra, Pieter Pieters		38		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					Wallendal, Sjoukje Roelofs		40		Ferwerd			jonge dochter		Bolloopster		P.
					Hoekstra, Baukje Pieters		7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Geertje Pieters		3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

56		1	6		Berg, Froukje Johannes			62		Ferwerd			weduwe			Naaister		P.
					Buursma, Herman Tjallings		34		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Buursma, Gabe Tjallings			24		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Kuipers, Namke Reinders			26		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Buursma, Tjalling Hermans		2		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Buursma, Reinder Hermans		5 week		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

57		1	8		Hipma, Hein Jans			31		Ferwerd			gehuwd			Schipper		P.
					de Walle, Jantje Tyssens		33		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hipma, Jan Heins			12		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hipma, Tys Heins			11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hipma, Pieter Heins			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hipma, Martinus Heins			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hipma, Grietje Heins			9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hipma, Wytske Heins			4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

58		1	3		Brouwer, Otte Sybrens			20		Ferwerd			jongmans		Vleeschhouwer		P.
					Brouwer, Jan Sybrens			15		Ferwerd			jongmans		Koopman			P.
					Brouwer, Antje Sybrens			22		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

59		1	7		Postmus, Taeke Taekes*			38		Ferwerd			gehuwd			Winkelier		P.
					de Vries, Tytje Wybes			25		Zevenhuizen		gehuwd			zonder beroep		P.
					Postmus, Jantje Taekes			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postmus, Willemke Taekes		11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postmus, Taeke Taekes			8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Postmus, Symen Taekes			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Postmus, Wybe Taekes			9 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					* doorgehaald w.s. wegens overlijden.

60		2	6		Koopmans, Jan Gerbens			30		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Ringstra, Klaaske Willems		38		Oosterwierum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Koopmans, Gerben Jans			10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Koopmans, Sytske Jans			4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Doeke Johannes		62		Oudkerk			weduwnaar		Arbeider		P.
					Folkertsma, Jan Doekes			18		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					
61		2	5		Hamstra, Klaas Geerts			40		Birdaard		gehuwd			Kleermaker		P.
					Wijnstok, Gertje Liebes			41		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Liebe Hilbrands		14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Pieter Hilbrands		35		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.

62		1	1		Jongsma, Riekje Sakes			48		Hallum			weduwe			Naaister		P.
		

63		1	3		Kuipers, ytske Jans			70		Ferwerd			weduwe			Winkeliersche		P.
					Kuipers, Aise Hendriks			42		Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Meekma, Aaltje Jacobs			46		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

64		1	3		de Vries, Andries Sytses		26		Ferwerd			gehuwd			Winkelier		P.
					Berg, Anke Lykeles			28		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de vries, Sytse Andries			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

65		1	6		van der Veen, Marten Minnes		28		Leeuwarden		gehuwd			Broodbakker		P.
					Dijkstra, Minke Lieuwes			24		Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Veen, Lieuwe Martens		3		Leeuwarden		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Veen, Sibbeltje Martens		4		Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Veen, Ruurdtjs Martens		7 maand		Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Jan Heerkes		29		Blija			gehuwd			Bakkersknegt		P.

66		2	10		Riemersma, Gerrit Hendriks		32		Ferwerd			gehuwd			Turfdrager		P.
					Wijnstok, Akke Liebes			30		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Riemersma, Liebe Gerrits		9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Riemersma, Hendrik Gerrits		1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wijnstok, Lydia				12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Riemersma, Trijntje Gerrits		6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Riemersma, Hendrikje Gerrits		3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Klein, Johannes Johannes		57		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Havinga, Sjieuwke Gijsb.		57		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Klein, Gysbrand Johannes		30		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.

67		1	5		Ubbens, Foeke Folkerts			42		Midlum			gehuwd			Timmerman		P.
					Andersma, Ymkje Andries			36		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ubbens, Baukje Foekes			7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ubbens, Anna Foekes			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Doetje Tjalles		14		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

68		1	8		Beute, Harmen Hendriks			48		Oudehaske		gehuwd			Rijksontvanger		P.
					Lemstra, Annigjen Jans			36		Rotstergaast		gehuwd			zonder beroep		P.
					Beute, Hindrik Harmens			17		Tjalleberd		jongmans		zonder beroep		P.					
					Beute, Jan Harmens			9		Oudehaske		jongmans		zonder beroep		P.
					Beute, Klaas Harmens			7		Oudehaske		jongmans		zonder beroep		P.
					Beute, Rinke Harmens			5		Duurswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Beute, Geeske Harmens			3		Rottevalle		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Schokker, Reingjen Hendriks		17		Oudehaske		jonge dochter		zonder beroep		P.

69		2	8		van Sloten, Jan				35		Harlingen		gehuwd			Commies			P.
					van Ligtenberg, Agie			33		Leiden			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Sloten, Jan				7		Harlingen		jongmans		zonder beroep		P.
					van Sloten, Gesina Wilhelmina		3		Amsterdam		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Sloten, Maaike			1 		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Wytske Jacobs			27		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					van der Velde, Marten Klases		4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Velde, Joukje Klases		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
70		2	11		de Groot, Tjitske Anskes		34		Marrum			weduwe			Arbeidster		P.
					Ferwerda, Pieter Jans			12		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Anske Jans			10		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Johannes Jans			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Jelle Jans			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Aebele Jans			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Hindrika Jans			8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Botje Jans			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Rienk Jacobs			65		Dronrijp		gehuwd			Arbeider		P.
					Visser, Klaaske Wigles			49		Ameland			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jacob Rienks			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

71		1	2		Goedeman, Hielke Hendriks		35		Workum			gehuwd			Commies			P.
					Groothuis, Jacoba			33		Groningen		gehuwd			zonder beroep		P.

72		1	4		Kooistra, Sieds Annes			29		Hallum			gehuwd			Arbeider		P.
					Bosch, Taetske Siedzes			23		Ferwerd			gehuwd			Arbeidster		P.
					Kooistra, Douwe Sijtses			3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Kooistra, Antje Siedses			3 week		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

73		1	3		Braak, Jacob Sakes			23		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Braak, Pieter Sakes			20		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Braak, Antje Sakes			17		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

74		1	3		Sikkema, Douwe Pieters			70		Holwerd			weduwnaar		Guardenier		P.
					Sikkema, Pieter Douwes			43		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					de Vries, Trijntje Gerrits		41		Nijkerk			weduwe			zonder beroep		P.

75		1	1		van der Mey, Wopkje Jans		53		Blija			weduwe			zonder beroep		P.
			
76		1	2		van Dijk, Meindert (?) Jans		50		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					Brandsma, Akke Martens			47		Brantgum		weduwe			Dienstmeid		P.

77		1	5		Berg, Hanne Lykeles			37		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					de Bruin, Geeske Annes			29		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Berg, Lykele Hannes			3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Berg, Jantje Hannes			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Berg, Renske Hannes			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

78		2	7		Vellinga, Wytske Andries		57		Ferwerd			weduwe			Naaister		P.
					de Walle, Nuttert Tyssen		23		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					de Walle, Andries Tyssen		16		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					de Walle, Andrieske Tyssen		20		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Walle, Grietje Tyssen		13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tadema, Syke Hendriks			40		Blija			weduwe			Naaister		P.
					Roorda, Henke Yzaks			19		Ferwerd			jonge dochter		Naaister		P.

79		1	2		Wynstra, Trijntje Baukes		57		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Aaltje Reinders		10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

80		1	2		Crol, Derk Jans				70		Langweer		gehuwd			Assessor		P.
					van der Mey, Getje Ietses		63		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.

81		1	7		de Jong, Willem Willems			44		Finkum			gehuwd			Timmerman		P.
					van der Meulen, Janke Wiebrens		37		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Jong, Willem Willems			14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Wiebren Willems		10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Antoni Willems			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Wypkje Willems			12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Hiltje Willems			6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					

82		1	9		Lyklema, Klaas Nannes			34		Ferwerd			gehuwd			Koopman			P.
					Wiersma, Atje Sjoukes			29		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Lyklema, Nanne Klases			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Lyklema, Sjouke Klases			6 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Lyklema, Trijntje Klases		3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lyklema, Pietje Klases			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hiddema, Dirk Jans			31		Ferwerd			jongmans		Schipper		P.
					Lyklema, Tietje Nannes			29		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lyklema, Pietje Lykeles			17		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep	

83		1	5		van der Meulen, Rentje Luitjens		26		Ameland			gehuwd			Tapper			P.
					Jansma, Afke Teunis			30		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Meulen, Teunis Rintjes		3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Nieske Rintjes		6		Holwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Aaltje Rintjes		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

84		geen adres

85		1	5		de Vries, Gaele Sytses			30		Ferwerd			gehuwd			Verwer			P.
					Dijkema, Leentje Sjoerds		26		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Sytze Gaeles			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Eelkje Gaeles			2 1/2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkema, Sjoerd Klases			68		Wierum			weduwnaar		Guardenier		P.

86		1	8		Kuipers, Trijntje Hendriks		39		Ferwerd			weduwe			Landbouwersche		P.
					Hogendijk, Hendrik Jans			19		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hogendijk, Klaas Jans			14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hogendijk, Aise Jans			2		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hogendijk, Dieuwke Jans			17		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hogendijk, Ytske Jans			12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hogendijk, Janke Jans			9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

87		1	5		Braak, Gerrit Hindriks			32		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Fennema, Antje Pieters			30		Genum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Braak, Pieter Gerrits			8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Braak, Doede Gerrits			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Braak, Dieuwke Gerrits			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

88		1	1		Kienstra, Akke Jans			48		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
89		1	9		Bakker, Jan Pieters			33		Ternaard		gehuwd			Broodbakker		P.
					Koopmans, Janke Hiddes			31		Ternaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Bakker, Pieter Jans			6 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bakker, Ritske Jans			9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bakker, Baukje Jans			7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bakker, Hiltje Jans			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bakker, Antje Jans			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hellinga, Jan Pieters			16		Roodkerk		jongmans		Bakkersknegt		P.
					Hofman, Ybeltje Gerrits			22		Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

90		1	2		de Bruin, Eeltje Symens			55		Ferwerd			weduwnaar		Winkelier		P.
					Hiddema, Aaltje Aebeles			10		Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

91		1	5		Boersma, Stijntje Hendriks		36		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Meyer, Pieter Hessels			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Meyer, Hindrik Hessels			6 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Meyer, Ruirdtje				10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Meyer, Janneke Hessels			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

92		1	24		Boonstra, Jochum Hendriks		72		de Leye			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Bruin, Hanne Symens			68		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wielstra, Auke Jacobs			58		Leeuwarden		weduwnaar		zonder beroep		P.
					Jelkema, Sybren Everts			50		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boes, Ane Johannes			34		Genum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Gerlof Durks			22		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Kuipers, Dirk Klases			14		Sint Jacobiparochie	jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Tys Tjalles			13		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Kuipers, Kornelis Klases		11		Sint Jacobiparochie	jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Douwe Dirks			10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Jelkema, Tjerk Sybrens			7		Holwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Knyff, Janneke Hessels			70		Holwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					van der Mark, Trijntje Pieters		64		Rinsumageest		weduwe			zonder beroep		P.
					Bosch, Renske Gerrits			58		Ternaard		weduwe			zonder beroep		P.
					de Klein, Anna Maria			53		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					van der schaaf, Geeske Joukes		43		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Tietje Tjerks			35		Brantgum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Groenewoud, Pieter Johannes		14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Antje Johannes		13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Foekje Hindriks		11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jelkema, Sjieukje Sybrens		10		Holwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kuipers, Lieuwkje Klases		8		Sint Jacobiparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jelkema, Sibbeltje Sybrens		3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Helkema, Hindrikje Sybrens		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

93		geen adres

94		1	2		Seeger, Johan Hienrich			24		Burgsteinfurt		gehuwd			Linnenwever		P.
					van der Wal, Ankje Jans			24		Heerenveen		gehuwd			zonder beroep		P.

95		1	2		Voersma, Sas Eintes			28		Ferwerd			weduwnaar		Schoenmaker		P.
					Tjitske Jans				65		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.

96		1	4		Swart, Marten Pieters			32		Vrouwenparochie		gehuwd			Schipper		P.
					van der Ploeg, Antje Hilbrands		30		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Swart, Antje Martens			4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Swart, Pietje Martens			1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
97		1	7		Hamstra, Sytze Harmens			39		Ferwerd			gehuwd			Grofsmid		P.
					Bonga, Afke Pieters			37		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hamstra, Pieter Sytzes			14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hamstra, Harmen Sytzes			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hamstra, Antje Sytzes			16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hamstra, Sjieuke Sytzes			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hamstra, Tetje Sytzes			1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

98		1	7		Prins, Geeske Piers			40		Birdaard		weduwe			winkeliersche		P.
					de Walle, Pier Douwes			11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Walle, Antje Douwes			18		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Walle, Geeske Douwes			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Walle, Pietje Douwes			8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Walle, Tjitske Douwes		5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

99		3	6		Jansma, Wytske Teunis 			51		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Jansma, Tjitske Ales			18		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Jansma, Sytske Ales			16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Grietje Taekes		65		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Boonstra, Baukje Alles			75		Hallum			weduwe			zonder beroep		P.
					Schipper, Jan Jans			44		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.

100		2	4		van der Velde, Joukje Joekes		56		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Postma, Marten Martens			15		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Pietje Liebes			64		Ferwerd			jonge dochter		Arbeidster		P.
					Hoekstra, Afke Liebes			46		Ferwerd			jonge dochter		Arbeidster		P.
	
101		1	6		Wagenaar, Hindrik Mients		29		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Buursma, Hiltje Minses			29		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wagenaar, Mient Hendriks		6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Mense	Hendriks		4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Trijntje Hendriks		2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Hiltje Hendriks		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
102		1	5		de Vries, Harmen Alberts		44		Ferwerd			weduwnaar		Schoenmaker		P.
					Hiltje Sipkes				69		Ferwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					de Vries, Jouke Alderts			38		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					de Vries, Grietje Harmens		14		Oudkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Judeschie (?) Harmens		3		Oudkerk			jonge dochter		zonder beroep		P.

103		1	2		Kroes, Gepke Wytses			54		Ferwerd			weduwe			Naaister		P.
					Kroes, Trijntje Hindriks		20		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

104		1	4		Sment, Frederik Allardus		27		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Meulen, Wypkje Jans		26		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Sment, Baukje Frederiks			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sment, Wytske Frederiks			6 maand		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

105		geen adres

106		3	12		van der Wal, Jan Hendriks		56		Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Hijma, Pietje Jans			43		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wal, Hindrik Jans		19		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Abe Jans			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Dirk Jans			3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Jan Jans			3 dagen		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Grietje Jans		9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Rinse Doekes			57		Ferwerd			weduwnaar		Arbeider		P.
					Boer, Janke Ruurds			58		Ferwerd			weduwe			Naaister		P.
					Boer, Tietje Eintes			28		Ferwerd			jonge dochter		Naaister		P.
					Wiersma, Gerlof Martens			28		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					Wiersma, MArtje Dirks			12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

107		5	15		van Goor, Berber Stevens		70		Aalsum			weduwe			zonder beroep		P.
					van der Meer, Sytske Keimpes		9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Atema, Grietje Ales			52		Hartwerd		weduwe			zonder beroep		P.
					Tamboezen, Jelke Botes			13		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Zuidema, Johannes Meinderts		38		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Janke Sasses				42		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zuidema, Meindert Johannes		6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Walle, Tys Tjitses			45		Ferwerd			weduwnaar		Arbeider		P.
					de Walle, Tjissen Tyssen		22		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					de Walle, Anne Tyssen			11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Walle, Jan Tyssen			9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Walle, Tjipke Tyssen			8 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Walle, Fokeltje Tyssen		20		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Walle, Gelske Tyssen			6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rosema, Trijntje Roelofs		61		Akkerwoude		weduwe			zonder beroep		P.

108		1	9		Sytsma, Sytze Sybes			28		Janum			gehuwd			Guardenier		P.
					de Walle, Ytje Hendriks			24		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Sytsma, Hendrik Sytses			4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Sytsma, Maaike Sytses			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Walle, Sake Hendriks			17		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Walle, Sjoerd Hendriks		14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Walle, Johanna Hendriks		19		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Walle, Hiltje Hendriks		12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Walle, Sjieuke Hendriks		11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

109		1	3		Ferwerda, Otte Doekes			60		Ferwerd			gehuwd			Winkelier		P.
					Renske Romkes				54		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ferwerda, Doeke Ottes			28		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
					

110		1	2		Buursma, Douwe Minses			31		Ferwerd			gehuwd			Schipper		P.
					Spar, Ynske Pieters			33		Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.

111		1	3		Ferwerda, Klaas Pieters			26		Holwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					de Walle, Gelske Tyssen			25		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ferwerda, Trijntje Klases		8 maand		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

112		2	10		van der Wal, Doede Oedses		38		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Buursma, Renske Tjallings		39		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wal, Sieds Doedes		11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Tjalling Doedes		3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Tjallingje Doedes		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wal, Afke Doedes		6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wal, Anke Doedes		5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Wal, Eelkje Doedes		5 maand		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Harkema, Bauke Harmens			25		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Buursma, Wytske Tjallings		29		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

113		geen adres


114		4	11		de Man, Dirk Dirks			55		Ferwerd			gehuwd			Schipper		P.
					Hyinga, Yda Sipkes			53		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Man, Dirk Dirks			17		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Hindrik Geerts			68		Munnekezijl		weduwnaar		Arbeider		P.
					Boersma, Geert Hindriks			31		Ferwerd			gehuwd			Linnenwever		P.
					de Jong, Antje Symens			33		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Riemersma, Maaike Gerrits		57		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Swart, Pieter Tjerks			23		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					Zijlstra, Renske Tjeerds		76		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Swart, Trijntje Pieters			30		Ferwerd			jonge dochter		Arbeidster		P.

115		1	2		Zagema, Kornelis Jans			23		Hallum			gehuwd			Timmerknegt		P.
					Harkema, Jelske Harms			24		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.

116		1	7		Houtsma, Klaas Jans			51		Ferwerd			gehuwd			Schoenmaker		P.
					de Vries, Franske Jelles		37		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Houtsma, Wilem Klases			16		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Houtsma, Jan Klases			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Houtsma, Antje Klases			18		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Houtsma, Tjetje Klases			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Vonk, Uike Johannes			30		Dokkum			jongmans		Schoenmakersknegt	P.
		
117		1	5		Braaksma, Pieter Jippes			55		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					de Jong, Marijke Ruurds			46		Blija			gehuwd			Winkeliersche		P.
					Tadema, Ruurd Pieters			21		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Tadema, Klaas Pieters			16		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Tadema, Metje Pieters			19		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

118		1	2		van der Mey, Antje Jans			79		Nijkerk			weduwe			zonder beroep		P.
					de Man, Baukje Dirks			22		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

119		1	3		van Loon, Taekele Sjoerds		55		Holwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Postmus, Trijntje Andries		62		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Loon, Wytske Taekeles		24		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

120		1	5		van der Ploeg, Jacob Jochums		42		Ferwerd			gehuwd			Vleeschhouwer		P.
					Prins, Antje Pieters			52		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Jochum Jacobs		13		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Pier Jacobs		10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Hyke Aans			51		Vrouwenparochie		jonge dochter		Naaister		P.

121		1	5		Sytsma, Minne Cornelis			42		Anjum			weduwnaar		Guardenier		P.
					Sytsma, Antje Minnes			14		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sytsma,Harmenke Minnes			9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sytsma, Korneliske Minnes		6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Buursma, Auke Hendriks			23		Ferwerd			jongmans		Dienstknegt		P.

122		1	5		Wynstra, Jasper Ates			41		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Folkertsma, Symkje Eeltjes		38		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wynstra, Ate Jaspers			16		Ferwerd			jongmans		zonder beroep
					Wynstra, Eeltje Jaspers			8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wynstra, Sytske Jaspers			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
											

123		1	4		Boonstra, Hendrik Johannes		43		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Trijntje Sipkes		38		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visser, Doetje Jans			16		Holwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Ytske Hendriks		11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

124		1	5		van der Tempel, Roelof Hendriks		32		Rauwerd			gehuwd			Grofsmidsknegt		P.
					Reutinga, Fokeltje Aukes		28		Oosterend		gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Tempel, Hendrik Roelofs		8		Oosterend		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Tempel, Auke Roelofs		16 maand	Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Tempel, Sjoerdtje Roelofs	5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

125		1	1		Bosch, Sjouke Siedses			25		Ferwerd			jongmans		Dorpsroeper		P.

126		geen adres

127		1	3		Broersma, Pope Jans			42		Birdaard		weduwnaar		Arbeider		P.
					Broersma, Jan Popes			17		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Broersma, Kornelis Popes		9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
				
128		2	3		Boersma, Tjeerd Andries			73		Birdaard		gehuwd			Timmerman		P.
					Teenstra, Wytske Joukes			58		Hogebeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Holwerda, Trijntje Klases		59		Holwerd			weduwe			zonder beroep		P.

129		2	13		Dijkstra, Folkert Pieters		48		Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Wiersma, Grietje Gerbens		46		Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkstra, Pieter Folkerts		12		Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.	
					Dijkstra, Gerben Folkerts		9		Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Dieuke Folkerts		16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Sjoukje Folkerts		14		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Antje Folkerts		5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Jan Bouwens			57		Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Reitsma, Lysbet Tjeerds			53		Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Bouwen Jans			26		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Pietje Jans			30		Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Gelske Jans			19		Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Tjeerdtje Jans		16		Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Jan				11 maand	Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

130		1	2		Bleker, Jan Wybrens			42		Miedum			jongmans		Guardenier		P.
					Burmania, Grietje Derks			49		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

131		2	8		Nijp, Christoffel Jacobs		71		Anjum			gehuwd			Winkelier		P.
					Machila, Pietrick Annes			43		Holwerd			gehuwd			Winkeliersche		P.
					Nijp, Anne Christoffels			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Nijp, Minke Christoffels		17		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Nijp, Antje Christoffels		13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Nijp, Saeske Christoffels		10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Buursma, Renske Douwes			50		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Miedema, Jeltje Lolkes			17		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

132		1	7		Buursma, Douwe Tjallings		38		Ferwerd			gehuwd			Baardscheerder		P.
					Wierdsma, Marijke Martens		23		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Buursma, Tjalling Douwes		10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Buursma, Grietje Douwes			7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Buursma, Froukje Douwes			4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Buursma, Leentje Douwes			6 week		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Grietje Martens		21		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

133		1	2		Wiersma, Jan Johannes			78		Nyawier			jongmans		Guardenier		P.
					Wiersma, Hessel Johannes		61		Ferwerd			jongmans		Guardenier		P.
			
134		2	9		van der Wal, Anne Dirks			30		Ferwerd			gehuwd			Winkelier		P.
					van Dijk, Dirkje Watzes			28		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Wal, Watze Annes		5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wal, Saapke Annes		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		p.
					Holwerda, Pieter Jentjes		33		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Riemersma, Riemke Hendriks		23		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Holwerda, Fedde Pieters			5		Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Holwerda, Trijntje Pieters		8		Sint Annaparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.
					Holwerda, Grietje Pieters		11		Sint Annaparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.
					
135		1	4		Stienstra, Anne Gerrits			55		Stiens			gehuwd			Arbeider		P.
					de Klein, Geiske Johannes		57		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		p.
					Stienstra, Gerrit Annes			21		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Stienstra, Jantje Annes			18		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

136		1	9		Kloosterman, Freerk Reinders		29		Ferwerd			gehuwd			GeneverBrander		P.
					Bonga, Sjieuke Pieters			33		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kloosterman, Reinder Freerks		8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Kloosterman, Sjieuke Freerks		7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kloosterman, Aagje Freerks		6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kloosterman, Aafke Freerks		4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kloosterman, Aaltje Freerks		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Uitstroom, Tjeerd Foekes		24		Dokkum			jongmans		Brandersknegt		P.
					de Bies, Antje Wiebes			19		Tjallebird		jonge dochter		Dienstmeid		P.

137		1	3		Broekens, Gerben Aedes			51		Hallum			gehuwd			Agent van Politie	P.
					Kampstra, Sjoerdtje Martens		54		Ternaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Broekens, Pietje Gerbens		18		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
138		1	8		Leo, Frans Ottes			65		Ferwerd			gehuwd			Winkelier		P.
					Nijp, Doetje Chritsoffels		32		Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Leo, Jouke Fransen			11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Leo, Brugt Fransen			9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Leo, Isaak Fransen			2		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Leo, Christoffeltje Fransen		7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Leo, Sytske Fransen			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Tietje Pieters			16		Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

139		1	3		Sikkema, Elias Pieters			25		Bergum			gehuwd			Logementhouder		P.
					Bosgra, Metje Okkes			25		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Jansma, Trijntje Tieses			14		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.

140		1	4		van Assen, Petrus			56		Franeker		gehuwd			Predikant		P.
					Cahais, Maria Magdalena			51		Tjerkwerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					van Assen, Maria Magdalena		19		Gerkesklooster		jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Assen, Jeltje			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

141		geen adres

142		geen adres

143		1	4		Schaafsma, Sjoerd Alles			28		Dokkum			gehuwd			Schipper		P.
					de Vries, Trijntje Sytses		21		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Schaafsma, Alle Sjoerds			7 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Schaafsma, Jorrigje Sjoerds		2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

144		1	3		van der Velde, Jouke Gerbens		26		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Broekens, Antje Gerbens			24		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Velde, Gerben Joukes		1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
		
145		1	7		Sytsma, Anne Derks			36		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Wierda, Welmoed Jans			34		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Sytsma, Jan Annes			3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Sytsma, Sjoukje Annes			1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Nieske Jans			31		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Jasper				6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wierda, Jan				7 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

146		1	5		Braak, Hindrik Jacobs			67		Ameland			gehuwd			Guardenier		P.
					Wagenaar, Aaltje Hindriks		67		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Braak, Jacob Hindriks			21		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Braak, Baukje Hindriks			28		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Reinou Mients			22		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

147		1	3		Laurman, Grietje Martens		69		Lutkewoude		weduwe			Koemelkersche		P.
					Roirda, Jacob Bottes			23		Raard			jongmans		zonder beroep		P.
					Voersma, Klaaske Eintes			29		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

148		2	7		Stienstra, Govert Hommes		29		Hallum			gehuwd			Kleermaker		P.
					van der Lune, Tjeerdtje Meles		24		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Stienstra, Homme Goverts		3		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Stienstra, Gooikje Goverts		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bijker, Anne Barteles			22		Hallum			jongmans		Kleermakersknegt	P.
					Stienstra, Renske Gerrits		56		Stiens			weduwe			Guardeniersche		P.
					van Hoek, Anne Tijssens			15		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

149		1	4		de Vries, Sytse Gaeles			57		Ferwerd			gehuwd			Vredegeregt		P.
					Born, Gorritje Andries			56		Bolsward		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Pieter Sytses			20		Ferwerd			jongmans		Verwersknegt		P.
					Postma, Bintje Binnes			17		Jislum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

150		1	4		Wierda, Anne Sytses			71		Blija			weduwnaar		Koopman			P.
					Wierda, Syke Annes			37		Marsum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Sytske 				11		Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Isma, Aaltje Martens			35		Tzumarrum		jonge dochter		Dienstmeid		P.

151		geen adres	In het kleiland152		1	6		Koolhaas, Tomas Willems			27		Marrum			gehuwd			Koornmolenaar		P.
					Roorda, Atje Jacobs			28		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Koolhaas, Grietjen Tomas		3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Koolhaas, Dirkjen Tomas			9 maand		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Reitsma, Sieds Hindriks			24		Ferwerd			jongmans		Molenaarsknegt		P.		
					Swart, Akke Ruurds			19		Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.	


153		5	17		Dijkman, Klaas Nammes			49		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Velde, Trijntje Sakes		45		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postmus, Ate Hettes			38		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Kooistra, Betske Sjabbes		53		Hijum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postmus, Jan Ates			9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Postmus, Trijntje Ates			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Grevenstein, Pieter Willems		34		Ferwerd			gehuwd			Schoenmaker		P.
					Zuidema, Lolkje				29		Ee			gehuwd			zonder beroep		P.
					Grevenstein, Saapke Pieters		5		Oosternijkerk		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Grevenstein, Afke Pieters		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Grevenstein, Geertje Willems		28		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Grevenstein, Sytje			5 dagen		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Tjitske Hendriks		45		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Dorhout, Grietje Annes			16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dorhout, Maaike Annes			14		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boes, Antje Gerrits			38		Ferwerd			weduwe			Arbeidster		P.
					Boes, Ytske				12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

154		geen adres

155		1	4		Tadema, Bote Hindriks			31		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Wagenaar, Menke Mients			30		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tadema, Hindrik Botes			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Tadema, Trijntje Botes			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

			
	
156		geen adres

157		1	8		Terpstra, Eelke Wytses			43		Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					Wiersma, Jantje Syes			29		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Terpstra, Wytse Eelkes			14		Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Jacob Eelkes			8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Foppe Eelkes			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Terpstra, Wopkje Eelkes			12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Lysbet Eelkes			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Terpstra, Wytske Eelkes			6 maand		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

158		1	10		Walburg, Alle Tjebbes			47		Sint Annaparochie	gehuwd			Landbouwer		P.
					Oostringa, Neeltje Aukes		48		Stin Annaparochie	gehuwd			zonder beroep		P.
					Walburg, Auke Alles			22		Sint Annaparochie	jongmans		zonder beroep		P.
					Walburg, Aaltje Alles			17		Beetgum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Walburg, Klaaske Alles			15		Beetgum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Walburg, Korneliske Alles		13		Beetgum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Walburg, Janke Alles			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Walburg, Tjebbigje Alles		7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zoodsma, Sytse Pieters			18		Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Bruins, Sytske 				19		Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

159		1	11		Zijlstra, Pieter Jaspers		47		Brantgum		weduwnaar		Landbouwer		P.
					Zijlstra, Marten Pieters		8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Doetje Pieters		16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Riemke Pieters		16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zijlstra, Klaaske Pieters		5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Spaak, Tjeerd Symens			40		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Ploeg, Hindrik Jochums		38		Ferwerd			weduwnaar		Boereknegt		P.
					Dorhout, Hindrik Annes			18		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Slofstra, Sake Sybrens			15		Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Hyma, Willem Heints			17		Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Botma, Wytske Hessels			23		Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

160		2	7		Rypma, Jopuke Ruurds			26		Hogebeintum		gehuwd			Guardenier		P.
					Regnerus, Doetje Douwes			25		Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rypma, Ruurd Joukes			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Vellema, Maaike Poulus			56		Hallum			weduwe			Guardeniersche		P.
					Rypma, Ruurd Ruurds			34		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Rypma, Ytje Poulus			5		Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rypma, Maaike Poulus			2		Hogebeintum		jonge dochter		zonder beroep		P.

161		2	12		van Driesum, Pieter Johannes		33		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Kalverda, Trijntje Jitses		27		Dokkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Kalverda, Sieds				4		Dokkum			jongmans		zonder beroep		p.
					van Driesum, Johannes Pieters		9 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dreisum, Janke Pieters		6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Taeke Hindriks		44		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Hiltje Hilbrands		44		Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Hilbrand Taekes		12		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Dirk Taekes			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Dieuke Taekes			15		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Janke Taekes			9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Antje Taekes			1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

162		1	6		de Groot, Dirk Sjoerds			20		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Willem Sjoerds		13		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Groot, Trijntje Sjoerds		17		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boes, Ruurd Sytses			24		Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Boes, Ruurd Eintes			18		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Stelpstra, Anke Sytses			28		Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.


Aan de Zeedijk


163		geen adres


164		2	12		van Dijk, Taeke Jans			43		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Zuidema, Greitje Meinderts		36		Hyum			gehuwd			Arbeidster		P.
					van Dijk, Jan Taekes			14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Meindert Taekes		12		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Frans Taekes			9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Johannes Taekes		7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Auke Taekes			3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Pieter Taekes			6 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Postmus, Eibert Eiberts			29		Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Wiersma, Tjitske Syes			24		Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postmus, Eibert Eiberts			3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Postmus, Fokje Eiberts			3 week		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					

165		1	7		van Dijk, Doeke Hendriks		36		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Tjaltje Jacobs		33		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Jacob Doekes			10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Hindrik Doekes		3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Dirk Doekes			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Janke Doekes			8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Wopkje Doekes			6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

166		geen adres


167		1	6		de Boer, Tjeerd Pieters			35		Nijkerk			weduwnaar		Guardenier		P.
					de Boer, Pieter Tjeerds			13		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Rindert Tjeerds		10		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Douwe Pieters			7		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Antje Pieters			6		Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Miedema, Tjitske Feyes			31		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

168		1	6		Wynstra, Tomas Oeges			49		Wyns			gehuwd			Arbeider		P.
					Dijkstra, Tjitske Pieters		51		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wynstra, Bauke Tomas			22		Marrum			jongmans		Arbeider		P.
					Wynstra, Rense Tomas			12		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wynstra, Berber Tomas			15		Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wynstra, Tjitske Pieters		4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

169		1	3		Hansma, Dirk Johannes			55		Hantumhuizen		gehuwd			Arbeider		P.
					de Jong, Trijntje Klases		54		Raard			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hansma, Johannes Dirks			16		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

170		3	13		Reuwersma, Johannes Johannes		49		Holwerd			weduwnaar		Arbeider		P.
					Reuwersma, Hans Johannes		25		Ferwerd			jongmans		Arbeider		P.
					Reuwersma, Antje Johannes		23		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Reuwersma, Hindrikje Johannes		18		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Dirk Syes			32		Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Kalverda, Baukje Jitses			35		Bornwird		gehuwd			zonder beroep		P.
					Kalverda, Anne				11		Bornwird		jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Sye Dirks			4		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Wiersma, Antje Dirks			8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Tjitske Dirks			6		Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiersma, Janke Dirks			1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wynstra, Douwe Tomas*			25		Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Braaksma, Trijntje Jelles		29		Nijkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					* doorgehaald w.s. wegens overlijden.													 									
					
171		geen adres


								
																						
172		1	9		de Boer, Reinder Pieters		40		Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Wynstra, Jenke Baukes			42		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Boer, Bauke Reinders			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Boer, Wytske Reinders		9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Boer, Trijntje Reinders		5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Groenewoud, Johannes Sjoerds		53		Ferwerd			weduwnaar		Boereknegt		P.
					de Vries, Govert Pieters		25		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					de Groot, Willem Pieters		19		Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Fokkema, Dirkje Cornelis		21		Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

173		1	4		Reitsma, Binne Pieters			56		Reitsum			gehuwd			Guardenier		P.
					Braaksma, Antje Cornelis		50		Foudgum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Reitsma, Jan Binnes			9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Reitsma, Akke Binnes			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

174		2	6		Jongsma, Sytze Symens			37		Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Vlietstra, Antje Pieters		30		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rysema, Klaas Lammerts			42		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Kooistra, Akke Douwes			40		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rysema, Tietje Klases			4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rysema, Aukje Klases			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

175		1	8		Bouma, Schelte Kornelis			46		Hogebeintum		weduwnaar		Landbouwer		P.
					Bouma, Kornelis Scheltes		3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bouma, Maria Magdalena			1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkman, Minne Sikkes			23		Holwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Tepper, Johannes Renses			20		Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Dijkman, Jitze Sikkes			13		Holwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Dijkstra, Janke Johannes		49		Blija			jonge dochter		Dienstmeid
	
176		1	6		Folkertsma, Bote Eeltjes		30		Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Folkertsma, Antje			31		Oudkerk			gehuwd			zonder beroep		P.
					Folkertsma, Eeltje Botes		4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Klaas Botes			3 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Ytje Botes			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rysema, Pieter Lammerts			65		Ferwerd			weduwnaar		Arbeider		P.

177		1	8		Dieuke Oeges				70		Holwerd			weduwe			Landbouwersche		P.
					Hogendijk, Pieter Klases		45		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hogendijk, Lammert Klases		30		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Voersma, Jan Eintes			30		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Jongsma, Jan Symens			23		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Roeda, Klaas Joukes			16		Hogebeintum		jongmans		Boereknegt		P.
					Verbeek, Pieter Johannes		14		Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Folkertsma, Baukje Klases		25		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

178		2	12		Holwerda, Trijntje Atses		54		Holwerd			weduwe			Guardeniersche		P.
					Dijkstra, Symen Taekes			24		Brantgum		jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jan Taekes			21		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Jitze Taekes			15		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkstra, Liebe Taekes			11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Klok, Jan Johannes			35		Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					de Vries, Albertje Dirks		36		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Klok, Johannes Jans			12		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Klok, Dirk Jans				5		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Klok, Aaltje Jans			10		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Klok, Wytske Jans			8		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Klok, Syke Jans				3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

179		1	8		de Vries, Pieter Jelles			47		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Wiersma, Antje Tjerks			32		Brantgum		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Tjerk Pieters			4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Vries, Aukje Pieters			16		Ferwerd			jonge dochter 		zonder beroep		P.
					de Vries, Sjieuke Pieters		12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Trijntje Pieters		10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Antje Pieters			8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Sytske Pieters		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

180		1	4		Teitsma, Kornelis Andries		36		Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Jongsma, Antje Symens			33		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Teitsma, Symen Cornelis			6		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Teitsma, Grietje Cornelis		3		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.

181		1	5		Hoekstra, Sake Gosses			20		Hallum			gehuwd			Arbeider		P.		 
				 	Rysema, Maaike Jans			22		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.	
					Hoekstra, Afke Sakes			1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Trijntje Gosses		14		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.


In het Kleiland		 				


182		1	7		Hogendijk, Sjoukje Jacobs		31		Ferwerd			weduwe			Landbouwersche		P.
					Meekma, Sytske Johannes			11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Meekma, Johanna Johannes		9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rypma, Paulus Ruurds			31		Ferwerd			weduwnaar		Boereknegt		P.
					Koopmans, Jacob Foekes			25		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Stiensma, Fopke				22		Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Plantinga, Afke Kornelis		24		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

In de Ryp

183		1	13		Boersma, Kornelis Everts		36		Blija			gehuwd			Landbouwer		P.
					Bosch, Johanna Maria Douwes		38		Foudgum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boersma, Evert Kornelis			14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Douwe Cornelis			9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Jacob Cornelis			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Boersma, Katarina Kornelis		12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Jitske Kornelis		7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Saakjen Kornelis		2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boersma, Ytje Kornelis			3 week		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Holwerda, Anne Jentjes			20		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.		
					Reitsma, Bauke Binnes			17		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Rypma, Jitze Fransen			12		Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Reuwersma, Trijntje Hendriks		23		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

184		1	2		Stienstra, Feye Mentes			70		Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Visbeek, Aaltje Tjeerds			66		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.

185		1	6		Hoogterp, Jitze Jans			39		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Adema, Jaike Gerbens			35		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoogterp, Jan Jitses			9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Gerben Jitses			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogterp, Maaike Jitses			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Ytje Jacobs			13		Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

186		4	18		Boes, Jan Gerrits			41		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Wynstra, Welmoed Ates			39		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boes, Gerrit Jans			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Boes, Trijntje Jans			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boes, Dirkje Jans			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Speulstra, Fentje Ottes			70		Dragten			weduwe			zonder beroep		P.
					Speulstra, Lieuwe Jans			38		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Ploeg, Antje Lieuwes		41		Finkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Speulstra, Jitze Lieuwes		7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Speulstra, Jan Lieuwes			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Speulstra, Lysbet Lieuwes		13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Speulstra, Fentje Lieuwes		11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Speulstra, Ytske Lieuwes		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Speulstra, Trijntje Lieuwes		2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Antje Hendriks				71		Ferwerd			gehuwd			Arbeidster		P.
					Boonstra, Antje Johannes		48		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Lieuwkje Johannes		38		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Klaaske			16		Ferwerd			jong dochter		zonder beroep		P.

187		1	6		Pasma, Jan Sybes			56		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Bantema, Doetje Willems			54		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Pasma, Jan Jans				21		Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					Pasma, Willem Jans			14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Pasma, Wintje Jans			16		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Pasma, Nuttert Ynses			8		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.

188		geen adres

189		1	6		van Vliet, Ynse Jelles			49		Rinsumageest		gehuwd			Guardenier		P.
					Hellinga, Trijntje Feikes		43		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Vliet, Sjoerd Ynses			17		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van Vliet, Feike Ynses			12		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van Vliet, Jelle Ynses			8		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van Vliet, Ruurd Ynses			4		Blija			jongmans		zonder beroep		P.

190		geen adres

191		2	11		de Haas, Doede Jacobs			38		Wanswerd		gehuwd			Arbeider		P.
					de Jong, Antje Jans			35		Rinsumageest		gehuwd			zonder beroep		P.
					de Haas, Jan Doedes			10		Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Haas, Jacob Doedes			8		Reitsum			jongmans		zonder beroep		P.
					de Haas, Afke Doedes			12		Genum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Haas, Antje Doedes			4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Postmus, Jildert Pieters		60		Hantum			gehuwd			Guardenier		P.
					Wagenaar, Hyke Hendriks			59		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Postmus, Jacob Jilderts			19		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Fennema, Sjoerd JOhannes		1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Wielen, Lutske Jans		18		Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.

192		1	5		Dijkman, Koenraad Nammens		29		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Meerstra, Lysbet Davids			35		Hijum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkman, Nammen Koenraads		6		Stiens			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkman, David Koenraads		4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkman, Tjisse Koenraads		8 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

193		1	7		Sterk, Andries Jans			42		Ameland			gehuwd			Arbeider		P.
					de Jong, Ruurdtje Ruurds		35		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Sterk, Jan Andries			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Sterk, Ruurd Andries			7 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Sterk, Neeltje Andries			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sterk, Lysbet Andries			11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Sterk, Geertje Andries			7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					

194		1	6		van der Mey, Jurjen Jetses		53		Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Engbrinkshof, Antje Gerrits		49		Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Mey, Gerrit Jurjens		24		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Mey, DaniŽl Jurjens		20		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wielinga, Jitske Jans			30		Rinsumageest		jonge dochter		Naaister		P.
					Terpstra, Antje Pieters			6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

195		1	3		Postmus, Dirk Dirks			30		Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Riemersma, Renske Hendriks		27		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Riemersma, Kornelis Hendriks		21		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

196		1	8		Zeilstra, Feite Tjipkes			34		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Bokkinga, Maaike Pieters		33		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zeilstra, Jan Feites			11		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Zeilstra, Tjipke Feites			6		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Zeilstra, Pieter Feites			3		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Zeilstra, Ymkje Feites			8		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Zeilstra, Antje Feites			10 maand	Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Buis, Trijntje Eeltjes			16		Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

197		geen adres


198		1	6		Speulstra, Otte Jans			41		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Dijkstra, Antje Jacobs*			41		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Speulstra, Jan ottes			13		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Speulstra, Wopkje Ottes			15		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Speulstra, Fentje Ottes			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Speulstra, Baukje Ottes			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					* doorgehaald w.s. wegens overlijden.

199		1	3		Fennema, Kornelis Sjoerds		36		Hogebeintum		gehuwd			Guardenier		P.
					van der Velde, Trijntje Gerbens		24		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Fennema, Sjoerd Kornelis		9 maand		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

200		1	9		Jaarsma, Kornelis Willems		34		Hantum			gehuwd			Landbouwer		P.
					Wiedema, Baukje Gerrits			34		Ternaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Jaarsma, Jelle Kornelis			9		Hantum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jaarsma, Frans Kornelis			7		Hantum			jongmans		zonder beroep		P.
					Jaarsma, Gerrit Kornelis		1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Kienstra, Antje Pieters			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kienstra, Hiltje Pieters		7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Kienstra, Ytje Pieters			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fennema, Janke Pieters			21		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

201		1	3		Wierda, Sytze Jans			36		Ferwerd			weduwnaar		Arbeider		P.
					Wierda, Trijntje sytses			14		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wierda, Afke Sytses			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

202		2	8		Rypma, Harmen Ritskes			32		Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Visser, Tjitske Sipkes			29		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rypma, Trijntje Harmens			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Rypma, Hiltje Harmens			8 maand		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Mark, Ybeltje Harmens		68		Holwerd			weduwe			zonder beroep		P.
					Miedema, Jantje Tyssens			17		Holwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Swart, Aaltje Lieuwes			33		Finkum			weduwe			Arbeidster		P.
					Straatsma, Trijntje Tjeerds		8		Jislum			jonge dochter		zonder beroep		P.

203		1	5		Koopmans, Anne Gerbens			33		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Hogendijk, Froukje Klases		28		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Koopmans, Klaas Annes			4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Koopmans, Gerben Annes			2		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hiddema, Jantje Aebeles			15		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

204		1	5		van der Mey, Jan Foppes			22		Nijkerk			jongmans		Landbouwer		P.
					de Vries, Rinske Dirks			35		Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Wiersma, Durk Gerlofs			57		Oosternijkerk		weduwnaar		Boereknegt		P.
					Wiersma, Pieter Durks			18		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Wal, Symen Jans			14		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.

205		1	13		Hoogland, Watze Pieters			48		Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.			
					Olivier, Luwina Roelofs			43		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoogland, Pieter Watses			19		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogland, Roelof Watses			16		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogland, Jan Watses			12		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogland, Louw Watses			8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogland, Pier Watses			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoogland, Sytske Watses			24		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoogland, Ytje Watses			9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoogland, Tietje Watses			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Visser, Klaas Jans			29		Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					de Vries, Aldert Harmens		12		Oudkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Klaver, Antje Andries			23		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

206		1	4		Zeilstra, Tjeerd Tjipkes		41		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					Swart, Tietje Lieuwes			44		Finkum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zeilstra, Antje Tjeerds			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Swart, Rinske Piebes			6		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

207		1	9		Wiedema, Tjomme Jans			30		Blija			gehuwd			Landbouwer		P.
					Tilma, Hiltje Piers			37		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiedema, Eke Tjommes			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wiedema, Dieuke Tjommes			6 maand		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Linde, Eke Jans			74		Tietjerk		weduwe			zonder beroep		P.
					van Eik, Pieter Willems			24		Birdaard		jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Jacob Meintes			20		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Postmus, Andries Jans			11		Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					Boonstra, Grietje Dirks			26		Veenwouden		jonge dochter		Dienstmeid		P.

208		1	10		van der Mey, Foppe Jans			46		Nijkerk			gehuwd			Landbouwer		P.
					Olivier, Tietje Roelofs			46		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Mey, Romke Foppes		20		Raard			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Mey, Roelof Foppes		16		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Mey, Anne Foppes		10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Mey, Naensker Foppes		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Hiltje Aants			24		Hallum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Hoekstra, Lieuwe Meintes		25		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Wierda, Nanne Sytses			16		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Miedema, Kornelis Berends		16		Hogebeintum		jongmans		Boereknegt		P.

209		1	4		Dijkman, Jacob Nammens			27		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					de Vries, Sietske Gatses		27		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Dijkman, Nammen Jacobs			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkman, Grietje Jacobs			1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep

210		1	4		Wynstra, Oege Tomas			27		Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					de Walle, Jantje Tyssens		23		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wynstra, Tomas Oeges			2		Nijkerk			jongmans		zonder beroep		P.
					Wynstra, Tys Oeges			2 weken		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.			

211		1	6		Brouwer, Klaas Ottes			42		Ferwerd			weduwnaar		Guardenier		P.
					Brouwer, Gerben Klases			11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Brouwer, Otte Klases			8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Brouwer, Lykele Klases			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Brouwer, Renske Klases			15		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Brouwer, Maaike Klases			14		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					

212		1	7		de Vries, Albert Louws			28		Ferwerd			gehuwd			Chicorey Fabrikeur	P.
					Boersma, Gertje Gerrits			29		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					de Vries, Antje Alberts			3		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Vries, Sytske Alberts		1		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Spoelstra, Watze Jans			33		Augustinusga		jongmans		Arbeider		P.
					de Vries, Anne Louws			22		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dorhout, Antje Annes			20		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

213		geen adres

214		1	9		Ypey, Anne Klases			34		Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Swart, Jetske Jans			32		Hogebeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Ypey, Klaas Annes			4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Ypey, Maaike Annes			11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ypey, Tjaltje Annes			9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Ferwerda, Sjoerd Rinses			26		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Ypey, Klaas Willems			20		Hogebeintum		jongmans		Boereknegt		P.
					Jelkema, Evert Sybes			13		Holwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Terpstra, Jeltje Klases			41		Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

Ooster Beintum

215a		1	9		Dijkman, Jan Tjeerds			41		Ternaard		weduwnaar		Landbouwer		P.
					Dijkman, Tjeerd Jans			15		Waaxens			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkman, Symen Jans			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkman, Klaas Jans			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dijkman, Rinske Jans			14		Holwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkman, Maaike Jans			12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Dijkman, Martje Jans			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Groenewoud, Sjoerd Johannes		26		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					de Bruin, Gelske Klases			29		Brantgum		jonge dochter		Dienstmeid		P.

215		1	7		Bierma, Jan Hessels			27		Holwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Both, Anna Mary Douwes			25		Foudum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bierma, Hessel Jans			6		Holwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bierma, Douwe Jans			1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bierma, Trijntje Jans			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bontekoe, Haring Taekes			17		Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Zuiderbaan, Minke Sjoerds		25		Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

216		1	6		Havinga, Romke Jans			41		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Miedema, Tjitske Taedes			28		Ligtaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Havinga, Jan Romkes			9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Havinga, Taede Romkes			5 weken		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Havinga, Antje Romkes			7		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Havinga, Tetje Romkes			4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

217		1	10		Tilma, Jan Piers			47		Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					de Jong, Grietje Jans			40		Hogebeintum		gehuwd			zonder beroep		P.
					Tilma, Frans Jans			13		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Pier Jans			9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Jan Jans				5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Tilma, Eeke Jans			10		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Tilma, Trijntje Jans			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Bouma, Jan Ruurds			26		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Bouma, Pier Jacobs			17		Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Monsma, Mentje Egberts			24		Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

218		2	14		van der Velde, Joeke Martens		31		Ferwerd			weduwnaar		Guardenier		P.
					van der Velde, Bauke Joekes		11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Velde, Marten Joekes		9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Velde, Sipke Joekes		7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Velde, Tjisse Joekes		6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Velde, Dieuke Joekes		5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Velde, Joukje Joekes		2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Grofsmid, Pietje Oedses			23		Dragten			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Grofsmid, Wytske			4 maand		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Klaas Gerbens			38		Blija			gehuwd			Arbeider		P.
					Kooistra, Grietje Douwes		28		Miedum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wagenaar, Gerben Klases			6		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Douwe Klases			3		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Grietje Klases		1		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					
219		1	5		Dijkstra, Jacob Upts			30		Holwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Hartmans, Geertje Jouws			38		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Durk Johannes		25		Ternaard		jongmans		Boereknegt		P.
					van der Wey, Durk Johannes		17		Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Kooistra, Hiltje Douwes			25		Wierum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

220		2	6		Brems, Rense Willems			24		Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.
					Hoogland, Antje Watses			23		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Rysema, Lammert Jans			17		Leeuwarden		jongmans		Dienstknegt		P.
					Huizinga, Willem Harings		27		Leeuwarden		gehuwd			Arbeider		P.
					Brems, Lolkje Willems			28		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Tapke Renses				59		Rinsumageest		weduwe			zonder beroep		P.

In het Klooster

221		3	7		Zylstra, Jan Wybrens			59		Anjum			gehuwd			Arbeider		P.
					Klaverman, Minke Douwes			56		Sybrandahuis		gehuwd			zonder beroep		P.
					Wiersma, Klaas Gerlofs			51		Paesens			gehuwd			Arbeider		P.
					Klaver, Antje Roelofs			62		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Nanne Meinderts		46		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Schaaf, Baukje Jilderts		47		Wanswerd		gehuwd			zonder beroep		P.
					Miedema, Beitske Nannes			8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

222		1	7		Deinema, Jan Gerrits			29		Stiens			gehuwd			Landbouwer		P.
					Roorda, Aaltje Siebes			29		Stiens			gehuwd			zonder beroep		P.
					Deinema, Liepke Jans			2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Fennema, Sake Pieters			29		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					van der Ploeg, Sieds Hilbrands		20		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Miedema, Aebele Harmens			15		Genum			jongmans		Boereknegt		P.
					Boes, Grietje Eintes			26		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

223		1	6		Oosterwal, Aagje Freerks		64		Suawoude		weduwe			Landbouwersche		P.
					Kloosterman, Aaltje Reinders		33		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Braaksma, Jippe Jelles			32		Nijkerk			jongmans		Boereknegt		P.
					Bosch, Auke Siedses			16		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Bosch, Sybe Durks			15		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Smit, Popkje				17		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

224		1	13		Lettinga, Sjoerd Roelofs		19		Ferwerd			jongmans		Landbouwer		P.
					Lettinga, Klaas Roelofs			14		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
					Lettinga, Auke Roelofs			12		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Lettinga, Pier Roelofs			10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Lettinga, Albert Roelofs		5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Lettinga, Gosse Roelofs			4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Lettinga, Hyke Roelofs			17		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lettinga, Lyke Roelofs			16		Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Lettinga, Naentske Roelofs		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wielinga, Hyke Alberts			67		Stiens			weduwe			zonder beroep		P.
					Cuperus, Jan Aedes			24		Marrum			jongmans		Boereknegt		P.
					de Walle, Douwe Tyssens			15		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					van Loon, Gertje Taekes			21		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

225		2	8		Hoekstra, Jentje Jilderts		51		Marrum			gehuwd			Arbeider		P.
					Sment, Willemke Allardus		46		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jildert Jentjes		20		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Harmen Jentjes		7		Marrum			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, ytje Jentjes			13		Marrum			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Gerrit Aans			29		Stiens			gehuwd			Arbeider		P.
					Dykstra, Afke Douwes			26		Marrum			gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Aan Gerrits			2		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.

226		1	8		Tolsma, Bauke Dirks			47		Wanswerd		gehuwd			Landbouwer		P.
					Kingma, Jitske Jans			45		Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Tolsma, Dirk Baukes			18		Wanswerd		jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Jan Baukes			15		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Tolsma, Mattje Baukes			11		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Verbeek, Hindrik Johannes		24		Blija			jongmans		Boereknegt		P.
					Kingma, Tietje Jans			21		Wanswerd		jonge dochter		Dienstmeid		P.
					Groenewoud, Grietje Johannes		19		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

227		1	3		Postmus, Rense Renses			29		Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					van Loon, Gerritje Taekeles		24		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Keiser, Fokje Arjens			64		Vrouwenparochie		weduwe			zonder beroep		P.


Op de Oude Molen

228		2	12		Wagenaar,Mient Hendriks			53		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					van Dijk, Akke Lykeles			41		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Wagenaar, Jan Mients			26		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Jouke				20		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Lykele Mients			16		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Ale Mients			14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Renske Mienst			13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wagenaar, Trijntje Mients		12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Ytje Gerbens		17		Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van Dijk, Jan Watses			29		Blija			gehuwd			Guardenier		P.
					Folkertsma, Uilkje Hiddes		23		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					van Dijk, Trijntje Jans			3 week		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

228a		1	7		Bosch, Sieds Siebes			61		Marrum			gehuwd			Guardenier		P.
					de Vries, Antje Alberts			59		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Bosch, Siebe Siedses			29		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.			
					Bosch, Foeke Siedses			27		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Hindrik Siedses			22		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Fennema, Hindrik Jans			13		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bosch, Taetske Jans			19		Ferwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.

229		1	8		Andree, Roelof Hindriks			58		Ferwerd			weduwnaar		Guardenier		P.
					Dijkstra, Jan Doedes			23		Nijkerk			jongmans		Arbeider		P.
					Andree, Andries Roelofs			20		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Andree, Anne Roelofs			13		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Andree, Sytze Roelofs			11		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Andree, Dirk Roelofs			6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Dorhout, Trijntje Annes			23		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Andree, Sytske Roelofs			9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

230		1	7		Fennema, Pieter Gerrits			54		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					Schaafsma, ytje Kornelis		42		Birdaard		gehuwd			zonder beroep		P.
					Fennema, Gerrit Pieters			23		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Fennema, Kornelis Pieters		14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Fennema, Jan Pieters			10		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Fennema, Wiebren Pieters		8		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Fennema, Hindrik Pieters		1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.	 																

231		1	9		Boonstra, Klaas Folkerts		46		Akkerwoude		gehuwd			Guardenier		P.
					Trijntje Atzes				43		Holwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Boonstra, Atze Klases			22		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Boonstra, Folkert Klases		2		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Boonstra, Eltje Klases			18		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Jeltje Klases			15		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Folkje Klases			12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Froukje Klases		9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Boonstra, Dirkje Klases			5		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

232		1	5		Buursma, Johannes Tjallings		27		Ferwerd			gehuwd			Guardenier		P.
					van Vliet, Wytske ynses			22		Blija			gehuwd			zonder beroep		P.
					Buursma, Trijntje Johanens		2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Buursma, Froukje Johannes		8 maand		Ferwerd			jonge dochter		zonder beorep		P.
					de Vries, Wytske Pieters		16		Blija			jonge dochter		Dienstmeid		P.

233		1	5		van der Meulen, Gerrit Symens		33 		Ferwerd			weduwnaar		Guardenier		P.
					van der Meulen, Fetje Gerrtis		4		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Meulen, Antje Gerrits		2		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Cats, Leentje Lubberts			18		Holwerd			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van der Meulen, Jeltje Eeltjes		13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

234		2	12		Folkertsma, Johannes Hiddes		36		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					van der schaaf, Jeltje Eilderts		39		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
					Folkertsma, Hidde Johannes		9		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Eildert Johannes		6		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Johannes Johannes		4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Folkertsma, Grietje Johannes		13		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van der Schaaf, Trijntje Kornelis	68		Birdaard		weduwe			zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Lieuwe Eeltjes		45		Ferwerd			gehuwd			Arbeider		P.
					van der Kooy, Japke Jans		33		Hallum			gehuwd			zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Eeltje Lieuwes		10		Hogebeintum		jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Jan Lieuwes		4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van der Ploeg, Lysbeth Lieuwes		8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.

235		1	10		Bonga, Jacob Pieters			42		Ferwerd			gehuwd			Landbouwer		P.			
					Boersma, Antje Gerrits			41		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Ypey, Gerrit Fransen			17		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bonga, Jan Jacobs			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bonga, Pieter Jacobs			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bonga, Lykele Jacobs			5		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Bonga, Sjieuke Jacobs			9		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					van Dijk, Jouke Watzes			22		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					de Jong, Lieuwe Arjens			16		Holwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Swart, Rinske Ruurds			21		Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.

236		1	8		van Dijk, Watze Jans			58		Ferwerd			weduwnaar		Landbouwer		P.
					van Dijk, Tjalle Watzes			27		Blija			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Pier Watses			14		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					van Dijk, Antje Watses			21		Blija			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Wortelaar, Freerk Baukes		22		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Boersma, Andries Popes			15		Ferwerd			jongmans		Boereknegt		P.
					Hoekstra, Hindrikje Ysbrands		22		Marrum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
					van Dijk, Antje Jans			3		Sint Jacobiparochie	jonge dochter		zonder beroep		P.

237		2	8		Hoekstra, Berend Aants			47		Vrouwenparochie		gehuwd			Guardenier		P.
					Eisma, Tietje Jelles			32		Leeuwarden		gehuwd			zonder beroep		P.
					Hoekstra, Aant Berends			4		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Jelles Berends		1		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					Renske Jans				72		Gerkesklooster		weduwe			zonder beroep		P.
					Zaturdag, Hotze Jentjes			26		Dokkum			gehuwd			Arbeider		P.
					Sjieuke Jaspers				23		Ferwerd			gehuwd			zonder beroep		P.
					Zaturdag, Jan Hotses			8 maand		Holwerd			jongmans		zonder beroep		P.
			

Op het Water

geen		1	8		Nijp, Aaltje Christoffels		43		Dockum			gehuwd			Schuitevoerdersche	P.
					de Jong, Christoffel Dirks		20		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Klaas Dirks			15		Ferwerd 		jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Liebe Dirks			7		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Haye Dirks			3		Ferwerd			jongmans		zonder beroep		P.
					de Jong, Bregtje Dirks			12		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					de Jong, Geertje Dirks			8		Ferwerd			jonge dochter		zonder beroep		P.
					Hoekstra, Kornelis Liebes		58		Ferwerd			jongmans		Schippersknegt		P.

RECAPITULATIE	


Totaal aantal inwoners Ferwerd 1830:					1429			

Totaal aantal huizen/adressen						291
Totaal aantal gehuwd mannen						198
Totaal aantal gehuwde vrouwen						198
Totaal aantal weduwnaars						36
Totaal aantla weduwen							75
Totaal aantal jongmansen						453
Totaal aantal jonge dochters						469
Totaal aantal Rooms-Katholiek						7
Totaal aantal Protestant						1422
Totaal aantal Israeliet							0
Totaal aantal niet tot voornoemde gezindten behoorende			0			

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.