Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Volkstelling 1830 Dokkum.


Lijst der inwoners, beroepen etc.

Vanwege de grootte van het bestand hebben we besloten de gegevens in excel-formaat aan te bieden. Wederom heeft ons verenigingslid Hetty Combs veel tijd besteed aan deze transcriptie.
Klik hier om het bestand te downloaden.

Als u geen Microsoft Excel heeft en toch vermoedt dat er een familielid in dit bestand staat, stuur dan een email (zie rubriek Contact). Wij kijken het dan even voor u na en sturen eventuele antwoorden terug. Uiteraard hebben leden voorrang.

Heeft u zelf nog een bestand dat u aan de vereniging beschikbaar wilt stellen of wilt u gewoon een artikel of reactie insturen email dit dan naar de Sneuper-redactie.

Het excel-bestand is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Hetty Combs.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.