Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Volkstelling Dantumadeel 1829

Hetty Combs

Inleiding

Een van onze actieve leden van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum, Hetty Combs, heeft met toestemming van gemeentearchivaris Van der Bij van Dantumadeel een transcriptie gemaakt van de Volkstelling Dantumadeel uit 1829. Niet alleen de namen van de bewoners maar ook bijzonderheden als beroep, geboorteplaats, leeftijd, burgerlijke staat en religie worden vermeld. Saillant detail is dat mennisten/doopsgezinden (m.n. in Dantumawoude) onder de categorie NB vallen !
Bij Birdaard valt het grote aantal slagers op. Deze verhandelden vaak de koppen van de geslachte schapen onder de toonbank door voor extra inkomen. Als gevolg daarvan kregen de Birdaarders de bijnaam "Skieppekoppen".....
Clickt u op de plaatsnaam voor de lijst met details.

Index op Volkstelling Dantumadeel 1829 per plaats:

Akkerwoude
Birdaard
Dantumawoude
Driesum
Janum
Murmerwoude
Rinsumageest
Roodkerk
Sijbrandahuis
Veenwouden
Wouterswoude
Zwaagwesteinde
Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.