Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Transcriptie losse inleg bij en aansluitend op de Volkstelling 1829 zoals aanwezig in het gemeentearchief Dantumadeel.


H. Combs

Volkstelling 1829 Wouterswoude. Lijst der inwoners, beroepen etc.

Huis
nr.        Huisgezinnen Inwoners 	Namen		            Ouderdom	Geboorteplaats		Burgerlijke staat 	Beroep		Gezindheid
																				(P =protestant
																				Rk = R. katholiek, Isr..= Israeliet; 
                                                                             NB.= tot geen vanbovengenoemde behorende).

		1	1	2		de Vries, Johannes Metskes		63		Nes			gehuwd			Voerman			P.
						van Dijk, Klaaske Rinderts		54		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
			

		2	1	6		Raap, Doeke Henricus			29		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		P.
						Lawerman, Yttje Doedes			24		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
						Raap, Doede Doekes			3 maanden 	Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Lawerman, Baukje Doedes			18		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Dijkstra, Johannes Minnolts		23		Murmerwoude		jongmans		Dienstknecht		P.
						Haisma, Frouwkje Haayes			22		Murmerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		NB.

		3	1	5		Boonstra, Ruurd Folkerts		49		Murmerwoude		gehuwd			Dagloner		NB.
						Bylstra, Folkje Jans			49		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
						Boonstra, Jelke Ruurds			16		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		NB.
						Boonstra, Sytse Ruurds			12		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		NB.
						Boonstra, Auke Ruurds			10		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		NB.

		4a	1	6		Visser, Pieter Pieters			40		Kollumerzwaag		gehuwd			Arbeider		P.
						Toekstra, Jetske Douwes			40		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
						Visser, Pieter Pieters			12		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Visser, Douwe Pieters			3		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
						Visser, Sjoukje Pieters			9		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Visser, Trijntje Pieters		6		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		4b	1	6		Haalstra, Jippe Sikkes			46		Wouterswoude		gehuwd			Gardenier		P.
						Westra, Antje Folkerts			35		Murmerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						Haalstra, Sikke Jippes			6		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Haalstra, Folkert Jippes		4		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Haalstra, Gertje Jippes			9		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Haalstra, Dieuwke Jippes		7		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
		4c	1	5		Bouma, Beern Mients			31		Wouterswoude		gehuwd			Arbeider		P.
						London, Menke Thomas			29		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						Bouma, Mient Beerns			4		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Bouma, Thomas Beerns			2 maanden 	Wouterswoude		jongmans		zonder bereop		P.
						London, Ruurd Thomas			26		Wouterswoude		jongmans		Arbeider		P.

		5	1	5		Westra, Jurjen Folkerts			26		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Mosselman, Wypkje Jacobs		30		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep		P.
						Westra, Folkert Jurjens			4		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Westra, Gelske Jurjens			1		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Westra*, Tettje Johannes		50		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						(* familienaam doorgehaald,red.)

		6	1	2		Postma, Willem Doedes			60		Wouterswoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Douma, Doedtje Ages			53		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
	
		7	1	8		Feddema, Fedde Freerks			32		Wouterswoude		gehuwd			Landbouwer		NB.
						Hoekstra, Trijntje Tabes		30		Akkerwoude		gehuwd			Landbouwersche		NB.
						Feddema, Freerk Feddes			6		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		NB.
						Feddema, Ybeltje Feddes			9		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
						Feddema, Ytje Feddes			7		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
						Feddema, Aaltje Feddes			3		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
						Feddema, Saapke Feddes			9 maanden	Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
						Vrieswijk, Antje			24		Murmerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

		8	1	3		Beintema, Tjiebbe Meinderts		34		Wouterswoude		gehuwd			Landbouwer		P.
						Bloemberg, Akke Durks			32		Tietjerk		gehuwd			zonder beroep		P.
						Beintema, Meindert Tjibbes		9		Westergeest		jongmans		zonder beroep		P.
		
		9	1	8		Terpstra, Johannes Wiegers		36		Driesum			gehuwd			Schoenmaker		P.
						van Zuiden, Froukje Martens		46		Kollum			gehuwd			zonder beroep		P.
						Terpstra, Wieger Johannes		14		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Terpstra, Marten Johannes		11		Wanswerd		jongmans		zonder bereop		P.
						Terpstra, Sjoerd Johannes		5		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
						Terpstra, Pieter Johannes		3		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Terpstra, Teetske Johannes		7		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Terpstra, Teetske Lupkes		60		Akkerwoude		weduwe			zonder beroep		P.
	
		10	1	6		Sandijk, Gerben Pieters			53		Wouterswoude		jongmans		Landbouwer		P.
						van der Veen, Sybe Geeles		48		Drogeham		weduwnaar		Dienstknecht		P.
						van der Veen, Pieter Sybes		19		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Schonenburg, Jan Johannes		18		Dantumawoude		jonge dochter		Dienstknecht		P.
						Sandijk, Boukje Pieters			48		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Haalstra, Sjoukje Sikkes		18		Wouterswoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

		11	1	7		Potstra, Pieter Harpes			36		Wouterswoude		gehuwd			Gardenier		P.
						London, Attje Thomas			31		Wouterswoude		gehuwd			zonder bereop		P.
						Potstra, Thomas Pieters			7		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Potstra, Harpe Pieters			1		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Potstra, Antje Pieters			10		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Potstra, Ymkje Pieters			8		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Potstra, Wytske Pieters			4		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		12a	1	2		Dijkstra, Tjietske Rengers		43		Oudwoude		weduwe			Daglonersche		P.
						Postma, Grietje Willems			25		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

		12b	1	4		Haalstra, Antje Sikkes			43		Wouterswoude		weduwe			Daglonersche		P.
						Wiersma, Sikke Tjibbes			10		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Wiersma, Antje Tjibbes			16		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Wiersma, Baukje Tjibbes			13		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
		13	1	7		Dijkstra, Biense Eelkes			25		Driesum			gehuwd			Arbeider		P.
						Westra, Sytske Nammens			28		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
						Dijkstra, Eelke Bienzes			5		Westergeest		jongmans		zonder beroep		P.
						Dijkstra, Nammen Bienzes		3		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
						Dijkstra, Haye Bienzes			9 maanden	Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Dijkstra, Antje Eelkes			27		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Dijkstra, Biense Eelkes			1 maand 	Driesum			jongmans		zonder beroep		P.

		14	1	3		Feddema, Freerk Feddes			66		Wouterswoude		weduwnaar		Landbouwer		P.
						Toonstra, Wouter Ales			28		Dokkum			jongmans		Dienstknecht		P.
						van der Mei, Tietje Abes		21		Akkerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		NB.

		15	1	2		Westra, Grietje Lieppes			55		Akkerwoude		weduwe			Arbeidster		P.
						Molda, Johannes Sytzes			25		Oudwoude		jongmans		Arbeider		P. 		

		16	1	5		Junior, Tjietse Pieters			67		Dantumawoude		jongmans		Landbouwer		NB.
						Bouma, Eelke Pieters			64		Dantumawoude		jongmans		Landbouwer		NB.
						van der Ploeg, Freerk Willems		28		Akkerwoude		jongmans		Dienstknecht		NB.
						van Dijk, Janke Cornelis		24		Bergum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
						van der Galien, Geeske Hendriks		15		Akkerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

		17	1	8		van der Ploeg, Ruurd Lieuwes		54		Murmerwoude		gehuwd			Landbouwer		NB.
						van der Ploeg, Kornelis Ruurds		22		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
						van der Ploeg, Durk Ruurds		20		Murmerwoude		jongmans		zonder beroep		NB.
						van der Ploeg, Anne Ruurds		15		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		NB.
						Jans, Grietje*				49		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						van der Ploeg, Geeltje Ruurds		17		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						van der Ploeg, Antje Ruurds		12		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						van der Ploeg, Akke Ruurds		9		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						(* Aantekening van de klerk: Grietje Jans moet vermeld worden 
na Ruurd Lieuwes van der Ploeg, met wie ze gehuwd is,red.).

		18a	1	2		Grijpstra, Johannes Romkes		60		Wouterswoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Jans, Mettje				63		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep		P.

		18b	1	2		Grijpstra, Wyger Romkes			71		Wouterswoude		jongmans		Arbeider		P.
						Grijpstra, Lysbert Wiegers		13		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.


		18c	1	4		Plantinga, Albert Sybrens		54		Murmerwoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Plantinga, Henke Romkes			53		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						Plantinga, Ynske Alberts		23		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Plantinga, Romkje Alberts		11		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P. 

		19	1	2		Grijpstra, Thijs Wygers			21		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Westra, Aafke Hendriks			24		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
		
		20a	1	3		Westra, Lubbert Hendriks		18		Wouterswoude		jongmans		Arbeider		P.
						Westra, Antje Hendriks			21		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Westra, Jelske Hendriks			16		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		20b	1	1		van Dijk, Grietje Jans			30		Dokkum			jonge dochter		Bolloopster		P.

		21	1	5		de Vries, Jouke Lolkes			38		Driesum			weduwnaar		Slagter			P.
						de Vries, Rinske Joukes			13		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						de Vries, Sjoukje Joukes		11		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						de Vries, Grietje Joukes		8		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						de Vries,. Antje Joukes			3		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
		
		22	geen adres

		23	1	5		Dantuma, Roelof Sybes			38		Wouterswoude		jongmans		Landbouwer		P.
						Dantuma, Sipkje Sybes			32		Wouterswoude		weduwe			Landbouwersche		P.
						Haalstra, Sybe Andries			6		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Haalstra, Sikke Andries			4		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Wiersma, Dedde Tjiebbes			18		Wouterswoude		jongmans		Dienstknecht		P.
	
		24	1	7		Hoekstra, Geert Hepkes			30		Dantumawoude		gehuwd			Landbouwer		NB.
						Hulshof, Beitske Geerts			25		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		NB.
						Hoekstra, Hepke Geerts			5		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		NB.
						Hoekstra, Geert Geerts			3		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		NB.
						Hoekstra, Tjietse Geerts		6 maanden 	Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		NB.
						Boonstra, Jan Ruurds			19		Wouterswoude		jongmans		Dienstknecht		NB.
						Hettema, Jetske Hettes			19		Murmerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.		25	1	3		Broersma, Minse Karstens		31		Zwaagwesteinde		gehuwd			Arbeider		P.
						Hollander, Wytske Syes			24		Zwaagwesteinde		gehuwd			zonder beroep		P.
						Broersma, Sye Minzes			1		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.

		26	1	2		de Jong, Sjoerd Sikkes			67		Dantumawoude		jongmans		Landbouwer		P.
						de Graaf, Rinske Folkerts		60		Murmerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

		27	1	3		Westra, Wybe Martens			60		Zwaagwesteinde		gehuwd			Gardenier		P.
						Westra, Sjoukje Alles			55		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
						Kamstra, Grietje Jans			17		Wouterswoude		jonge dochter		Linnennaaister		P.
			
		28	1	4		Westra, Biense Folkerts			31		Murmerwoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Postma, Aaltje Willems			32		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.
						Westra, Doedtje Bienzes			3		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Westra, Folkert Bienzes			1		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.

		29	1	1		Feddema, Aaltje Feddes			69		Wouterswoude		weduwe			Arbeidster		NB.

		30	1	9		Bylstra, Emke Jans			54		Wouterwoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Haisma, Geeske Ebeles			54		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						Bylstra, Jacob Emkes			12		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Bylstra, Geert Emkes			7		Wouterswoude		jongemans		zonder beroep		P.
						Bylstra, Durk Emkes			4		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Bylstra, Aukje Emkes			33		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Bylstra, Froukje Emkes			31		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Bylstra, Sytske Emkes			14		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Bylstra, Geeske Emkes			11		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		31	1	6		Huwenk, Harmen Jans			40		Leer			gehuwd			Linnenwever		RK.
						Doornstouter, Helena Petrus		42		Zutphen			gehuwd			zonder beroep		RK.
						Huwenk, Johannes Harmens		9		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		RK.
						Huwenk, Petrus Harmens			9		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		RK.
						Huwenk, Henricus Harmens		4		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		RK.
						Huwenk, Romelia Harmens			6		Wouterwoude		jonge dochter		zonder beroep		RK.

		32	1	8		Wiersma, Meindert Sjoerds		54		Oudwoude		gehuwd			Landbouwer		P.
						Hollander, Grietje Hessels		50		Bergum			gehuwd			zonder beroep		P.
						Wiersma, Sjoerd Meinderts		22		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Wiersma,	Minne Meinderts		17		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Wiersma, Maaike Meinderts		16		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Wiersma, Hessel Meinderts		12		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Wiersma, Johannes Mienderts		7		Dantumawoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Leegstra, Klaaske Melles		19		Burum			jonge dochter		Dienstmeid		P.		33a	1	3		Sjoerdsma, Jan Sjoerds			57		Driesum			jongmans		Gardenier		P.
						Damstra, Trijntje Jans			48		Dantumawoude		weduwe			Dienstmeid		P.
						Pranger, Klaas Klases			16		Stiens			jongemans		buiten bedrijf		P.

		33b	1	4		Postma, Fokke Heines			35		Wouterswoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Broersma, Aaltje Waatses		34		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
						Postma, Heine Fokkes			5		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Postma, Waatse Fokkes			1 maand 	Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.

		34	1	3		Plantinga, Marten Johannes		30		Murmerwoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Feenstra, Martzen Douwes		25		Kollumerzwaag		gehuwd			Arbeidster		P.
						Plantinga, Antje Martens		2		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		35	1	5		Sikkema, Andries Klazes			20		Akkerwoude		weduwnaar		Landbouwer		NB.
						Dijkstra, Harmen Sakes			21		Murmerwoude		jongmans		Dienstknecht		NB.
						Braaksma, Jacob Feddes			17		Dantumawoude		jongmans		Dienstknecht		NB.
						Halbesma, Jelske Johannes		21		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		NB.
						Hettema, Falke Hettes			23		Murmerwoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.		

		36	1	6		Dantuma, Sieger Alberts			27		Wouterswoude		jongmans		Landbouwer		P.
						Dantuma, Klaas Alberts			21		Wouterswoude		gehuwd			Landbouwer		P.
						Postma, Yttje Willems			24		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						Klompstra, Wytse Olferts		24		Veenwouden		jongmans		Dienstkencht		P.
						de Boer, Wyger Jacobs			19		Wouterswoude		jongmans		Dienstknecht		P.
						Postma, Yttje Willems*			24		Wouterswoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.							
						de Jong, Baukje Jans			15		Driesum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
						(* doorgehaald wegens “gehuwd met Kaas Alberts Dantuma”, red.)

		37	1	4		Kloosterman, Atze Tjeerds		35		Twijzel			gehuwd			Arbeider		P.
						Boskma, Sjoukje Rienks			33		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						Kloosterman, Antje Atzes		8		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Kloosterman, Wytske Atzes		4		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.

		38	1	2		van der Wal, Sierk Klazes		47		Kollumerzwaag		gehuwd			Gardenier		P.
						de Bree, Lysbert Cornelis		41		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
	

		39	1	6		Vrieswijk, Johannes Sipkes		39		Wouterswoude		gehuwd			Arbeider		P.
						de Jong, Aaltje Johannes		45		Veenwouden		gehuwd			zonder beroep		P.
						Vrieswijk, Sipke Johannes		11		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Vrieswijk, Ytje Johannes		14		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Vrieswijk, Aaltje Johannes		13		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Vrieswijk, Trijntje Johannes		4		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.		40	1	2		Bijlstra, Eelke Jans			57		Dantumawoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Boersma, Stijntje Willems		32		Droogeham		gehuwd			zonder beroep		P.
		
		41	1	4		Dantuma, Luitsen Eelkes			46		Wouterswoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Minnema, Hiltje Johannes		44		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						Dantuma, Jitske Luitzens		15		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Dantuma, Saakje Luitzens		13		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		42	1	8		van der Veen, Edse Gerbens		34		Driesum			gehuwd			Landbouwer		P.
						Dantuma, Foekje Pieters			32		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						van der Veen, Janke Edses		14		Driesum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						van der Veen, Tjitske Edses		11		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						van der Veen, Ankje Edses		9		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						van der Veen, Trijntje Edses		6		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Postma, Rienk Andries			36		Dantumawoude		jongemans		Dienstknecht		P.
						Woustra, Rinske Pieters			18		Murmerwoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		43	1	4		Postma, Mark Heines			38		Wouterswoude		gehuwd			Arbeider		P.
						Westra, Ytje Falks			34		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
						Postma, Heine Marks			11		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Postma, Jantje Marks			14		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		44	1	6		Raap, Baukje Henricus			37		Dantumawoude		weduwe			Landbouwersche		P.
						Dantuma, Albert Roelofs			5		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Dantuma, Henricus Roelofs		3		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Dantuma, Gertje Roelofs			11		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Dantuma, Rinske Roelofs			10		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Dantuma, Antje Roelofs			8		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		45	1	6		Dantuma, Tjietske Siegers		62		Wouterswoude		weduwe			Landbouwersche		P.
						van der Ploeg, Haye Wiegers		26		Akkerwoude		weduwnaar		Gardenier		P.
						van der Ploeg, Pieter Hayes		4		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						van der Ploeg, Tytje Hayes		1		Dantumawoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Dantuma, Pieter Roelofs			9		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Korporaal, Aaltje Berends		13		Grouw			jonge dochter		Dienstmeid		P.

		46	1	5		Elderhuis, Gerlof Egberts		36		Driesum			gehuwd			Arbeider		P.
						Walstra, Tjietske Geeles		42		Garyp			gehuwd			zonder beroep		P.
						Elderhuis, Egbert Gerlofs		11		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.							
						Elderhuis, Tjalling Gerlofs		5		Driesum			jongmans		zonder beroep		P.
						Elderhuis, Klaaske Gerlofs		5 maanden 	Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		47a	1	3		Brandsma, Hiltje Siegers		53		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Kloetstra, Grietje Sjoerds		27		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Kloetstra, Klaaske			24		Wouterswoude		jonge dochter		Naaister		P.

		47b	1	3		Vennema, Jan Willems			28		Oudwoude		gehuwd			Opziener der Jagt	P.
						Huizenga, Aaltje Jacobs			30		Buitenpost		gehuwd			zonder beroep		P.
						Postmus, Grietje Gerrits		18		Twijzel			jonge dochter		zonder beroep		P.

		48	1	3		Dantuma, Jan Meinderts			38		Driesum			jongmans		Landbouwer		P.
						Dantuma, Doedtje Meinderts		30		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Plantinga, Jitske Alberts		20		Dantumawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.

		49	1	6		Bouma, Hendrik Klazes			40		Oudwoude		gehuwd			Landbouwer		P.
						Dantuma, Aaltje Siegers			53		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						Dantuma, Roelof Meinderts		17		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Dantuma, Baukje Meinderts		14		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Klaver, Geert Annes			23		Westergeest		jongmans		Dienstknecht		P.
						Dantuma, Antje Lutjes			18		Dantumawoude		jonge dochter		Dienstmeid		P.
	
		50	1	4		Kloosterman, Dieuwke Doedes		67		Wouterswoude		weduwe			Landbouwersche		P.
						Postma, Pieter Andries			38		Dantumawoude		jongmans		Dienstknecht		P.
						de Graaf, Jeltje Meinderts		20		Driesum			jonge dochter		Dienstmeid		P.
						de Vries, Dieuwke Joukes		12		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
		51a	1	2		Gorter, Hendrik Piebes			63		Veenwouden		gehuwd			Arbeider		P.
						Hiemstra, Pietje Rinses			64		Driesum			gehuwd			zonder beroep		P.

		51b	1	3		Haalstra, Sikke Baukes			64		Dantumawoude		weduwnaar		Arbeider		P.
						Haalstra, Sjoerd Sikkes			13		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Haalstra, Froukje Sikkes		15		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
		
		52	1	3		Triemstra, Harmen Jans			57		Triemen			gehuwd			Arbeider		P.
						Bosma, Metje Annes			55		Kollumerzwaag		gehuwd			zonder beroep		P.
						Triemstra, Tjietske Harmens		31		Ee			jonge dochter		zonder beroep		P.

		53	1	5		Vennema, Trijntje Meinderts		58		Dantumawoude		weduwe			Landbouwersche		P.
						Vennema, Meindert Meinderts		27		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Vennema, Jogchum Meinderts		25		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						Vennema, Seli Meinderts			23		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						Vennema, Corneliske Meinderts		21		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.

		54	1	5		van Dijk, Foeke Jans			57		Kollum			gehuwd			Landbouwer		P.
						van der Bij, Grietje Ruurds		54		Wouterswoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						van Dijk, Ruurd Foekes			14		Wouterswoude		jongmans		zonder beroep		P.
						van Dijk, Neeltje Foekes		24		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
						van Dijk, Jantje Foekes			17		Wouterswoude		jonge dochter		zonder beroep		P.
		55	1	7		van der Haak, Pieter Everts		52		Lutjepost		gehuwd			Tolhekpachter		P.
						Sikkema, Betske Femmes			45		Kollum			gehuwd			zonder beroep		P.
						van der Haak, Femme Pieters		16		Kollum			jongmans		zonder beroep		P.
						van der Haak, Pieter Pieters		14		Kollum			jongmans		zonder beroep		P.
						van der Haak, Johannes Pieters		12		Kollum			jongmans		zonder beroep		P.
						van der Haak, Aakje Pieters		7		Kollum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						van der Haak, Minke Pieters		4		Kollum			jonge dochter		zonder beroep		P.

		56	1	9		Postma, Doede Heines			43		Wouterswoude		jongmans		Arbeider		P.
						Bloemberg, Seli Durks			30		Bergum			jonge dochter		zonder beroep		P.
						Bloemberg, Janke Durks			21		Rinsumageest		jonge dochter		zonder beroep		P.

		57	1	5		Zijlstra, Eeltje Wiebes			59		Anjum			gehuwd			Landbouwer		P.
						Triemstra, Wiegerke Joukes		55		Westergeest		gehuwd			zonder beroep		P.
						Poelstra, Frans Willems			16		Bergum			jongmans		Dienstknecht		P.
						Wiersma, Minne Wybes			18		Niawier			jongmans		Dienstknecht		P.
						Triemstra, Tjietske Baukes		17		Morra			jonge dochter		Dienstmeid		P.

		58	1	2		Sierdsma, Durk Douwes			43		Metslawier		gehuwd			Arbeider		P.
						Rypma, Ytje Tjeerds			46		Dantumawoude		gehuwd			zonder beroep		P.

		59	geen adres

		
		60	1	3		Boskma, Klaas Gerbens			23		Rinsumageest		gehuwd			Arbeider		P.
						Minnema, Janke Lieuwes			26		Akkerwoude		gehuwd			zonder beroep		P.
						Visser, Jacob Jans			81		Akkerwoude		weduwnaar		zonder beroep		P.

			1	6		de Vries, Hendrik Eintes		28		Hallum			gehuwd			Timmerman		P.
						Valck, Akke Tysses			40		Leeuwarden		gehuwd			Vroedvrouw		P.
						de Vries, Einte Hendriks		6		Hallum			jongmans		zonder beroep		P.
						de Vries, Thijs Hendriks		4		idem			jongmans		zonder beroep		P.
						de Vries, Wilhelmina Hendriks		3		Leeuwarden		jonge dochter		zonder beroep		P.
						de Vries, Aafke Hendriks		8 maanden	Hallum			jonge dochter		zonder beroep		P.

			1	1		Sierdsma, Eelke Dirks			14		Metslawier		jongmans		zonder beroep		P.


		RECAPITULATIE:	

		Totaal aantal inwoners 1829 Wouterswoude   	229

		Nummers der Huizen				70
		Huisgezinnen per huis				70 			
		
		Gehuwde mannen					45
		Gehuwde vrouwen					45
		Weduwnaars					7
		Weduwen						11
		Jongmansen					95
		Jonge dochters					96

		Rooms Katholiek					6
		Protestant					261
		Israeliet					0
		Tot geen der voormelde gezindten behoorende	32

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.