Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Volkstelling 1829 Oostdongeradeel.


Lijst der inwoners, beroepen etc.

Na Ferwerderadeel, Dantumadeel en Dokkum heeft ons verenigingslid Hetty Combs weer veel tijd besteed aan deze transcriptie van Oostdongeradeel. Met dank aan het Streekarchivariaat te Dokkum. De bestanden zijn wederom in Excel formaat zodat u gemakkelijk de bestanden kunt downloaden op uw computer. Klik op onderstaande links om de betreffende volkstelling direct te downloaden.

Volkstelling 1829 Aalzum
Volkstelling 1829 Anjum
Volkstelling 1829 Ee
Volkstelling 1829 Engwierum
Volkstelling 1829 Jouswier
Volkstelling 1829 Lioessens
Volkstelling 1829 Metslawier
Volkstelling 1829 Morra
Volkstelling 1829 Nijkerk
Volkstelling 1829 Oostrum
Volkstelling 1829 Paesens
Volkstelling 1829 Wetzens

Als u geen Microsoft Excel heeft en toch vermoedt dat er een familielid in dit bestand staat, stuur dan een email (zie rubriek Contact). Wij kijken het dan even voor u na en sturen eventuele antwoorden terug. Uiteraard hebben leden voorrang.

Heeft u zelf nog een bestand dat u aan de vereniging beschikbaar wilt stellen of wilt u gewoon een artikel of reactie insturen email dit dan naar de Sneuper-redactie.

De excel-bestanden zijn alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Hetty Combs.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.